Actie

Doel:

De Dag van de Rechten van de Mens aangrijpen om duidelijk te maken dat wij in Vrijheid willen leven, in een samenleving waarin mensen met elkaar er het beste van proberen te maken. Waar we elkaar in principe vertrouwen tenzij dit vertrouwen beschaamd wordt. Waar mensen pas verdacht worden als daar serieuze aanleiding voor is en pas schuldig bevonden als daarvoor bewijs is geleverd. Waar geen omgekeerde bewijslast wordt ingevoerd in het rechtssysteem. Waar we geen vazal zijn van andere mogendheden. Waar plaats is voor mensen die afwijken van gemiddelden. Waar mensen niet belemmerd worden om zich te ontwikkelen. Waar geen angst regeert. Waar de jeugd als belofte voor de toekomst wordt beschouwd in plaats van baby’s vanaf de geboorte als potentieel risico te gaan screenen. Waar iedereen een volwaardig leven gegund wordt.

Inzet:

Duidelijk maken dat de regering met de afbraak van de privacy steeds vaker de fundamentele burgerrechten schendt zoals deze zijn vastgelegd in de Grondwet, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind. Dat dit heel snel afgelopen moet zijn of we kunnen met ons handje wel Daaag zeggen tegen de Rechten van de Mens

Lees verder bij de bron; www.vrijbit.nl flyer

Computers en camera’s zijn overal. Hoe reageert de stedelijke cultuur en de urbane mens op de alomtegenwoordigheid van informatie- en communicatietechnologie (inclusief bewakingscamera’s die verdachte bewegingen registreren)? De stad en ubiquitous computing zijn het onderwerp van de Sentient Rotterdam Workshop op 6 november as., een evenement dat plaats vindt in het kader van de Internationale Architectuur Biennale en The Mobile City. Na de workshop wordt de expositie Sentient City Survival Kit geopend.

De kit is gemaakt door Mark Shepard en bevat onder meer ondergoed dat begint te trillen als het een RFID-chip waarneemt en een papaplu met led-lampjes die moet voorkomen dat de drager wodt opgenomen door bewakingscamera’s. Met de kit maakt Shepard de meestal onzichtbare digitale infrastructuur van de stad zichtbaar.

Lees verder bij de bron; MJK in het NRC

Als het aan de Stichting Bits of Freedom ligt (BOF) worden overtreders van de Wet bescherming persoonsgegevens in de toekomst zwaarder gestraft. Het voorstel om privacyschenders harder aan te pakken is onderdeel van een serie aanbevelingen die de stichting naar het Ministerie van Justitie stuurde in verband met de evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

BOF wil onder andere de bevoegdheden van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) uitbreiden. Het CBP heeft op dit moment slechts zeer beperkte bevoegdheden om de WBP te handhaven. Zij kan een last onder bestuursdwang en een boete van EUR 4.500 per overtreding opleggen bij het overtreden van de meldplicht.

Lees verder bij de bron; security.nl

 

Bij deze roep ik de Nederlandse regering op om geen vingerafdrukken te registreren in de reisdocumentenadministratie, van Nederlandse burgers die een nieuw paspoort aanvragen.

De opslag van foto's en vingerafdrukken van niet verdachte burgers in een centrale database beheerd door de overheid, druist in tegen het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zoals vastgelegd in de Grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Lees verder bij Vrijbit waar je digitaal of dmv een afdruk de petitie kunt tekenen

Een manifestatie tegen de gevaren die de privacy bedreigen trekt zaterdag niet meer dan enkele tientallen demonstranten.

Big_Brother_stuit_o_167832n


Een jongen steekt zaterdag letterlijk zijn kop in het zand op het Museumplein in Amsterdam.
Foto Joost van den Broek


Het is maar een kleine manifestatie, zaterdagmiddag op het Museumplein in Amsterdam. Enkele tientallen mensen demonstreren tegen de gevaren die de privacy bedreigen. Tegen de vingerafdruk die van iedereen in een databank wordt opgenomen. Tegen de ov-chipkaart, die het mogelijk maakt dat je reisgedrag in het openbaar vervoer wordt geregistreerd. Tegen het feit dat psychologen en psychiaters hun diagnose op de rekening zetten, zodat de verzekeringsmaatschappij precies weet wat u mankeert.
Kortom: tegen Big Brother.
Lees verder bij de bron; Volkskrant.nl

 

Op de stand van Vrijbit waren 2 pamfletten geplakt waar vele mensen een afdruk van wilden hebben. Helaas was dat ter plekke niet mogelijk.

Het eerste pamflet gaat over de mogelijkheid voor abonnement-houders van de NS om te weigeren hun chipkaart te laten scannen.

Het tweede pamflet gaat over de mogelijkheid om op afstand uitlezen van RFID chips te voorkomen door een aluminium laag over je 'pasjeshouder' te plakken. Hoe eea in zijn werk gaat wordt  ook beschreven.

Er stond al eerder een artikel over abonnement houders icm de OV-chipknip.

Met grote dank aan Anke voor de pamfletten en haar activiteit zaterdag... TOP !

NB;
op Vrijbit staat nu ook een link naar het voorbeeld bezwaarbrief tegen opslag van je OV chip knip pasfoto in een database

Zoekmachine Google heeft beloofd dat het extra grondig te werk zal gaan bij het onherkenbaar maken van mensen en het verwijderen van kentekens in de Zwitserse versie van haar Street View-dienst. De belofte komt na kritiek van de privacy-commissaris in het land.

lees verder bij de bron; Telegraaf.nl

De digitale-burgerrechtenbeweging Bits Of Freedom (BOF), die er drie jaar geleden mee stopte, zal vandaag zijn doorstart aankondigen.

BOF hield zich 2000 bezig met het verdedigen van de privacy, opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, inzetten van fair use in het auteursrecht en verzet tegen het ongebreideld afluisteren van communicatie, zoals de bewaarplicht.

Destijds zag het bestuur geen mogelijkheid om Bits of Freedom voort te zetten, toen de twee vaste medewerkers, Maurice Wessling en Sjoera Nas, allebei vertrokken.

Lees verder bij de bron; Security.nl

Het persbericht behorend bij de herstart

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha