Enkele tientallen internationaal gerenommeerde auteurs hebben een open brief geschreven waarin ze hun grote bezorgdheid uiten over de ban die de Turkse regering op Twitter en intussen ook YouTube heeft geheven. "Een vrij verkeer van ideeën is essentieel voor democratie, creativiteit, empathie en verdraagzaamheid", stellen ze. Onder anderen Salman Rushdie, Margarat Atwood en de Turkse Nobelprijslaureaat Orhan Pamuk hebben de brief ondertekend.

Ze wijzen er voorts op dat Turkije het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft onderschreven net als het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Beide verdragen beschermen precies dat recht op vrije meningsuiting. Daarnaast hekelen ze het feit dat de ban blijft aanhouden, hoewel een rechter in Ankara eergisteren heeft bevolen de toegang tot Twitter en YouTube te herstellen in afwachting van verder onderzoek.

"Turkije is een land waar westerse democratische waarden, secularisatie en de islamitische cultuur samenkomen. Het is niet door vijanden omringd. Het is geen geïsoleerd land dat enkel op zichzelf is gericht. Het maakt deel uit van een internationale gemeenschap."

Alles bij de bron; deRedactie