Kilometerregistratie

In het buitenland zijn ze er al jaren bekend mee: een autoverzekering waarvan de premie wordt gebaseerd op je rijgedrag. Hoe netter je rijdt, hoe minder je elke maand hoeft te betalen. In Nederland is nu de eerste vergelijkingssite deze voor pay-how-you-drive-verzekeringen gelanceerd.

Op de website Rijgedragverzekering.nl kunnen consumenten nu al bij vier verzekeraars terecht, schrijft Smartdriving.nl. Volgens directeur Michael Boon kan een rijgedragverzekering interessant zijn voor een keurige chauffeur die al jaren de maximale bonus/malus-korting heeft of voor een jonge bestuurder die voor het eerst een auto koopt...

...Het rijgedrag wordt gemeten met behulp van een OBD-stekker die je heel makkelijk in je auto plaatst. OBD staat voor On Board Diagnostics. De stekker registreert onder meer hoe hard je rijdt, hoe vaak je remt, je brandstofverbruik en je locatie.

Te hard rijden hoeft niet meteen te leiden tot het schrappen van korting, maar de combinatie van te hard rijden in de avonduren en vaak flink op de rem trappen bijvoorbeeld wel. Op basis van de gemeten resultaten krijg je een beloning. Dat kan een maandelijkse premieteruggave zijn, maar ook tegoedbonnen of extra gratis onbelaste kilometers. Hoe beter je rijdt, hoe hoger de beloning.

De rijgedragverzekering is dé autoverzekering van de toekomst, meent Boon. “...waar de beloning van een normale autoverzekering stopt bij een bonus/malus-ladder, gaat een rijgedragverzekering verder.”

Alles bij de bron; Z24

Google's Waze doet in Israël een proef met carpoolen een soort van Uber maar dan beter. Want Google zou Google niet zijn als er een dieper doel zat achter het aanbieden van een dienst en natuurlijk gaat het hier om dataslurpen. Welk merk auto rijd je en uit welk jaar? Welk traject rijd je dagelijks en waar eindigt je dag?

 

Je kan het lezen in de voorwaarden van de dienst RideWith, zoals de autodeeldienst van Waze heet. Onder meer de locatiegegevens van je Google Account (die is nodig om van de dienst gebruik te maken) wordt bijgehouden, er worden events aangemaakt in je Google Calender en nog veel meer. The Next Web beschrijft de gevolgen van de dataverzameling door Google Waze.

Niet alleen melden gebruikers van Waze ongelukken, files en andere dagelijkse verkeersongemakken, nu wordt het tevens mogelijk de beste en meest populaire spitsroutes te beschrijven aan de hand van de data. Daardoor kan de rijtijd worden geoptimaliseerd. Dat kan door Waze gedaan worden door te adviseren vijf minuten eerder of later weg te gaan of een blokje om te rijden. Kennis die chauffeurs niet opdoen zonder Waze.

Maar Google gaat zijn verkeersinformatie natuurlijk ook stoppen in zijn andere projecten. Google Maps bijvoorbeeld, waar al verkeersinformatie wordt getoond en die gaat voorspellen waar je niet heen moet rijden, welke route binnen enkele minuten te druk wordt of waar ongelukken zich voordoen. Nieuwe routes worden getoond voordat de eerder geplande route te veel oponthoud gaat opleveren.

Uiteindelijk heeft alles een hoger doel natuurlijk, en dat komt er bij The Next Web niet helemaal uit: alle informatie over verkeer wordt uiteindelijk gebruikt voor de zelfrijdende auto. Als de zelfrijdende auto zelfstandig beslissingen kan maken over de best te volgen route, heeft het al bij zijn marktintroductie een stapje voor op al die menselijke chauffeurs die nog zitten te puffen in hun files op weg naar dat kantoor.

Alles bij de bron; WebWereld

Waze, een softwarebedrijf dat Google twee jaar geleden voor 1 miljard opkocht, is momenteel een carpool-app aan het testen in de Israëlische stad Tel Aviv. De app heeft de naam RideWith meegekregen en zal de routes die chauffeurs naar hun werk nemen analyseren en opslaan, om zo gebruikers aan elkaar te koppelen die dezelfde richting uit moeten.

De app is geen alternatief voor een taxi: autobestuurders krijgen wel een kleine vergoeding als ze carpoolers meenemen, maar ze zullen maar twee ritten per dag kunnen uitvoeren als “RideWith”chauffeur. Heen en terug vanuit de werkplaats, dus.

De app is niet geheel nieuw het Franse Blablacar bestaat al.

Alles bij de bron; ZDNet [thnx-2-Luc]

Gisteren oordeelde de kantonrechter in Utrecht dat de Staat trajectcontroles gewoon mag uitvoeren, tot grote verbazing van privacyorganisatie Privacy First dat de uitspraak onbegrijpelijk en teleurstellend noemt. Privacy First-voorzitter Bas Filippini had de zaak aangespannen omdat de trajectcontroles de privacy zouden aantasten. Alle weggebruikers worden namelijk gevolgd en hun gegevens 72 uur in een database bewaard.

