Onlangs boekte Stichting Privacy First een overwinning in ons Paspoortproces tegen de Staat: niet alleen verklaarde het Hof Den Haag Privacy First alsnog ontvankelijk, ook oordeelde het Hof dat centrale opslag van vingerafdrukken onder de Paspoortwet onrechtmatig is wegens strijd met het recht op privacy.

Deze uitspraak is niet alleen van belang voor Privacy First, voor onze mede-eisers en voor de Nederlandse bevolking als geheel, maar ook voor alle andere maatschappelijke organisaties die langs civielrechtelijke weg de nationale rechter willen kunnen laten oordelen over Nederlandse wetgeving die in strijd is met het recht op privacy (of andere mensenrechten). Enkele jaren geleden dreigde dit door een uitspraak van de Hoge Raad (in een andere rechtszaak) buitengewoon moeilijk te worden. Door de uitspraak van het Hof Den Haag in het Paspoortproces van Privacy First is die ‘lijn’ van de Hoge Raad nu doorbroken.

Inhoudelijk beschouwt Privacy First dit als een cruciaal succes. In financiële zin heeft het Paspoortproces ons de laatste jaren echter vele duizenden euro’s gekost... momenteel komen wij nog EUR 1.775 tekort.

Privacy First doet hierbij dan ook een dringend beroep op uw financiële steun. Maak uw donatie voor ons Paspoortproces over op rekeningnummer 49.55.27.521 (IBAN: NL95ABNA0495527521, BIC: AABNANL2A) t.n.v. Stichting Privacy First te Amsterdam.

Desgewenst kan Privacy First u vooraf een BTW-vrije factuur toezenden met een door u gekozen donatiebedrag. Privacy First is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donaties aan Privacy First zijn daarom belastingaftrekbaar. Wilt u liever anoniem doneren? Neem dan contact met ons op ter bespreking van de mogelijkheden!