Voor grote online netwerken zoals Facebook, Google en Twitter gelden nu strengere regels in Duitsland: de controversiële ‘Netzwerkdurchsetzungsgesetz’ (NetzDG) ​​is sinds 1 januari 2018 van kracht. ‘Evident strafbare’ inhoud zoals opruiing, belediging of bedreiging moet nu binnen 24 uur na een klacht worden verwijderd (door gebruikers zelf) binnen een periode van zeven dagen. Bij herhaalde schendingen krijgen social media-bedrijven boetes.

Dagblad Bild vroeg verantwoordelijk Justitieminister Heiko Maas woensdag om een reactie op de felle kritiek nu de eerste uitlatingen van Twitter en Facebook verwijderd moeten worden. De kritiek gaat, nu de gevolgen enorm blijken, terug naar de kern. Mag de staat voorwaarden stellen aan bedrijven die in de persoonlijke levenssfeer en meningsvrijheid van mensen ingrijpen? Is hier sprake van een meningenpolitie? Twitteraars reageren geïrriteerd. De Duitse Journalistenbond eist dat de verantwoordelijken ‘elke vorm van censuur tegen het satirische tijdschrift ‘Titanic’ beëindigen wegens inbreuk op de persvrijheid’.

Heiko Maas (SPD) reageert: ... Wie geïnteresseerd is in de bescherming van de vrijheid van meningsuiting, mag niet stil toekijken hoe de open uitwisseling van standpunten wordt ondermijnd door strafbare hetzes en dreigementen.”

Maas gaat geheel voorbij aan de afwezigheid van een toetsing aan die ‘evidente strafbaarheid’. De rechter is er tussenuit gevallen. Wie een strafbaar feit pleegt, is door een rechter veroordeelt. Nu draait hij dat om: als wij ineens zelf mogen vaststellen dat inhoud strafbaar is, is in feite dat oordeel al een gegeven.... Het is Orwelliaanse newspeak, of domweg: manipulatief formuleren. Net als de ‘geen vrijbrief’-drogreden. Alsof de overheid mag bepalen wanneer vrijheid van meningsuiting ‘misbruikt’ wordt. Of dat er zoiets als een ‘correct’ gebruik bestaat. Totalitaire nonsens.

De praktijk van de ‘NetzDG’ richt zich rechtstreeks op politieke vijanden, niet op ‘het beschermen van vrijheid van meningsuiting van anderen’. Dat laatste is overigens ook newspeak: het idee dat je door anderen te censureren de vrijheid van anderen (om te spreken) beschermt.

Alsof vrijheid van meningsuiting niet ook betekent het recht om te horen wat anderen te zeggen hebben. Helemaal niemand wordt nog beschermd, iedereen kan de volgende crimineel zijn. Heiko Maas is een doodenge man die oorlog = vrede oprekt tot het uiterste.

Alles bij de bron; TPO


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!