Actie

Vanaf vandaag kan iedereen stemmen op de grootste privacyschender van het jaar via bigbrotherawards.nl/stem/. De genomineerden voor de Big Brother Awards Publieksprijs 2016 zijn: Edith Schippers, Rob Bertholee (hoofd AIVD) en WhatsApp. Stemmen kan tot en met 13 november. De feestelijke uitreiking van de Big Brother Awards is op 14 november in de Stadsschouwburg Amsterdam.

De Big Brother Awards worden jaarlijks uitgereikt aan de grootste privacyschenders van het afgelopen jaar. 
De uitreiking wordt georganiseerd door Bits of Freedom, dé Nederlandse organisatie die opkomt voor internetvrijheid. Het doel is om met een serieuze knipoog aandacht te vragen voor de staat van privacy in Nederland. Vorig jaar waren de winnaars, zowel Ronald Plasterk als de korpschef van de Nationale Politie, aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. 

Alles bij de bron; BoF

Op maandag 21 november organiseert ContourdeTwern een nieuwe editie van V-day, het netwerkevenement voor Tilburgse vrijwilligersorganisaties. De aankomende Europese privacywetgeving staat dan centraal. De avond is interessant voor alle Tilburgse verenigingen, stichtingen en werkgroepen die met persoonsgegevens werken.

Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze gaat verder dan de huidige, nationale wetgeving; de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Wet basisregistratie personen (Wbrp).

Heeft uw organisatie een adressenbestand met vrijwilligers, leden, deelnemers, cliënten of andere relaties? Verstuurt u weleens een mailing? Houdt u dossiers bij van vrijwilligers of leden? Dan is deze V-day voor u van belang, want in 2018 treedt namelijk de nieuwe Europese privacywetgeving in werking. Hans Gorsic van GripOp vertelt wat dit betekent voor uw vereniging of stichting. Na afloop ontvangt u een quickscan om uw organisatie door te lichten. Moet u nog stappen ondernemen of neemt u de uitslag van de quickscan voor kennisgeving aan? Laat u hierover goed voorlichten tijdens V-day.

Programma V-day
19.00 uur inloop
19.30 uur start programma
20.30 uur pauze
20:45 uur vervolg programma
22.00 uur netwerkborrel
Praktische informatie

V-day is op maandag 21 november van 19.00 – 22.30 uur in MFA Het Kruispunt, Sinopelstraat 1. Deelname is gratis, meld u wel aan via de website van ContourdeTwern.

Bron; Tilburgers


Het programma De Privacytest, dat maandagavond werd uitgezonden op NPO 3, blijkt zelf de privacy van nietsvermoedende Instagram-gebruikers te hebben geschonden. In De Privacytest moesten een studiopubliek en kijkers thuis hun eigen kennis over privacykwesties testen.

Om de vragen kracht bij te zetten, werd de hulp van ethisch hacker Wouter Slotboom ingeroepen. Aan het eind van de uitzending toonde hij Instagram-foto's van rijbewijzen en sleutels, met de waarschuwing dat zulke foto's door kwaadwillenden kunnen worden gebruikt om identiteitsdiefstal te plegen of om kopieën van sleutels te maken.

De rijbewijzen werden onherkenbaar in beeld gebracht, maar de sleutels waren wel herkenbaar. Ook gebruikersnamen en profielfoto's waren herkenbaar in beeld. In totaal kwamen foto's afkomstig uit meer dan tien profielen voorbij. Verschillende rijbewijsfoto's die in de uitzending werden gebruikt, waren ook op Instagram zodanig aangepast dat er geen gevoelige gegevens op te zien waren. NU.nl vond op basis van de uitzending echter nog wel één rijbewijsfoto waarop een burgerservicenummer te zien was, omdat de naam van de Instagram-gebruiker duidelijk in beeld kwam.

"We hebben voor nu even besloten de uitzending van Uitzending Gemist te halen", zegt een woordvoerder . Volgens haar waren de foto's van sleutels niet onherkenbaar gemaakt, omdat de resolutie op televisie te laag was om misbruik mogelijk te maken. Het was echter nog wel mogelijk om via de gebruikersnamen van gebruikers een foto in hogere kwaliteit op te zoeken. "Daar hadden we even goed naar moeten kijken. Uiteindelijk doen we dit natuurlijk om awareness voor privacy te creëren", besluit de woordvoerder.

