Drie psychiaters en vijf ggz-patiënten stappen naar de rechter. Behandelaren moeten vanaf 1 juli verplicht gegevens over hun patiënten met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) delen. Dat is „een onacceptabele inbreuk” op het medisch beroepsgeheim en de privacy van patiënten, aldus de eisers. Ze willen dat de toezichthouder het plan laat varen. Maandag begint een campagne om geld in te zamelen voor de benodigde juridische bijstand.

Behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg moeten vanaf 1 juli per patiënt verplicht een scorelijst invullen en die delen met de NZa. Het gaat, aldus de NZa, om gegevens „zonder direct identificeerbare kenmerken", op de formulieren ontbreken de naam van een patiënt, de geboortedatum, of postcode.

Patiënten hoeven hiervoor geen toestemming te geven, ze kunnen wel schriftelijk bezwaar maken en behandelaren die niet meewerken kunnen een dwangsom opgelegd krijgen....

...De NZa mag de data verzamelen, al stelt de Autoriteit Persoonsgegevens daaraan strikte voorwaarden. Zo mag de NZa slechts gedurende één jaar data verzamelen. En moet de NZa verklaren dat „de veralgemeniseerde informatie die zij ontvangt niet gekoppeld wordt aan bestanden waarmee de informatie alsnog tot individuele personen te herleiden zou zijn”. 

Alles bij de bron; NRC