Censuur

404 Page Not Found: is slechts één van vele http-foutcodes die aangeven wat er fout loopt wanneer een website voor jou onbereikbaar is. De Internet Engineering Steering Group (IESG), die de standaarden achter het internet beheert, is verantwoordelijk voor die foutcodes en keurde pas een nieuwe foutcode goed waardoor je als gebruiker kan zien of een pagina niet toegankelijk is om technische redenen, dan wel overheidsinmenging. Code van dienst: Error 451 Unavailable For Legal Reasons.

Onlinecensuur is al lang geen stokpaardje meer van China alleen ook België en Nederland beperkten de toegang van hun onderdanen tot specifieke websites, denk maar aan een blokkade van The Pirate Bay of censuur van kinderporno. 

Met steeds luider klinkende stemmen voor een harder optreden tegen terrorisme ten koste van persoonlijke vrijheden, vereist het geen sterke verbeelding om je voor te stellen dat ook andere websites die bijvoorbeeld oproepen tot radicalisering binnenkort geblokkeerd zullen zijn.

Als internaut wordt het zo moeilijk om te ontdekken of een website illegaal, dan wel technisch ontoegankelijk is. Vandaar de nieuwe errorcode: surf je naar een door je overheid verboden site, dan vertelt http Error 451 je dat censuur de reden is van je verbindingsproblemen. Die code is overigens een verwijzing naar Fahrenheit 451, een boek over een dystopische toekomst waar boeken illegaal zijn. 

Of censuur dan terecht is of niet, blijft in het midden. Dat je als burger weet wat gecensureerd is, en wat gewoon niet toegankelijk is, is alleen maar toe te juichen. Bij ons zal de foutcode vermoedelijk niet al te veel de kop opsteken, overheidscensuur in België en Nederland gebeurt immers met een DNS-blok. Verkeer naar bijvoorbeeld thepiratebay.com wordt omgeleid naar een andere website, waarin je te lezen krijgt dat de pagina illegaal is verklaard. 

Alles bij de bron; ZDNet [Thnx-2-Luc]


Drie groepen Spaanse journalisten gaan rechtszaken tegen de Spaanse Staat beginnen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Centraal staat een restrictieve wet die hoge boetes oplegt voor ‘belediging van politie’ of het houden van demonstraties bij wat de overheid als belangrijke infrastructuur aanduidt. De journalisten zeggen dat de wet zelfcensuur aanwakkert en tegelijk politie minder verantwoording laat afleggen voor haar acties. Internationale persorganisaties hebben hun zorgen over de reikwijdte van de wet geuit.

Wat onder belediging wordt verstaan wisselt: zo kreeg een Spaanse vrouw een boete van 800 euro, nadat ze online een foto had gedeeld van een politiewagen die op een parkeerplaats voor gehandicapten stond. De boetes kunnen onder de wet in principe oplopen tot 30.000 euro. In een ander geval kreeg een website het dreigement van een forse boete, omdat het een foto van twee agenten publiceerde die tussen feestende mensen stonden. De agenten waren niet herkenbaar in beeld gebracht.

Het risico van een forse boete werkt verkillend op de persvrijheid, stellen de journalisten. Omdat het EHRM ook zaken behandelt van mensen die menen dat hun grondrechten worden geschonden, kiezen de journalisten ervoor de Spaanse rechtbanken te omzeilen.

Alles bij de bron;  VillaMedia


Kritische denkers zijn in Bangladesh hun leven niet zeker. Radicale moslims manifesteren zich, de vrijheid staat onder druk, een nieuw Pakistan of Afghanistan in wording? Over straat lopen is voor de Bengaalse journalist Arifuzzaman Tuhin geen normale bezigheid meer sinds zijn naam in 2013 op een lijst met tientallen seculiere Bengaalse bloggers verscheen. Sindsdien hebben radicale moslims verschillende mensen op die lijst vermoord met hakmessen - in sommige gevallen op klaarlichte dag in de straten van Dhaka. Alleen al dit jaar werden vier bloggers gedood. De Internationale Humanisten luidden er gisteren de noodklok over in hun jaarlijkse rapport over gewetensvrijheid.

De bloggers bevinden zich in het centrum van een strijd die gaat om de ziel van de natie. Is Bangladesh een vrije, seculiere samenleving voor alle Bengalen? Of is het vooral eerst een islamitische staat? Zijn de inwoners eerst moslim, dan Bengaal; of eerst Bengaal en daarna eventueel moslim? 