Alles bij de bron; NU


Met het toenemende gebruik van digitale leermiddelen en (leerlingadministratie)systemen wordt het steeds belangrijker en ingewikkelder om privacy goed te regelen. Om scholen daarbij te ondersteunen, heeft Kennisnet de maand oktober uitgeroepen tot Maand van de Informatiebeveiliging en privacy. 

Scholen en hun besturen kunnen op 7 oktober meer meedoen aan de werkconferentie Informatiebeveiliging en privacy van Kennisnet, PO-Raad en VO-raad. Alex Commandeur, hoofd Toezicht Publieke sector van de Autoriteit Persoonsgegevens, zal onder meer ingaan op de meldplicht datalekken - die ook voor scholen in het po en vo geldt - en op de relatie tussen digitale leermiddelen en de bescherming van persoonsgegevens. Ook kunnen scholen tijdens werksessies praktische ervaringen met elkaar uitwisselen.

Scholen in het po en vo kunnen daarnaast vanaf oktober een online workshop volgen over IBP (via kn.nu/informatiebeveiliging). Aan de hand van voorbeelden en templates kunnen scholen hun informatiebeveiliging en privacy zo leren organiseren, realiseren en communiceren dat ze goed voorbereid zijn op de toekomst.

Kennisnet houdt daarnaast een peiling onder schoolbestuurders, schoolleiders en leraren om inzicht te krijgen in hoeverre onderwijsprofessionals bekend zijn met en goed geïnformeerd zijn over informatiebeveiliging, het privacybeleid en de privacyregels binnen hun onderwijsorganisatie. Wilt u meedoen? Klik hier om direct van start te gaan. Kijk ook eens in de Toolbox ICT in het onderwijs op deze website voor diverse tools. Met de quickscan privacy checkt u hoe privacybewust uw school is.

Alles bij de bron; PORaad


Bits of Freedom vindt dat Rob Bertholee (hoofd van de AIVD) zich niet realiseert dat privacy een kernonderdeel is van een veilige en vrije samenleving. Dat blijkt uit uitspraken die hij gisteren deed in een interview met De Volkskrant. Juist van het hoofd van de geheime dienst mag worden verwacht dat hij hiervan doordrongen is. Om hem bij te laten spijkeren, biedt Bits of Freedom hem de cursus Grondrechten aan de Open Universiteit aan.

Sterke versleuteling is essentieel voor de bescherming van onze digitale communicatie. Daarmee is het niet alleen belangrijk voor onze privacy en vrijheid van meningsuiting, maar ook van groot belang voor economische groei. Onze overheid moet daarom versleuteling niet verzwakken, maar juist versterken. “Net zoals dat je niet een klein beetje zwanger kunt zijn, kun je versleuteling niet een klein beetje verzwakken. Het is onmogelijk om een kwetsbaarheid zo te bouwen dat alleen mensen die wij vertrouwen er gebruik van kunnen maken. Elke kwetsbaarheid kan vroeg of laat ook worden misbruikt door kwaadwillenden.” Daphne van der Kroft, woordvoerder Bits of Freedom.

Ook ontstond ophef over Bertholee’s uitspraak waarin hij aangaf dat mensen die voor grondrechten opkomen een terreuraanslag zouden toestaan. Steeds meer mensen maken zich net als Bits of Freedom zorgen over de steeds indringender aanwezigheid van de overheid in onze data. “Dat we het inhoudelijk oneens zijn, is prima.” zegt Van der Kroft. “Maar om al die mensen weg te zetten als goedkeurders van terreur is werkelijk absurd. Door dit te zeggen maakt hij elke vorm van een beargumenteerd debat onmogelijk, terwijl dat voor deze complexe onderwerpen juist zo van belang is.”

De cursus Grondrechten is op Academisch bachelorniveau en levert 4,3 EC studiepunten op.

OOPS !! >> Deze cursus is per 31-08-2016 uit het aanbod genomen. Inschrijven voor deze cursus is niet meer mogelijk.

