De gemeente Nijmegen gaat camera's inzetten om bijstandsfraudeurs op te sporen. Het voornemen hiertoe was er al langer, maar nu is het voorstel daartoe is aangenomen door de gemeenteraad. Het plan komt erop neer dat mensen van wie het vermoeden bestaat dat ze frauderen, een camera op hun voordeur gericht kunnen krijgen, zodat de gemeente kan zien wat ze uitspoken. 

Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet er een serieus vermoeden bestaan van fraude en moet de wethouder persoonlijk toestemming geven voor het filmen. De mensen die worden gefilmd, worden daarover geïnformeerd. De richtlijnen zijn opgesteld in samenspraak met het College bescherming persoonsgegevens.

pdfIn de gemeenteraad was er vooral verzet van GroenLinks, dat het voorstel vindt indruisen tegen de burgerrechten.

Alles bij de bron; OmroepGelderland