De seculiere grondslag van de natie staat nu onder druk, en de bloggers ondervinden het aan den lijve. Zij ontmoetten elkaar in de jaren nul op internet, verbonden in hun kritiek op fundamentalisme en in hun strijd voor gerechtigheid - als voorvechters van een tribunaal dat oorlogsmisdaden uit de onafhankelijkheidsoorlog alsnog moest berechten. Dat tribunaal kwam er in 2010, maar het spleet de samenleving, Het kwam de bloggers op onversneden haat uit die hoek te staan: op een campagne waarin ze tot atheïst en islam-haters werden gebombardeerd. Het maakte hen vogelvrij en het moorden begon...

...Sara Hossain vindt het de wereld op z'n kop - 'blaming the victim'. De mensenrechtenadvocate, die de gedaagde bloggers bijstond, ziet de vrije ruimte in de samenleving sowieso krimpen. Het parlement stelt niks voor, de rechterlijke macht is gevuld met jaknikkers, dissidenten worden vervolgd of verdwijnen, de pers ligt aan banden. Critici durven nauwelijks nog hun mond te openen.

Aan de ene kant zijn er zo radicale moslims die vrijdenkers en atheïsten doodmaken, aan de andere kant is er de regering die laks optreedt, niet bepaald pal staat voor de vrijheid van andersdenkenden of de vrijheid van meningsuiting. 

Alles bij de bron;  Trouw


De Turkse telecomautoriteit, de BTK, heeft een boete opgelegd aan Twitter voor het niet verwijderen van 'terroristische propaganda'. Het is de eerste keer dat Turkije een boete oplegt aan Twitter.

De boete bedraagt 150.000 lira, ongeveer 47.000 euro. Deze werd opgelegd omdat volgens de telecomautoriteit Twitter berichten niet verwijderd heeft, ondanks verzoeken daartoe. Het gaat om tweets met, in de woorden van de BTK, 'terroristische propaganda die mensen aanzet tot publieke acties van geweld en haat'. De BTK haalt hiervoor de Turkse wet 'over de regulering van internet en het tegengaan van criminaliteit via internet' uit 2007 aan. Om welke tweets het gaat is onbekend.

Turkije heeft in het verleden wel al meerdere malen Twitter geblokkeerd omdat de website tweets niet verwijderde op basis van verzoeken door de Turkse overheid. Ook YouTube en Facebook zijn door Turkije vaker in de ban gedaan vanwege soortgelijke gevallen. 

Alles bij de bron;  Tweakers


“Het internet is naar de klote. Het is kapot. Het was waarschijnlijk altijd al kapot, maar het is nu nog meer kapot dan ooit tevoren.” Mijn gesprek met computerexpert Peter Sunde, een van de oprichters en woordvoerder van The Pirate Bay, begint via de mail allesbehalve optimistisch. Daar is dan ook niet echt aanleiding voor. In de afgelopen maand alleen al heeft onze huidige downloadcultuur enorm veel terrein verloren in de oorlog om het internet.

Zo maakte Brein in Nederland plannen bekend voor een nieuw copyright-terreuroffensief. Helaas voor hen weigerde internetproviders persoonsgegevens met ze te delen. Ondertussen ligt er in Frankrijk een wetsvoorstelklaar om Tor te verbieden (tot zover liberté). Er gebeurt dus veel, maar volgens Sunde realiseren mensen niet dat de realiteit vele malen grimmiger is: “We hebben allang verloren.”...

...Ik nam contact op met Sunde om met hem te praten over de huidige staat van het (open) internet, maar een gesprek dat begon over de huidige ontwikkelingen in onze downloadcultuur liep uit op een ideologisch gesprek over onze maatschappij en het kapitalisme – het echte probleem, volgens Sunde... 

...Nou, je kan niet echt praten over 'het open internet', omdat het niet bestaat. Eerlijk gezegd al heel lang niet meer. Het probleem is dat de trend één kant op gaat. We verliezen aan de lopende band privileges en rechten, maar we krijgen er niks voor terug. Elke dag gaan we meer en meer de kant op van een gesloten en gecontroleerd internet en dat heeft grote invloeden op onze samenleving. Je kan tegenwoordig het internet niet meer los zien van de samenleving.

Als het internet onderdrukt is, dan is de samenleving dat ook. Daarom moeten we ons ook focussen op de maatschappij als je het wil hebben over het internet. We hebben nog nooit zo’n extreme vorm van centralisatie, ongelijkheid en kapitalisme in welk systeem dan ook gezien. Je ziet niet dat iemand je bespioneert, je ziet niet dat iets wordt gecensureerd, je ziet het niet als er zoekresultaten uit Google worden gehaald. Dat is het grootste probleem, om mensen hier het belang van laten in te zien. De problemen zie je niet, waardoor mensen zich er niet mee verbonden voelen.

