28 januari is al een aantal jaren de dag waarop even wordt stilgestaan bij privacy en de bescherming van persoonsgegevens. ‘Heeft dat nog wel zin met al die Big Brothertoestanden tegenwoordig?’, horen we u denken. Een bewakingscamera op elke hoek van de straat, het bankgeheim dat wordt opgeheven, en Facebook en Twitter die onze levens lijken te beheersen. 

De deelnemende organisaties - zowel overheidsinstellingen als privéorganisaties en het maatschappelijk middenveld - zijn er desondanks nog steeds van overtuigd dat privacy niet dood is. De Privacy­commissie is echter van mening dat u beslist. Om dit beslissingsrecht bij zo veel mogelijk mensen bekend te maken, heeft de Privacycom­missie al een aantal initiatieven genomen, met als belangrijkste de website 'ik beslis' (www.ik­beslis.be) specifiek gericht op jongeren, hun ouders en de onderwijswereld.

Jongeren wer­den bewust als doelgroep gekozen om hun als ‘zoekende’ generatie een soort kompas te geven om bewust met hun gegevens om te gaan. 

Alles bij de bron; detijd.be