In oktober zal de overheid voor de vierde keer de Alert Online campagne beginnen om burgers securitybewuster op internet te maken. De campagne valt tijdens de Europese Cyber Security Maand.

"De campagne Alert Online is een gezamenlijk initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap - helpt om de kennis over online veiligheid te vergroten en daar naar handelen te stimuleren. Bij jong en oud en van werkvloer tot boardroom", aldus de omschrijving van de campagne. Volgens de organisatoren ligt de nadruk dit jaar nog meer dan vorig jaar op het toepassen van kennis en op cyberveilig gedrag: het stimuleren van werknemers en andere gebruikers om te handelen naar wat ze weten.

Alert Online loopt van 26 oktober tot en met 6 november 2015.

Alles bij de bron; Security