Volledige interview bij de bron; Vice  [Thnx-2-Luc]


Eric Schmidt die toch bekend staat als een voorvechter van de vrije meningsuiting en privacy wil een soort haatfilter voor het internet. En nee, het gaat natuurlijk niet om jullie, maar om het tegenhouden van ideeën van terroristen. Hij vindt dat de technologiebedrijven zich gezamenlijk moeten inspannen om te bezien of er een haatfilter kan worden ontworpen.

Hoe moet dat dan in de praktijk werken? In een opiniestuk bij The New York Times spreekt Schmidt onder meer over een tool die de-escalerend moet werken op social media, "een soort van spellingscontrole maar dan voor haat en intimidatie". Daarbij zouden video's direct na verschijning moeten worden verwijderd en tegengeluiden ten opzichte van de terroristische gedachtengang moeten worden verspreid.

Alles bij de bron; WebWereld


Het ministerie van Justitie past censuur toe door te eisen dat fotograaf Glas het ministerie vooraf toestemming vraagt elke keer dat hij foto’s wil publiceren die hij eerder maakte in vreemdelingendetentiecentra. In een contract dat Justitie aan Glas voorlegde, eist het ministerie inzage in ieder artikel waar Glas’ foto’s bij verschijnen omdat ‘feitelijke onjuistheden in berichtgeving over vreemdelingen verontwaardigde reacties kunnen uitlokken bij maatschappelijke geledingen, die op hun beurt tot onrust bij gedetineerden kunnen leiden’. Volgens hoogleraar mediarecht in Leiden Hins is dat in strijd met de Grondwet. NVJ-secretaris Thomas Bruning vindt het alarmerend om te zien dat de staatssecretaris dit niet inziet en volhardt in deze procedure.

‘Juist dit soort voorbeelden laten zien dat de erkenning van de onafhankelijke rol van journalisten onder druk komt te staan’, reageert Bruning. ‘Ministeries denken te kunnen beslissen over welke informatie wanneer naar buiten wordt gebracht, maar dat is toch echt de verantwoordelijkheid van journalisten.’ 

In het decembernummer publiceert Wordt Vervolgd [een uitgave van Amnesty International] drie door Glas gemaakte foto’s van isoleercellen in detentiecentra, zonder dat daar vooraf toestemming voor is gevraagd bij Justitie. Glas verzet zich in een rechtszaak tegen de eisen van Justitie. De uitspraak laat nog op zich wachten. In het vertrouwen dat de rechter de persvrijheid zwaarder laat wegen dan de wensen van de afdeling voorlichting van het ministerie‚ heeft Glas toestemming gegeven voor deze publicatie. Glas wordt gesteund door de NVJ en het Persvrijheidsfonds en de internationale persvrijheidsorganisatie Verslaggevers zonder Grenzen in Parijs, die ook vinden dat Justitie censuur toepast.

Alles bij de bron; NVJ & VillaMedia


Steeds meer mensen stappen over van WhatsApp naar Telegram, dat meer open en minder privacy-schadelijk wordt geacht. Maar als je overstapt, dan wil je eigenlijk dat je vrienden ook meekomen. Natuurlijk is dan dat uit te faseren Whatsapp het aangewezen medium om je vrienden te wijzen op de voordelen van Telegram: betere beveiliging, harde belofte geen persoonlijke data te verpatsen, platform-onafhankelijk en (deels) open source. 

Normaal gesproken zullen links in WhatsApp-berichten als hyperlinks aanklikbaar zijn. Maar als het links naar zijn naar telegram.me of telegram.org, dan werkt dat opeens niet meer. Volgens een bericht op de nieuwssite Express is het geen foutje maar een feature die via een 'stille update' (no. 2.12.367) de smartphones van gebruikers is opgeduwd. 

Toch ligt ook Telegram onder het vergrootglas aldus een mailbericht dat ik ontving via Jelle;

"[..] I was surprised to see the amount of metadata received from my contacts [..] The Telegram android app sends a notification to all contacts when it becomes or stops being the "foreground" app on the device. [..] The metadata may be a considerable problem in itself but what makes it worse is that Telegram does not require contacts to mutually agree that they should be connected! As long as an attacker know the phone number of the victim and add it to the android contacts the victim will show up as a Telegram contact and the attacker will automatically subscribe to the victim's metadata. As a bonus the victim will not be notified in any way and the attacker will not show up among the victim's Telegram contacts." [meer bij de bron]

Alles bij de bron; Automgids


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha