45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Actie

Belgische staatssecretaris start 'privacytournee' voor jongeren

De Belgische staatssecretaris voor privacy Philippe De Backer is een tournee gestart waarbij hij voor de klas jongeren bewust van hun privacy wil maken. "Privacy is voor jongeren vaak een vaag begrip of een ver-van-mijn-bedshow", zegt De Backer. "Als bevoegd staatssecretaris vind ik het mijn taak om jongeren bewust te maken van het belang van hun privacy".

Tijdens de lessen legt de staatssecretaris aan jongeren uit hoe hun privacy onder druk staat en wat ze kunnen doen om hun privacy te beschermen. Zo adviseert hij in zijn presentatie (pdf) om na te denken voordat men iets online post, sterke wachtwoorden te gebruiken, met de meest recente browser te surfen, de webcam af te plakken, vriendenlijsten aan te maken om te bepalen met wie er welke gegevens worden gedeeld, privacyinstellingen aan te passen en cookies te blokkeren of te verwijderen. Verder wordt er aangeraden om voorzichtig met chat-apps te zijn, zeker als er geen encryptie wordt gebruikt.

Alles bij de bron; Security


Petitie tegen benoeming Fred Teeven in Raad van State

Tweede Kamerlid en oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) is voorgedragen om in dienst te treden bij de Raad van State. Fred Teeven mist voldoende vertrouwen om zo'n belangrijke post te bekleden.

Petitie

Wij burgers van Nederland constateren

  • dat Fred Teeven a. nauw betrokken was bij de bonnetjesaffaire, b. zelf vond dat hij niet geloofwaardig verder kon functioneren als staatssecretaris, c. wordt voorgedragen als lid van de Raad van State;
  • dat voor leden van de Raad van State ethisch handelen een belangrijke voorwaarde is;
  • dat de voordracht getuigt van weinig begrip en respect voor de burger;
  • dat wij tegen vriendjespolitiek en corruptie zijn.

en verzoeken de ministerraad daarom om nu zelf ethisch en integer te handelen, en Fred Teeven direct als lid van de Raad van State af te wijzen.

Alles bij de bron; Petities.nl


 

10 maart dienen in Utrecht 2 uitgestelde rechtszaken over onrechtmatig verzamelen en verwerken van ieders medische gegevens door de Zorgverzekeraars en NZA

Het gaat om de twee beroepszaken die Burgerrechtenvereniging Vrijbit aanspande tegen de AP omdat deze toezichthouder weigert in te grijpen tegen het systematisch onrechtmatig verzamelen en verwerken van de medische gegevens van de gehele bevolking.

De zaak over de onrechtmatige gedragscode van de Zorgverzekeraars (zaaknummer UTR 16/3326 WBP V97) begint om 13.30 uur.

De zaak over het DIS- Diagnose Informatie Systeem, van de Nederlandse Zorgautoriteit ( zaaknummer UTR 16/4199 WBP V93 ) begint om 15:00 uur.

De behandeling eerder uitgesteld in september 2016 omdat verweerder de processtukken niet tijdig had aangeleverd. In december 2016 werd de zitting de middag tevoren afgeblazen vanwege het verschoningsverzoek van de rechter die de middag voor de zitting ontdekte dat het om medische data ging waar haar man zijn brood mee verdient. Inmiddels heeft de NZa zich als belanghebbende partij in de zaak gevoegd en werkt nu samen als verweerder met de toezichthouder die gevraagd is tegen hen op te treden.

Publieke belangstelling wordt zeer op prijs gesteld!!!

Download dit persbericht in pdf en help het verspreiden.

Wie zich verder in de kwestie wil verdiepen leze: -  Bezwaren Vrijbit tegen afwijzen van handhavingsverzoek ( DIS) ( Gedragscode) -  Notities ingebracht in de hoorzitting 15-3-2015( DIS) ( Gedragscode) -  Beroepsschrift (DIS) ( Gedragscode) -  De nadere notitie voor behandeling op zitting (DIS) ( Gedragscode)

Alles bij de bron; Vrijbit


 

7 februari: Bits of Groningen; Bijeenkomst privacy en vrijheid van meningsuiting

Samen met Mando Rachovitsa (RUG) geeft Bits of Groningen een workshop over privacy en vrijheid van meningsuiting, met aansluitend een borrel. De avond is een samenwerking met Amnesty International Groningen. Je hoeft je niet aan te melden.

Datum: dinsdag 7 februari
Tijd: 20:00 – 00:00
Locatie: Brouwerij Martinus, Kostersgang 32-34, 9711CX Groningen
Voertaal: Engels

Lees hier meer over Bits of Groningen.


KNMG op de Internationale Dag van de Privacy: Waarborg vrije toegang tot de gezondheidszorg

De KNMG steunt de Internationale Dag van de Privacy, die vandaag plaatsvindt. KNMG voorzitter René Héman: ‘Wij staan voor het borgen van het beroepsgeheim door artsen en steunen hen daarbij met richtlijnen en praktische adviezen.’

