De Tweede Kamer stemt morgen over het wetsvoorstel dat de inzet van mobiele camera’s voor toezicht door gemeenten mogelijk maakt. Hoewel niet is aangetoond dat gewoon cameratoezicht helpt in de bestrijding van criminaliteit, geeft de Tweede Kamer straks burgemeesters een vrijbrief om waar en wanneer zij maar willen burgers te bespieden.

...even de wet zelf. Twee sleutelbepalingen daaruit:

6. In het zesde lid (nieuw) wordt de zinsnede «een ieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt» vervangen door: een ieder die het gebied, bedoeld in het tweede lid, onder a, betreedt.

Volgens mij betekent dit dat het bereik van deze wet voorbij de openbare ruimte gaat. Best griezelig.

En:

a. binnen welk gebied, bestaande uit openbare plaatsen of andere voor een ieder toegankelijke plaatsen als bedoeld in het eerste lid, camera’s worden ingezet;
b. voor welke duur de gebiedsaanwijzing plaatsvindt.

Dit bepaalt de burgemeester dus. Feitelijk heeft hij hiermee een instrument in handen om ieder willekeurig moment op iedere willekeurige plaats camera’s te plaatsen en mensen te bespieden. We leven nog niet in een totalitaire staat. Maar als dat verandert, hoeven we de wet niet meer aan te passen om de machthebbers de instrumenten te geven de boel te controleren en onderdrukken.

Kortom, een wet met verstrekkende gevolgen. Weer een in een reeks van privacyinbreuken vooral bedoeld om de overheid meer grip te geven, zonder dat de maatschappij er werkelijk iets mee opschiet.

Alles bij de bron; Sargasso