Deze zomer zijn in de buurt van de Raaphorstlaan twee mannen gesignaleerd die met een soort "drone" (op afstand bestuurbaar luchtvaartuig) luchtopnames maakten van de omgeving. In reactie op het voorval gaf de politie aan dat het niet verboden is om boven privé grond te filmen en schijnt het zelfs zo te zijn dat de restricties, zoals boven de Horsten of boven militaire gronden, niet meer gelden.

De VVD fractie is verbaasd over dit voorval en vindt dit een onwenselijke situatie. Fractievoorzitter Anouk van Eekelen: "Het kan toch niet zo zijn dat vreemden zomaar met een radiografisch bestuurbare helikopter met camera opnames kunnen maken van je huis en tuin? Dit schaadt de privacy van mensen en kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid. Inbrekers kunnen zo wel heel gemakkelijk bij je naar binnen kijken." Van Eekelen heeft hierover vragen aan het college van B&W gesteld.

Zij heeft het college gevraagd of het niet verboden is op grond van recente wetgeving over "drones" en wanneer dit niet zo is welke maatregelen het college gaat nemen om te voorkomen dat mensen met een op afstand bestuurbaar luchtvaartuig boven andermans perceel vliegen en opnames maken.

Alles bij de bron; Wassenaarders