Anno 2017 worden gegevens over patiënten en cliënten tussen artsen onderling en met anderen steeds vaker elektronisch uitgewisseld. Zo krijgen steeds meer huisartsen online toegang tot uitslagen van laboratoriumonderzoeken in ziekenhuizen en patiëntengegevens die medisch specialisten in de elektronische ziekenhuisdossiers hebben vastgelegd. Ook worden, met steun van de overheid, op dit moment voorbereidingen getroffen om patiënten en cliënten de mogelijkheid te bieden om zelf hun eigen gezondheidsgegevens te laten beheren in een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO). 

Vertrouwelijkheid moet gewaarborgd blijven door het medisch beroepsgeheim, door privacywetgeving en door maatregelen ter beveiliging van die gegevens. Zo treedt op 1 juli a.s. de nieuwe wet- en regelgeving in werking met nieuwe privacy- en beveiligingsvoorschriften voor het elektronisch delen van patiëntgegevens met andere artsen. En vanaf 25 mei 2018 worden de huidige ‘verkeersregels’ over hoe met persoonsgegevens om te gaan de Wbp vervangen door nieuwe Europese regels (Algemene Verordening Gegevensbescherming: AVG). De KNMG volgt deze en andere juridische ontwikkelingen uiteraard op de voet. Actuele ontwikkelingen vindt u in het webdossier Beroepsgeheim.

Alles bij de bron; KNMG


 

Mensen moeten zich veel meer in privacy verdiepen

Mensen moeten zich veel meer in privacy verdiepen en leren hoe de privacyinstellingen van hun telefoon, besturingssysteem of apps werken. Dat zegt Paul Ducklin, beveiligingsexpert bij het Britse anti-virusbedrijf Sophos, ter gelegenheid van Data Privacy Day in een interview met Security.NL. "Als het om privacy gaat komt het vooral neer op de houding en digitale levensstijl van mensen, meer dan alleen technologie." Als voorbeeld wijst Ducklin naar smartphones die automatisch data versleutelen. "Veel mensen denken dat ze dan klaar zijn en denken niet meer na over hun online gedrag."

Concreet adviseert Ducklin dat mensen de tijd moeten nemen om de privacyinstellingen van hun apparaten en apps te leren. "Zodat je weet hoe het werkt en waar je de instellingen aan jouw voorkeur kan aanpassen." In het geval van Windows 10 zouden mensen bij de installatie niet de "Express" optie moeten kiezen, maar de aangepaste installatie, stelt de expert. Op deze manier zien gebruikers wat het besturingssysteem allemaal vraagt en kunnen ze zien wat de termen allemaal betekenen. Door zich meer in de materie te verdiepen krijgen mensen ook meer controle over hun online leven. Bewustzijn alleen is echter niet voldoende. "Je moet echt oefenen. Ga zelf op onderzoek uit. Kijk naar de termen en instellingen. En staan ze je niet aan, neem dan de moeilijke beslissing en stem met je portemonnee. Zelfs als al je vrienden van een bepaald social netwerk gebruik maken, hou dan voet bij stuk en leg ze uit waarom. Laat je niet door groepsdruk beïnvloeden."

Alles bij de bron; Security


 

In haar nieuwjaars column roept Privacy First op tot debat inzake “Shared Democracy”

Terugkijkend op 2016 ziet Privacy First een hernieuwde aanval op onze democratische rechtsstaat van binnenuit. De incidentgedreven politieke waan van de dag viert hoogtij en de controlewaanzin van de overheid is onstuitbaar, arrogant en door industrie en politieke lobby gedreven. De democratische principes van onze rechtsstaat worden steeds meer uit het oog verloren en omkering van rechtsprincipes is aan de orde van de dag. Elke (potentiële) aanslag wordt daardoor een aanslag op onze burgerrechten...

...Privacy First nodigt (en daagt zonodig) elke Nederlander uit om te participeren in een brede maatschappelijke discussie tot vorming van een democratie 3.0. Na Athene (1.0) en onze parlementaire democratie vanuit de 19e eeuw (2.0) is het in onze ogen tijd voor het concept van de Shared Democracy (3.0), een disruptive denken / samenlevingsmodel waarbij wij 7 grote drivers identificeren die tot aanpassingen leiden van ons huidige 19e eeuwse systeem. Privacy First ziet deze 7 drivers momenteel ons huidige model van binnen en van buiten ondermijnen. Maar door anders te denken bieden zij ook juist de kans om te komen tot een nieuwe vorm voor de toekomst: de zogenaamde “Shared Democracy”;

1. Veranderde rol media naar “mediacratie”

2. Veranderende rol burger

3. Wetenschappelijke, technologische en informatie revolutie

4. Ongeremde wildgroei overheid

5. Beroepspolitici

6. Financiële sector, schaalvergroting en massacontrole

7. Supranationale elite van individuen en bedrijven

Hoe gaat de Shared Democracy hiermee om? Hoeveel vrijheid gaan we nog inleveren voor schijn(h)veiligheid? 100% veiligheid = 0% vrijheid. Op welke schaal willen we ons gaan begeven en hoe richten we onze samenleving en democratisch bestel opnieuw in om onze principes vast te houden met het licht op de 7 drivers voor ontwikkeling?

