User generated content, ofwel informatie geproduceerd door burgers en andere belanghebbenden, verschaft veel actuele informatie. Deze bron kan ook aangesproken worden met vragen. Wanneer dit gedaan wordt spreekt men doorgaans over crowdsourcing.

Dit overzichtsartikel gaat in op verleden, heden en toekomst van crowdsourcing en wel specifiek in de opsporingspraktijk; hoe kan de politie burgers effectief inzetten om oplossingen en ideeën voor problemen te verkrijgen en zo de kwaliteit van beleid, uitvoering of controle verhogen?

Het artikel is bedoeld om beleidsmakers van de overheid en andere crowdsourcing geïnteresseerden wegwijs te maken in de toepassing van sociale media in crowdsourcing in de opsporingspraktijk.

Alles bij de bron; pdfTNO