Kilometerregistratie

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil het sluipverkeer in de Vlaamse Rand in kaart brengen via 'Floating Car Data', zeg maar gegevens van gsm- en gps-toestellen. 

Om het probleem van het sluipverkeer in kaart te brengen en te objectiveren, heeft Weyts een contract gegund aan Be-Mobile. Dat bedrijf werkt met 'Floating Car Data'. Dat is een technologie waarbij signalen van smartphones en gps-toestellen worden gebruikt om verkeersstromen op te volgen. Weyts: "De gegevens worden anoniem opgepikt en dienen enkel om het totaalplaatje te maken van het hele wegennet. Ondoordachte ingrepen worden zo vermeden".

Bedoeling is dat Be-Mobile niet alleen nulmetingen verricht om de huidige toestand in kaart te brengen, maar ook de impact van latere ingrepen onderzoekt. De eerste metingen zijn voor eind dit jaar.

Alles bij de bron; HLN

Wetenschappers van de Rutgers-universiteit hebben een methode ontwikkeld om enkel door de snelheid van een auto te meten, te bepalen welke route iemand heeft genomen. Hiermee willen ze aantonen dat ook met alleen deze gegevens de privacy in het geding kan zijn.

De methode, die de onderzoekers elastic pathing noemen, kan een exacte route van een automobilist reproduceren zonder dat daarvoor gps of soortgelijke technieken worden gebruikt. Hiervoor is enkel een startpositie en een obd-connector voor in de auto nodig, waarmee de snelheid via het voertuigmanagementsysteem kan worden uitgelezen en via bluetooth kan worden doorgestuurd naar bijvoorbeeld een smartphone.

Met de software kan aan de hand van de snelheid worden bepaald waar een automobilist naartoe rijdt. Het algortime kijkt hoe snel iemand rijdt en vergelijkt dat met de wegen op een kaart vanaf de startpositie. Zodra de snelheid verandert en het beeld niet meer overeenkomt met de veronderstelde weg, zoekt de software naar wegen vlakbij waar dat wel het geval is.

Alles bij de bron; Tweakers

 

Berijders van leaseauto’s die regelmatig snelheidsovertredingen begaan, zijn vanaf 1 november niet meer anoniem. Met ingang van die datum zijn bedrijven verplicht om de identiteit van de bestuurder van een leaseauto waarmee te hard is gereden bekend te maken aan justitie.

Dat blijkt uit een memo die deze maand namens het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) is verstuurd aan alle leasemaatschappijen en autoverhuurbedrijven. De maatregel betreft vooralsnog ‘zwaardere’ verkeersovertredingen; daaronder verstaat justitie snelheidsovertredingen met meer dan 30 kilometer per uur die met een camera zijn geconstateerd op kenteken.

Door de maatregelen kunnen nu nog anonieme hardrijders worden opgenomen in de Justitiële Documentatie. In deze databank wordt bijgehouden of een bepaalde bestuurder vaker is betrapt op te hard rijden. Deze ‘recidive’ kan voor de officier van justitie van belang zijn voor het bepalen van de hoogte van de boete.

Alles bij de bron; NRC [pngdigiabo-scan]

De internationale autoverzekeraar Axa ontwikkelt een app die het rijgedrag van gebruikers analyseert en tips geeft over verbeteringen van de rijstijl. De verzekeraar denkt er echter over na om de data te gebruiken om de hoogte van de verzekeringspremie te bepalen.

Axa wil de Smart Drive-app in september introduceren, schrijft Het Nieuwsblad. De applicatie lijkt het verkeersgedrag alleen op basis van snelheidsveranderingen te analyseren met behulp van de gps-chip. De software zal zo onder andere in de gaten houden of de bestuurders zijn rijgedrag aanpast naar gelang de weersomstandigheden, zoals langzamer rijden bij hevige regen. 

