De gemeente Nijmegen gaat camera's inzetten om bijstandsfraudeurs op te sporen. Het voornemen hiertoe was er al langer, maar nu is het voorstel daartoe is aangenomen door de gemeenteraad. Het plan komt erop neer dat mensen van wie het vermoeden bestaat dat ze frauderen, een camera op hun voordeur gericht kunnen krijgen, zodat de gemeente kan zien wat ze uitspoken. 

Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet er een serieus vermoeden bestaan van fraude en moet de wethouder persoonlijk toestemming geven voor het filmen. De mensen die worden gefilmd, worden daarover geïnformeerd. De richtlijnen zijn opgesteld in samenspraak met het College bescherming persoonsgegevens.

pdfIn de gemeenteraad was er vooral verzet van GroenLinks, dat het voorstel vindt indruisen tegen de burgerrechten.

Alles bij de bron; OmroepGelderland

Update via Security;

De Nederlandse hacker en beveiligingsexpert Rop Gonggrijp is bang dat andere steden snel zullen volgen en dat het cameratoezicht ook voor andere vermeende overtredingen zal worden ingezet. "Let op dat het nog wel even zal duren voordat dit soort privacyschending geschikt wordt geacht voor mensen die bij een grote bank werken en de maatschappij voor veel meer geld oplichten."