Zowel de Nederlandse Grondwet als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) vereisen hiervoor een specifieke wettelijke regeling met harde privacywaarborgen, aldus Filippini. De kantonrechter oordeelde dat trajectcontroles echter een "geringe privacyinbreuk" zijn en acht de algemene Politiewet en borden langs de snelweg voldoende privacywaarborg. Privacy First vindt dit onbegrijpelijk en bezint zich op nadere juridische stappen.

Lees verder  op security.nl

OHRA start binnenkort met een proef voor een nieuw soort autoverzekering, waarbij bestuurders een lagere premie betalen zodra ze goed rijgedrag vertonen. Die informatie wordt verzameld via een 'device' of usb-stick, die in het voertuig wordt geplaatst.

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 1 maart aanmelden. Vervolgens start een pilot van drie maanden. Doel van die proefperiode is onder meer om te bepalen of de verzamelde data bruikbaar genoeg is. Bestuurders die aan de proef deelnemen krijgen korting op hun premie zodra ze een bepaalde ritscore hebben gehaald.

Welke informatie de gadget precies opslaat of opstuurt, is niet duidelijk. Wel zegt OHRA dat de verwerking van de gegevens in overeenstemming is met de wetgeving rond de bescherming persoonsgegevens, zodra er 'sprake is van tot personen herleidbare gegevens.'

Alles bij de bron; CompIdee

Tata Steel heeft besloten om zijn bedrijfswagens in IJmuiden te voorzien van een blackbox. Met de Centrale Ondernemingsraad zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de blackbox en het gebruik van de informatie die wordt opgeslagen. Binnenkort start de inbouw van de apparatuur. Eind 2016 zullen alle bedrijfswagens er een hebben, herkenbaar aan de sticker op het dashboard...

...De reden voor het installeren ervan is dat het bedrijf zo aan de fiscus kan aantonen dat de bedrijfswagens niet gebruikt worden voor woonwerkverkeer en privédoeleinden. Daarnaast is het een manier om het rijgedrag positief te beïnvloeden zodat kosten voor onderhoud, reparatie en schades verminderd kunnen worden en de veiligheid verbetert. De gebruikers van de bedrijfswagens zullen geïnformeerd worden over de werking en het gebruik van de blackbox.

Alles bij de bron; pdfOverStaal

Citiondirecteur Jørgen Weekers zat er een jaar geleden tevreden bij. Hij had goed nieuws te melden: de gemeente Amsterdam had in 2013 meer parkeergeld geïncasseerd dan ooit, liefst 166 miljoen euro.

Dat kwam niet alleen doordat de parkeertarieven dat jaar waren gestegen en doordat het gebied waar automobilisten voor parkeren moeten betalen, was uitgebreid, maar vooral door de geïntensiveerde controles. Met scanauto's had Cition in 2013 drie keer zo veel auto's kunnen controleren als in 2010. Gevolg: een grotere 'pakkans' en, zei Weekers, in het verlengde daarvan 'een grotere betalingsbereidheid'. Meer geld dus.

Cition was gisteren niet bereikbaar voor commentaar, maar de rechterlijke uitspraak dat parkeerders niet kunnen worden verplicht hun kenteken op te geven als zij betalen, moet de parkeerbeheerder rauw op het dak zijn gevallen. Het gaat allemaal om een rechtszaak die dit najaar werd aangespannen door voorzitter Bas Filippini van stichting Privacy First. 

Filippini zei dat hij een bom heeft gelegd onder de controlemogelijkheden van parkeerbeheerders. 'Niet alleen in Amsterdam, want dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor kentekenparkeren elders. Zoals in Groningen.' Hij heeft trouwens wel een oplossing voor gemeenten: 'Schilder overal van die mooie vakken op straat, geef die een nummer en zorg ervoor dat je dat nummer kunt invoeren. Werkt net zo goed en je schendt er mijn privacy niet mee.'

Alles bij de bron; Parool

Via de mail ontving ik dit praktijkvoorbeeld van een glijbaan waarbij een ondernemingsraad geconfronteerd wordt met de invoering van Black Boxes in de bedrijfswagens van een groot internationaal opererend bedrijf. In eerste instantie louter om belastingboetes te voorkomen maar tijdens de pilot bleek ook dat er nogal wat snelheidsoverschrijdingen geconstateerd zijn. Het bedrijf wil ook dit deel van de data kunnen gebruiken maar daar steekt de OR in haar advies gelukkig een stokje voor.

