Het College Bescherming Persoonsgegevens ziet niets in anti-jihad-software op schoolcomputers. Het is een te zware inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van scholieren. Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van het CBP: “Als uiteindelijk het idee is voor een soort massaal volgsysteem voor kinderen – scholieren, onschuldige kinderen – dan gaat het om een zo massale inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als ik het zwaar mag zeggen (…). Dan moet echt de allereerste vraag zijn: is dit, in dit verband en in deze context, nu echt nodig en kan dat nou niet anders?”

Tomesen benadrukt dat hij wel degelijk oog heeft voor de risico’s van radicalisering. “Elk weldenkend mens vindt dat ook scholen hun ogen en oren open moeten houden en alert moeten zijn op radicalisering. De volgende vraag is: is dit het juiste middel?”

Alles bij de bron; BNR