Om deze vragen en mogelijke antwoordrichtingen verder vorm te geven organiseert Privacy First op 19 januari 2017 vanaf 19.30u in het Volkshotel in Amsterdam haar Nieuwjaarsreceptie die in het teken zal staan van de Shared Democracy. Wij willen als Privacy First graag u allen uitnodigen om aan deze nieuwe beweging naar een Shared Democracy uw bijdrage te leveren op alle mogelijke communicatiekanalen in een open en vrij debat!

Alles bij de bron; PrivacyFirst


 

Waarom online privacy relevant is, nu meer dan ooit

In tijden van terrorisme vinden velen dat het opgeven van onze privacy de prijs is die we betalen voor onze veiligheid. Hoe dan ook, waarom zou je online privacy nodig hebben als je niets te verbergen hebt? Maar online privacy ís belangrijk, minstens even belangrijk als offline privacy. In de offline wereld sturen we onze brieven ook niet als postkaartjes en huiszoekingen door de politie gebeuren op bevelschrift. Dus waarom zouden we gigantisch en willekeurig toezicht van onze online activiteiten moeten accepteren?

Recent werd ontdekt dat China van plan is om al zijn burgers een score te geven om “goed gedrag” aan te moedigen. Misschien denken we dat deze vorm van burgercontrole alleen mogelijk is in autocratische regimes. Of dat dit niet kan gebeuren in onze liberale democratie, waar vrijheid en burgerrechten als vanzelfsprekend en ongenaakbaar worden beschouwd. Maar zijn ze dat wel? In Polen en Hongarije wordt de constitutionele democratie op dit eigenste moment ongedaan gemaakt .

Tot vrij recent leken de westerse democratieën relatief goed bewaard tegen controlerend overheidstoezicht maar Edward Snowden leerde ons dat dit veranderd is. Met de ‘Investigatory Powers Bill’ in het Verenigd Koninkrijk, is de overheid nu in staat om de mobiele telefoons van burgers te hacken. Maar ongeacht of je nu vertrouwen hebt, blijft de vraag of  je een regering blindelings mag vertrouwen? Om onze democratie degelijk te laten functioneren moeten discussies en verzetsacties door politieke partijen, journalisten en burgergroepen mogelijk zijn. Onze privacy opgeven is dus niet zomaar iets, het betekent het opgeven van vrijheden die fundamenteel zijn voor een democratie.

Bestaande technologie laat toe burgers te screenen zoals nooit tevoren in de geschiedenis. Vroeger was toezicht door de overheid complexer en duurder. Totale controle was onmogelijk. Vandaag echter, kunnen onze internetgegevens gescreend worden per kernwoord, op een grote schaal, zonder sporen na te laten. ‘Tracking’ en ‘surveillance’- tools worden zelfs gecommercialiseerd voor landen en cybercriminelen.

En wist je trouwens dat niet-Amerikaanse burgers helemaal niet beschermd zijn door de Amerikaanse privacywetgeving? Dit betekent dat de Amerikaanse overheid volledige toegang heeft tot alle gegevens die jij, als niet-Amerikaan opslaat op Facebook, Google, WhatsApp, 365, Skype, Apple, Dropbox, enzovoort. Bovendien zet je met het ‘Internet Der Dingen’ de deur van je huis, auto en kantoor wagenwijd open voor overheidscontrole door China, Rusland, de VS of wie dan ook. Maar wie kan het wat schelen, je hebt toch niets te verbergen?

Het debat gaat dus niet over ‘veiligheid versus privacy’, maar eerder over het verkrijgen van ‘veiligheid mét privacy’. Natuurlijk hebben we bescherming nodig tegen bedreigingen, maar als dit gepaard gaat met een continu intern toezicht eindigen we in een politiestaat en verliezen we onze democratische waarden.

Tot nu toe hebben we vrijwillig onze privacy opgegeven omdat we denken dat het niet belangrijk is. Maar als je echt geeft om de wereld waarin we leven en je de liberale westerse democratieën wil behouden en verdedigen, sluit je dan aan bij de beweging om onze online privacy terug te eisen. Hier zijn 3 dingen die je kan doen:

1. Steun privacy non-profit organisaties

Steun de strijd voor digitale rechten en doneer aan de Electronic Frontier Foundation en de European Digital Rights Foundation.

2. Start met het versleutelen van alles!

End-to-end-encryptie is het enige dat je online privacy kan beschermen! Start met het versleutelen van je mails, chats en je zoekresultaten tijdens het surfen. Versleutel alles, nu!

3. Vertel het aan je vrienden, de pers, de overheid

Vertel hen over je bezorgdheden over online privacy en start een publiek discours over privacy en het belang er van.  Bedankt voor het lezen van dit artikel, deel het met zoveel mogelijk mensen. Vechten voor onze online privacy is fundamenteel.

Alles bij de bron; Express