Minister Schippers zet haar aanval op het medisch beroepsgeheim onverminderd voort. In november werd er nog een petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie van VWS waarmee de kwestie onder de aandacht is gebracht. Desondanks is er niemand die Schippers voor de voeten loopt; in 2016 kunnen medische gegevens gedeeld worden bij het vermoeden van fraude met uitkeringen of onjuiste declaraties.

Dit maakt onderdeel uit van de wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). Een flinke lijst met persoonsgegevens moet beschikbaar worden voor de overheid. Wanneer deze wijziging wordt aangenomen, krijgen overheidsinstanties de mogelijkheid om persoonsgegevens van burgers bijeen te brengen in één database. Van elke burger ontstaat zo een profiel, dat wordt getoetst aan vooraf bepaalde risicoprofielen zodat afwijkende personen eruit gefilterd kunnen worden.

Op 19 november bood activiste Judica Berkelaar namens de Vrije patiënt een petitie aan tegen ‘de afbraak van het medisch beroepsgeheim’ bij de Tweede Kamercommissie van VWS en ook de Raad van State en onderzoekers van Erasmus Universiteit waren negatief over Schippers’ wetswijziging.

Kern van de kritiek is dat aantasting van het medisch beroepsgeheim en schending van de privacy van de patiënt helemaal niet nodig zijn om fraude effectief te bestrijden. Zo kunnen zorgverzekeraars al buiten het beroepsgeheim om dossiers controleren, iets dat zelfs de opsporingsautoriteiten niet zomaar mogen. Dat gegeven wordt nu in fraudeonderzoeken nog niet benut. 

En hoewel er stevige kritiek is het op plan blijft het parlement muisstil. En dat terwijl de kwestie in november nog onder de aandacht is gebracht. Het biedt Schippers de mogelijkheid om ongestoord verder te werken aan haar langlopende project. Naar verwachting brengt de minister de wetswijzing van de wet SUWI volgend jaar naar het parlement. Daarna kan gestart worden met het optuigen van de uitgebreide database. Als de database beschikbaar komt, is het mogelijk om ‘afwijkende’ personen met één druk op knop te traceren. Op welke criteria dat gebeurt, mogen de instanties helemaal zelf bepalen.

Alles bij de bron; FollowTheMoney