Beveiligingsbedrijf Securitas wil data van WhatsApp-buurtgroepen verzamelen, zodat het bijvoorbeeld inbraakgolven in de toekomst kan zien aankomen. Dat stelt Bert den Hartog, business developer. Volgens Den Hartog wordt er te weinig gedaan met de data van de buurtgroepen, terwijl die wel waarde hebben. "Er komt heel veel informatie in die WhatsApp-groepen beschikbaar", aldus de developer en hij wijst dan o.a. naar het voorspellende karakter dat de data kunnen hebben. "Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken waar een mogelijke inbraakgolf kan plaatsvinden en daarop anticiperen." Daarnaast zijn de gegevens ook te gebruiken om bijvoorbeeld gemeenten op veiligheidsgebied te adviseren.

Hoe de uitwerking van het plan er precies moet komen uit te zien kan Den Hartog nog niet vertellen, "Er zit een technische uitdaging aan vast", laat hij weten. "Je zult via software die data moeten ontwikkelen, maar dat is een stukje techniek dat nog verder ontwikkeld moet worden."

Het uitwerken van de data zal dan ook de grootste uitdaging worden, zo merkt hij op. Met dit soort onderwerpen komt ook de privacy om de hoek kijken. Den Hartog stelt dat er in Nederland wettelijke kaders gelden en bedrijven zich hieraan moeten houden. Hij is dan ook niet bang voor misbruik. Aan de andere kant stelt hij dat er een groot grijs gebied in Nederland is als het gaat om wetgeving over data.

Toch benadrukt Den Hartog dat het hier niet om een proefballonnetje gaat. "Er zijn nog behoorlijk wat hobbels te nemen. Denk aan de privacy dat een groot goed in Nederland is en dat ligt toch wel gevoelig hier en daar, en terecht. De overheid kenmerkt zich daarnaast niet door snelle besluitvorming, dus dat hebben we tegen. Als ik echter kijk naar de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar en de ontwikkelingen die nu gaande zijn, dan verwacht ik dat we binnen een aantal jaren invulling aan dit soort initiatieven gaan geven."

Alles bij de bron; Security