Verzekeraars maken zich niet meer schuldig aan privacyschending van zieke werknemers. Vorig jaar ontstond opschudding over een uitzending van het tv-programma Zembla. Daaruit bleek dat verzuimbedrijven en arbodiensten privacygevoelige informatie over zieke werknemers doorspelen naar hun werkgever. Asscher reageerde geschrokken en kaartte de zaak aan bij het Verbond van Verzekeraars. Dat heeft hem onlangs geschreven dat er fouten zijn gemaakt en dat de verzekeraars hun werkwijze hebben aangepast.

De minister kondigde verder dat het College bescherming persoonsgegevens als toezichthouder meer bevoegdheden krijgt om in te grijpen.

Alles bij de bron; Volkskrant