Sinds 1 januari 2015 zijn jeugdhulpaanbieders verplicht gegevens over het jeugdhulpgebruik (inclusief persoonsgegevens zoals het burger service nummer (BSN))  aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te leveren ten behoeve van de Beleidsinformatie Jeugd. Hoe is het gesteld met de privacy bij deze leveringen?

In de CBS-wet is vastgelegd dat het CBS gebruik mag maken van persoonsgegevens voor statistische doeleinden. De CBS-wet verbiedt het CBS deze persoonsgegevens aan anderen te verstrekken. Ook is het CBS verplicht informatie zo te publiceren dat individuele personen niet herkenbaar zijn. Het CBS zorgt voor technische en organisatorische voorzieningen ter beveiliging van de gegevens. Gedurende het hele verwerkingsproces blijven identificerende persoonsgegevens (BSN en geboortedatum) versleuteld. CBS-medewerkers die statistische werkzaamheden uitvoeren hebben géén toegang tot de identificerende persoonsgegevens.

Het BSN wordt door het CBS als hulpmiddel gebruikt voor de samenstelling van statistieken, zoals de Beleidsinformatie Jeugd. Door combinatie van informatie uit diverse enquêtes en registraties kan met minder enquêtedruk op meer efficiënte wijze statistische informatie worden geleverd.

Alles bij de bron; deBeurs