Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het illegaal verzamelen van gegevens van uitkeringsgerechtigden door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Ook gaat de minister in op het onderzoek van UWV naar fraude met Ziektewetuitkeringen en het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar het gebruik van het kenmerk nationaliteit.

Alles bij de bron; RijksOverheid