Cameratoezicht

Een nieuw document over ethische kwesties gepubliceerd door het Europees INDECT onderzoeksproject (bewaking vd openbare ruimte) heeft de aandacht getrokken van de media. Vorige beschuldigingen over geheimzinnigheid zijn gevolgd door een poging om de Ethische commissie van het project te versterken. Het nieuwe document wijst er echter op dat het aanpakken van ethische bezwaren tijd vergt die niet aan het project kan worden besteed. In de aanbevelingen staat dan ook om gewoonweg te stoppen met openbaarmaking van elk deel-project dat een negatieve invloed zouden kunnen hebben "reputatie van de organisatie" en andere gevoelige onderwerpen.

Lees het origineel hier; www.edri.org (engels) of de vertaling door google

De commissie Algemene Zaken heeft als bespreekpunt staan de evaluatie van het cameratoezicht in de stad. Na 10 jaar krijgt de fractie van GroenLinks eindelijk haar zin en ligt er een goed, deugdelijk en afgewogen rapport.

De burgemeester verdient hiervoor een compliment. Conclusie volgens Groen Links: cameratoezicht werkt niet!...

...De gemeenteraad heeft ook vastgesteld dat de camera's 10 jaar mogen blijven hangen, waardoor evaluaties zinloos zijn. Wat er ook uit een evaluatie komt het zal dus nooit leiden tot het weghalen van camera's waar ze niet nodig zijn en een onnodige inbreuk maken op de privacy van de goedwillende burger. Het rapport bekritiseert het gemeentebestuur daarop.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.vpinfo.nl  met het vervolg hier

Lees hier een eerder verschenen artikel over hetzelfde onderwerp

...Opvallend is dat het aantal incidenten dat door de camera’s wordt geregistreerd laag is. Het is lastig te bepalen wat de effecten van cameratoezicht binnen de gebieden precies zijn. Desalniettemin heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten vooralsnog door te gaan met cameratoezicht...

De camera's die Het Rond in de gaten houden zijn voorlopig afgedekt. Dat gebeurde na politieke vragen van VVD en ChristenUnie over deze camera's. Hoewel is gebleken dat de apparatuur geen beelden opslaat maar slechts passanten telt heeft de burgemeester de camera's tot nader order buiten werking laten stellen.

VVD en ChristenUnie wilden weten van wie de camera's zijn, met welk doel ze zijn geplaatst, wat er met de beelden gebeurt....

...Direct is navraag gedaan bij de winkeliersvereniging, waarbij bleek dat Winkelcentrum Het Rond C.V. (eigenaar van het hele winkelcentrum) de camera's liet installeren. Echter niet ter beveiliging, maar wel om het aantal passanten te tellen om inzicht te krijgen in de bezoekersstromen. 'Intelligente' software voert de tellingen uit waarbij de beelden niet worden opgeslagen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.hetgroentje.nl 

Camera's voor veiligheid en het voorkomen van overlast zullen in de nabije toekomst professioneler worden ingezet.

Politie en gemeenten werken aan een nieuwe opzet met als doel te komen tot één systeem voor heel Noord-Holland Noord, bestuurd vanuit een nieuwe centrale in Alkmaar in de Kazerne, het brandweergebouw. Begin 2011 gaat die centrale in werking.

Dat valt te lezen in de nota 'Bewust in beeld' waarin de ontwikkelingen over regionaal cameratoezicht in Noord-Holland Noord beschreven staan. De nota komt voort uit de groeiende belangstelling van gemeenten voor cameratoezicht en de beperkingen die het Openbaar Ministerie stelt aan het gebruikmaken van beelden. Dit uit het oogpunt van privacy.

Bron van dit bericht; www.noordhollandsdagblad.nl 

De Rotterdamse vervoersmaatschappij RET gaat in oktober als eerste ov-bedrijf in Nederland werken met digitale gezichtsherkenning. Gisteren ontstond er onrust toen uitkwam dat de foutmarge één op vijf bedraagt. Het plan is bedoeld om raddraaiers met een ov-verbod in de kraag te vatten. Maar door de grote foutmarge is volgens critici de kans groot dat onnodig veel reizigers als crimineel worden gezien.

Per 1 oktober pikt het camerasysteem bij de ingang van een tram via software de overlastgevers eruit door gezichtskenmerken te koppelen aan een database. Als er een verdacht gezicht binnenkomt, hoort de bestuurder een geluidssignaal.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.trouw.nl 

De Rotterdamse RET-trams zijn bijna voorzien van gezichtsherkenningscamera's. In oktober zijn de systemen gereed, waardoor de mensen met een OV-verbod het gebruik van de tram voortaan kunnen schudden.

Ongeveer veertig mensen mogen niet meer in de tramlijnen 2, 21 en 23 verschijnen. Twee jaar geleden werd deze maatregel genomen omdat ze het voertuig vernielden.

Volgens het ouderwetse systeem moeten conducteurs aan de hand van foto's in de gaten houden of de veertig hooligans de tram in stappen.

Bron van dit artikel: www.spitsnieuws.nl 

Enschede wil automobilisten een meer duurzame vorm van vervoer laten kiezen dan wel bewegen op een ander tijdstip te reizen. Met persoonlijke reisinformatie en incentives moeten de woon-werkers over de streep worden gehaald.

Daartoe is men bezig een Incentive Zone (I-Zone) op te zetten. De Incentive Zone wordt een afgebakend gebied in Enschede waarvan de toegangswegen worden voorzien van camera’s die kentekens registreren. Daartoe is de bedoeling dat een internetportal wordt gekoppeld aan de smartphones en sociale netwerken waar automobilisten gebruik van kunnen maken. Automobilisten zijn zo persoonlijk te benaderen.

Aan de inputkant gebruikt men verkeersinformatie, ov-informatie, parkeerinfo, enz. Die informatie wordt gekoppeld aan de beschikbare reisalternatieven. Daartoe zoekt men samenwerking met aanbieders van mobiliteitsdiensten, zoals bijvoorbeeld de exploitanten van deelauto’s, elektrische voertuigen of huurfietsen.  Automobilisten krijgen dan gerichte reisadviezen op basis van realtime informatie, kortingen op bepaalde diensten en ze kunnen onderling informatie uitwisselen.

Met incentives – al dan niet gekoppeld aan onderlinge competities binnen bedrijven (wie bespaart de meeste CO2) wordt het gebruik verder gestimuleerd. Het persoonlijke adviezen wordt via sms of e-mail of een iPhoneapplicatie bij de gebruiker afgeleverd. Het project bevindt zich nog in de verkenningsfase. Het is begin dit jaar van start gegaan.

Bron van dit artikel: www.verkeersnet.nl 

Ook in Brabant is dit initiatief actief: www.spitsmijdeninbrabant.nl 

De politie Amsterdam heeft in een programma op de lokale zender AT5 mensen die getuigen waren van een zware mishandeling in een oproep betiteld als de daders en een oproep voor hen uitgedaan. Op beelden van de bewakingscamera van een tram, waarin op 1 augustus een man werd afgetuigd, waren mensen te zien die niets met het incident te maken bleken te hebben.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.trouw.nl 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha