Actie

Heel snel ontving ik dit antwoord van Sophie in 't Veld.

Beste Mijnheer ,

Hartelijk dank voor Uw uitgebreide reactie. Ik kan U zeggen dat ik woord voor woord dezelfde afwegingen heb gemaakt. Maar ik ben uiteindelijk toch tot een andere conclusie gekomen. In mijn zes jaar als Europarlementariër heb ik vrijwel altijd de lijn gevolgd die U noemt: vasthouden aan de zuivere lijn, zonder concessies of compromissen.

Verstuurde mail nav Weblog artikel Sophie in 't Veld over het nieuwe SWIFT voorstel.

Mevrouw in 't Veld,

Uw blog lezend over het 'aanstaande' SWIFT verdrag moet me toch wat van het hart.

Ik begrijp heel goed dat politiek veelal leidt tot compromissen en dat dat soms tot een verbetering en soms tot een verslechtering leidt. Dat hoort er nu eenmaal bij in de landelijke maar zeker ook in de Europese politiek.

Wat ik in Uw reactie echter mis is de wens om zo nu en dan pal te blijven staan voor de zaken die U en Uw partij belangrijk vinden zoals het principiële recht van iedere burger op privacy.

Op 18 juni is het boek verschenen van Vrij Nederland journalist Rudie Kagie waarin hij keer op keer aantoont dat Nederland al aardig op weg is een 24/7 controlestaat te worden.

Sinds de aanslagen op 11 september 2001 heeft ook in Nederland het idee terrein gewonnen dat veiligheid en welzijn effectiever worden gehandhaafd als je niet alleen over verdachte personen informatie verzamelt, maar over iedereen. Om risico's te elimineren, zetten beleidsmakers vergaande maatregelen en technologie in: cameratoezicht op straat, het bewaren van telefonie- en internetgegevens, het elektronisch patientendossier, het zijn slechts een paar mogelijkheden. Veel van die opgeslagen privégegevens zijn vaak onthutsend makkelijk voor anderen bereikbaar en voor verkeerde doeleinden te gebruiken.

Om een idee te geven staat hier het hoofdstuk 'de doorzichtige mens '

Rudie zal de verjaardag van vereniging Vrijbit op vrijdagavond 25 juni opluisteren.

De gegevens van het boek zijn;

Rudie Kagie;  Privacy - Hoe Nederland verandert in een controlestaat

ISBN;  978 90 254 9069 0

prijs;  18,95 Eu

De voorzitter van het stembureau in Jirnsum, S.J., heeft zijn functie neergelegd vanwege de identificatieplicht. Het staat hem tegen dat alle stemgerechtigden zich verplicht moeten identificeren.

Volgens J. creëert een wantrouwende overheid wantrouwende burgers en daar wil hij niet aan meewerken. Dat hij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart bekenden om hun identificatie moest vragen, maakte het alleen maar erger, vindt hij.

Bron van dit bericht; www.leeuwardercourant.nl

Naar aanleiding van dit bericht op Bits Of Freedom over het voorstel ook zoekopdrachten te laten vallen onder de Europese bewaarplicht heb ik onderstaande tekst naar alle Nederlandse EU-parlementariers verzonden. Wellicht een bruikbare voorbeeld tekst voor iemand die een gelijke actie wil ondernemen ?

Artikel op BOF

Achtergrond artikelen: Bron van BOF (google vertaling)

Zeven genomineerde instellingen of personen die volgens de Liga het recht op privacy schenden, riskeren de 'Big Brother Award' te winnen.

'Het bewaren van telecommunicatiegegevens, de nieuwe wet op Bijzondere Inlichtingenmethoden, het gebruik van passagiersgegevens van luchtvaartbedrijven door justitie en politie en de alomtegenwoordigheid van camera's zijn maar enkele voorbeelden van maatregelen die ons recht op privacy schenden', zegt coördinator Angela van de Wiel van de Liga voor Mensenrechten.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nieuwsblad.be

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha