Jongeren nemen steeds meer actie om hun privacy te beschermen, zo blijkt uit Cisco’s jaarlijkse Consumer Privacy Survey, die de percepties en het gedrag van consumenten op het gebied van gegevensbescherming onderzoekt.

Iets meer dan 40 procent van de jongeren van 18 tot 24 jaar maakt gebruik van zijn rechten om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens (Data Subject Access Request). 

Daarnaast geven vele respondenten aan argwanend te zijn tegenover organisaties die AI inzetten, ook al is het gebruik van generatieve AI nog pril. De helft van de respondenten kijkt naar de overheid om privacybescherming af te dwingen.

Alles bij de bron; Emerce