Alles bij de bron; BoF


De kans is groot dat je het nieuws hebt meegekregen dat de Tweede Kamer een wetswijziging heeft aangenomen die het medisch beroepsgeheim verder afbreekt. De privacy van veel patiënten wordt aangetast om een probleem op te lossen dat slechts 0,015 procent van het zorgbudget beslaat.

Het nu al zeer omstreden wetsvoorstel moet ‘gelukkig’ nog door de Eerste Kamer en daar kan het nog worden tegengehouden. Er zijn al een hoop petities op het internet die burgers oproepen zich tegen deze wet te verzetten en dat is goed. Maar laten we eerlijk zijn: petities staan er nou niet echt om bekend drastisch veel effect te hebben. En drastisch veel effect is wel precies wat we nu nodig hebben.

Zo dacht de Piratenpartij er ook over en daarom is er nu de website Blijf Uit Mijn Dossier, waarop je direct per mail of telefoon in contact kan komen met de volksvertegenwoordigers in de Eerste Kamer die van plan te zijn voor het wetsvoorstel te stemmen of er nog over twijfelen. Het doel van de website is dus puur om mensen in contact te brengen met hun vertegenwoordigers in Den Haag. “Het is belangrijk dat mensen direct druk uitoefenen op de politici,” vervolgt Mews. “Wij willen dat het duidelijk voor ze wordt dat dit een onderwerp is dat leeft onder de mensen en dan is bellen en mailen veel directer dan een onliner petitie.” 

Laat dus van je horen. En als het even kan op beschaafde wijze. Ga hier naar Blijf Uit Mijn Dossier en overtuig onze senatoren om tegen deze wet te stemmen. Laat je vrienden bellen en mailen als je klaar bent. Daarna je moeder. Iedereen gewoon. Net zo lang tot het duidelijk is dat niemand op dit wetsvoorstel zit te wachten.

Alles bij de bron; MotherBoard [Thnx-2-Luc]


Bits of Freedom heeft de oproep herhaald om nominaties voor de komende Big Brother Awards in te zenden. Burgers kunnen personen, bedrijven of overheden die de privacy op grote schaal hebben geschonden voor een Big Brother Award nomineren.

"Op tv, in de krant, in je online nieuwsfeed - voortdurend horen we over mensen, bedrijven en overheden die het niet zo nauw nemen met privacy", zegt Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom. "Eens per jaar staan we daarom stil bij de ergste privacyschenders om aan de hand daarvan te zien hoe het gesteld is met ons grondrecht. Tegelijkertijd laten we zien wat je zelf zoal kunt doen."

Nominaties kunnen tot 16 oktober worden ingezonden. Hierna kan het publiek op de drie kandidaten stemmen die het vaakst genomineerd zijn. Naast de publieksprijs zal er ook een expertprijs voor de grootste privacyschender van Nederland worden uitgereikt. Op 14 november 2016 wordt tijdens het prijzengala in de Stadsschouwburg Amsterdam bekend gemaakt welke 'winnaars' dit jaar een award in ontvangst mogen nemen.

Alles bij de bron; Security


Heb je niet alle gegevens meer compleet van alle oude abonnementen? Vraag aan de hand van de volgende brief je dossier op bij de telecomprovider. Deze voorbeeldbrief hoort bij de uitzending over geld terugvragen voor je 'gratis' mobiele telefoon. Lees daar ook meer achtergrondinformatie.

Voorbeeldbrief

Aan:
Betreft: Opvragen kopie dossier 
Klantnummer / telefoonnummer: 

Geachte heer/mevrouw,

Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk een volledig kopie van mijn dossier met betrekking tot bovengenoemd telefoonnummer voor de gehele periode en/of perioden dat ik klant ben geweest bij u. Onder een volledige kopie versta ik alle verwerkte persoonsgegevens inclusief bij u afgesloten contracten.

Voor de volledigheid vermeld ik dat u ex artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens gehouden bent om deze gegevens te verstrekken. Ik verwijs daarbij naar de uitspraak van de Hoge Raad van 29 juni 2007 (LJN: AZ4663), met de inhoud waarvan ik u bekend vertrouw. U wordt nadrukkelijk verzocht de stukken rechtstreeks naar onderstaand (e-mail)adres toe te sturen.

Ik zie de gevraagde stukken graag binnen 2 weken van u tegemoet.


Met vriendelijke groet,
Bron; AVRO/TROS-Radar


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha