Gemeenten moeten met het Openbaar Ministerie (OM) om de tafel voor structurele afspraken rond uitwisseling van gegevens uit politieregisters over uitkeringsgerechtigden. Dat adviseert Frenk Molemans aan gemeenten. Hij is adviseur bij het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding in Overijssel.

Molemans reageert op de oproep van de Haagse wethouder Henk Kool (PvdA, sociale zaken) vrijdag in Trouw aan politiek Den Haag. De stadsbestuurder pleit ervoor om de uitwisseling van gegevens over uitkeringsgerechtigden tussen politie en sociale dienst te versnellen en te vergemakkelijken.

"Onderzoeksgegevens uit politie-onderzoeken die aan een sociaal rechercheur zijn overgedragen, mogen vrijelijk gebruikt worden in de bestuursrechtelijke afhandeling. Bijvoorbeeld om de uitkering te beëindigen, in te trekken, te herzien en uiteindelijk terug te vorderen. Een dergelijke procedure met het OM schriftelijk vastleggen is aan te bevelen", zegt Molemans. Volgens de adviseur zijn dergelijke afspraken volgens de Wet op de Politiegegevens goed te maken. 

De adviseur benadrukt wel dat als het gaat om persoonsgegevens de instanties moeten voldoen aan de normen van de privacywetgeving. "Met andere woorden: is informatiedeling noodzakelijk en staat het beroepsgeheim toe om informatie te delen? Maar samenwerking tussen instanties kan noodzakelijk zijn om maatschappelijke problemen op te pakken. Dat moeten de instanties kunnen uitleggen", licht Molemans toe.

Alles bij de bron; trouw