Geachte Euro parlementariers,


kennelijk is de EC van plan om belangrijke persoonlijke gegevens van EU
burgers met steeds meer buitenlandse mogendheden te gaan delen. Na de VS
stond nu een voorstel tot eenzelfde uitwisseling met Isreal op het
programma. Door een Iers bezwaar is het voorstel voorlopig terug getrokken
maar dat is geen garantie dat het op enig moment alsnog weer op de agende
verschijnt.

Als EU burger vind ik het al erg genoeg dat mijn persoonlijke gegevens
gedeeld worden met de VS en zie ik mij daardoor belemmert in mijn
vrijheid, het is één van de voornaamste redenen om nooit via het VS
grondgebied te reizen en banktransacties met het buitenland te vermijden.

Als de EU mijn gegevens nog breder te grabbel gooit verlies ik het laatste
beetje vertrouwen in deze organisatie.

Ik reken op U als controlerend parlementariers om dit te voorkomen en elk
voorstel dat verdere uitwisseling van persoonlijke data met landen buiten
de EU tegen te houden en de reeds bestaande uitwisselingsvormen steeds
critisch te bewaken en waar mogelijk terug te dringen.

--
Met vriendelijke groet,