Instemming Black Boxes voor bedrijfsvoertuigen bij Tata Steel in IJmuiden

Het bedrijf is voornemens zogenaamde Black Boxes (BB) te plaatsen in alle 
bedrijfsvoertuigen. Daartoe is een instemmingsverzoek ingediend bij de COR, dat is
behandeld door de Commissie IJmuiden. De COR heeft het instemmingsrapport
overhandigd in de COVL op 17 december 2014. De belangrijkste reden om gebruik te maken
van BB is dat het eenvoudiger wordt de fiscus te overtuigen dat de wagens alleen gebruikt
worden voor werkverkeer en niet voor woon-werkverkeer. Daarnaast kunnen met de BB
allerlei andere zaken worden gecontroleerd c.q. geconstateerd, zoals: periodiek onderhoud,
snelheid, impact van bijv. aanrijdingen enz. In het instemmingsrapport heeft de Commissie
IJmuiden afspraken gemaakt over wat wel en wat niet mag met de BB en hoe er gehandeld
dient te worden bij bijv. het constateren van snelheidsovertredingen. Voor elke medewerker
die gebruik maakt van bedrijfsvoertuigen is het zeer interessant het instemmingrapport eens
door te lezen.

Het instemmingsrapport kunt u vinden op de website van de COR op Tata Steel Online
door te klikken op: pdfInstemmingsrapport Black Boxes.

Uit het instemmingrapport;

Inleiding / aanleiding

Tata Steel maakt al jaren gebruik van een groot aantal bedrijfsvoertuigen. Voor deze
voertuigen geldt een belastingvrijstelling mits deze niet voor woon-werk en privégebruik
beschikbaar gesteld worden.
Tata Steel heeft daarom al jaren het beleid dat dergelijk gebruik niet toegestaan is, maar
heeft momenteel geen systeem om dit te handhaven of aantoonbaar te maken naar de
belastingdienst. Hierdoor bestaat het risico van naheffingen voor bedrijf en medewerkers.
Ook kan een navordering van de vrijgestelde belastingen plus boetes opgelegd worden door
de belastingdienst.

Tata Steel heeft daarom het voorgenomen besluit genomen om voor de bedrijfsvoertuigen
een Black Box systeem aan te schaffen, zodat aantoonbaar kan worden gemaakt aan de
belastingdienst dat er gehandhaafd wordt op het zakelijk gebruik van de voertuigen.
Als bijkomende argumenten is door het bedrijf enkele secundaire redenen voor de Black Box
(hierna verder aangeduid als BB) aangegeven. Zo zijn er bij een groot wagenpark natuurlijk
kosten voor onderhoud en reparaties, waarbij Tata Steel verwacht dat het toepassen van de
BB de kosten voor deze posten zal verlagen. Ook de inzet van wagens en het beter inzetten
van de beschikbare overbodige voertuigen worden gesteld als voordeel.
Als laatste bleek tijdens de proefperiode voorafgaand aan het instemmingverzoek dat er ook
in de auto’s met BB regelmatig aanzienlijke snelheidsovertredingen gemaakt worden. Tata
Steel heeft daarom tevens een sanctiemogelijkheid opgenomen in de regeling BB om
excessieve snelheidsoverschrijdingen die uit de gegevens van de BB blijken bespreekbaar te
maken en met een sanctie te kunnen bestraffen.

Aan de instemmingaanvraag is een proefperiode voorafgegaan, waarbij een klein aantal
auto’s is uitgerust met een BB. De uitkomsten van deze pilot zijn besproken in een
werkgroep van vertegenwoordigers van Tata Steel en de Commissie IJmuiden.

...Naast de snelheidsoverschrijdingen voorziet de Commissie IJmuiden ook situaties waarbij
aan de hand van de BB-informatie de rijstijl van een medewerker als schadelijk voor het
voertuig wordt beoordeeld of schade met een voertuig wordt aangericht. Dergelijke
onderzoeken zijn niet het primaire doel van de BB. Ook vermoedt de Commissie IJmuiden
dat dergelijke onderzoeken zelden volledige zekerheid geven over de betrokken
medewerker.
De Commissie IJmuiden stelt daarom dat bij gebruik van de BB-informatie bij gevallen van
schades of ongewenste rijstijl er geen disciplinaire maatregelen zullen volgen. Wel kan deze
informatie gebruikt worden voor het aanspreken van de medewerker op het ongewenste
gedrag.

De bewaartermijn van de data is vooral bepaald door de eisen van de belastingdienst. Het is
echter ongewenst dat medewerkers lange tijd na een rit nog met terugwerkende kracht
aangesproken worden. De Commissie IJmuiden stelt daarom dat de gegevens voor de
belastingdienst (die 7 jaar bewaard dienen te worden) apart worden bewaard door de
afdeling die zich bezighoudt met de belastingdienst. Informatie die gebruikt kan worden voor
het aanspreken van medewerkers dient maximaal één jaar voor dat doeleinde gebruikt te
worden. Samenvattingen van de informatie voor het analyseren van onderhoud, schades en
wagenparkbeheer mogen langer gebruikt worden, maar dan alleen indien dit anoniem (dus
zonder naar personen herleidbare informatie) gebeurt.

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha