×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 92 niet laden

Hongarije wordt op 1 januari aanstaande voorzitter van de Europese Unie. Helaas staat de rechtsstaat in Hongarije weer onder druk, als gevolg van de extreme politieke polarisatie en een ‘winner-takes-all-mentaliteit’.Sinds de verkiezingen heeft Fidesz haar meerderheid ingezet om haar eigen positie onaantastbaar te maken.

Het gaat niet om incidenten. De regering heeft de afgelopen maanden een stortvloed van besluiten genomen die op gespannen voet staan met fundamentele waarden. Hongarije verandert snel in een land waar de meerderheid zich gerechtigd voelt de grenzen van de rechtsstaat te verruimen als haar belang dat vergt.

Onder het mom van ‘eerlijke berichtgeving’ wordt de persvrijheid fors ingeperkt. Kort geleden werd een ‘bijzondere belasting’ ingesteld met vijf jaar terugwerkende kracht.  Wetgeving die achteraf de spelregels verandert – ex post facto – geldt wereldwijd als een schending van de rechtsstaat en is niet toegestaan volgens artikel 7 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en artikel 11.2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens maar toen het Constitutionele Hof de Wet op de ‘bijzondere belasting’ afgewees, sloeg de parlementaire meerderheid meteen terug door het Hof de zeggenschap over begrotingszaken af te pakken.

Inmiddels durven EU-landen elkaar niet of nauwelijks meer aan te spreken op elkaars binnenlandse situatie. Dat schept ruimte om het zelf ook niet zo nauw te nemen met de regels, mocht dat zo uitkomen. De Europese Commissie zal het niet aandurven dit gat in haar eentje te dichten.

Dit non-interventiebeginsel is bedreigend voor de EU als geheel en voor iedere lidstaat afzonderlijk. Het ondermijnd het normatieve karakter van de spelregels. Dat betekent dat ook Nederlandse burgers moeten vrezen voor aantasting van rechtsbescherming.

Het kan kort duren, het kan lang duren, maar wat in Hongarije gebeurt, gaat uiteindelijk alle Europeanen rechtstreeks aan. Blijven zwijgen is dus geen optie.

Door F Timmermans (oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken)

Bron; NRC (alleen abo-versie helaas)

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha