Sinds december 2010 is het cameratoezicht in het stationsgebied van Leiden operationeel. Over de effectiviteit van cameratoezicht in zijn algemeenheid kan moeilijk een eenduidig antwoord gegeven worden. Vaak is cameratoezicht onderdeel van een breed pakket aan maatregelen.

Heeft cameratoezicht bijvoorbeeld effect op het voorkomen van terroristische aanslagen? In Leiden is geen terroristische aanslag gepleegd, maar daarmee kan niet geconcludeerd worden dat dit te danken is aan het cameratoezicht. Heeft cameratoezicht effect op de criminaliteitscijfers? Ook hiervoor geldt dat cameratoezicht onderdeel is van een pakket aan maatregelen en derhalve kan niet gesteld worden dat een eventuele daling van criminaliteitscijfers direct te koppelen is aan de inzet van cameratoezicht...

...Belangrijk aandachtspunt bij de inzet van camera’s is de relatie tussen privacy en veiligheid. Voor de camera’s in het stationsgebied zijn diverse maatregelen getroffen om de inbreuk op de privacy van burgers te minimaliseren. Zo worden woningen bijvoorbeeld afgeschermd en worden beelden voor een beperkte tijd opgeslagen. Daarnaast worden de camera’s in Leiden niet continu uitgekeken.

Alles bij de bron; pdfRapport [via CCV & SlimBekeken]