Een score moet de automobilist er vervolgens toe aanzetten zijn gedrag aan te passen. Axa wil in een later stadium verder gaan en beschikken over de gegevens om een profiel van de bestuurder op te bouwen. Daarop zou dan zijn premie gebaseerd moeten worden.

Alles bij de bron; Tweakers

Leaseauto's van mensen die geen bijtelling betalen, moeten een kastje ingebouwd krijgen dat de ritten registreert, vindt de RAI Vereniging. Daarmee kan fraude door mensen die de auto tóch in hun eigen tijd gebruiken, worden voorkomen.

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) kondigde onlangs aan een proef te willen beginnen met kastjes in bestelbusjes. Als de proef er komt en succesvol is, noemt hij het voor de hand liggend dat het kastje ook wordt gebruikt in leaseauto’s. De Tweede Kamer praat donderdag over het onderwerp.

Lees alles bij de bron; depers & NRC

 

.Minister Eurlings van het CDA wil rekeningrijden invoeren. ...

....Hoe zit het met privacy? Sinds het CDA met de broeders van ChristenUnie regeert, zijn de christen-democraten de rechtstatelijke beginselen vergeten. Als het aan de ChristenUnie ligt, wordt Nederland een controleland. Ze willen daarmee de risico’s voor ongewenst gedrag minimaliseren.

Door de invoering van rekeningrijden moeten miljoenen gegevens van burgers via verschillende bedrijven worden opgeslagen. Wie zijn auto start, staat onder totale controle. Er moeten satellieten zijn die gegevens kunnen uitwisselen. Er komen dan tomtomachtige bedrijven om het plan te gaan verfijnen.

Bewegingsvrijheid, zonder de controle van een staat, als een fundamenteel mensenrecht, bestaat dan niet meer.

Lees verder bij de bron; www.nrc.nl

On-Line petitie om dit voorstel referabel te maken

De overheid zal wel degelijk de persoonlijke routegegevens die bij de kilometerheffing worden opgeslagen gaan gebruiken, zo bericht de Telegraaf aan de hand van het wetsvoorstel over de kilometerprijs. Als de "veiligheid van de staat" in het geding is, of in het geval van "voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten", mag de recherche of de inlichtingendienst AIVD gewoon meekijken in de auto....

....Big Brother

Zowel VVD als PVV "rillen" bij het idee dat de overheid weer een manier erbij krijgt om burgers te bespioneren. "Wij vinden dit echt een 'Big Brother is watching you'-verhaal", aldus VVD-Kamerleden Aptroot en Teeven. "Dit is een enorme aantasting van de privacy." PVV-Kamerlid De Mos is bang voor een te grote overheidsmacht. "Straks zijn alle gegevens gewoon weer bij het Politbureau bekend", gaat de PVV'er verder.

Lees verder bij de bron; www.security.nl

Quote uit het NRC;

Kilometerheffing om files terug te dringen  

De bijna 9 miljoen automobilisten zullen in de toekomst een GPS-apparaatje krijgen dat bijhoudt waar er wanneer hoeveel gereden wordt. Volgens het kabinet kan de overheid deze reisgegevens niet volgen, waarmee de privacy gewaarborgd zou zijn.

Lees verder bij de bron; www.nrc.nl

Quote van de RDW site;

Veel mensen maken zich zorgen dat de kilometerprijs ten koste gaat van de privacy. Met zo’n kastje kan iedereen toch zien waar ik heb gereden? Dat is niet juist. Alleen het aantal kilometers en het tarief dat erbij hoort, gaat naar het inningsbureau dat de factuur opmaakt en verstuurt. Er is dus niemand die kan zien waar u bent geweest, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Daarnaast worden de kastjes geproduceerd en ingebouwd door bedrijven die aan strenge eisen moeten voldoen. Ook het waarborgen van uw privacy is in die eisen meegenomen.
Handhaving

Ook in de handhaving blijft de privacy beschermd. Rijdt u bijvoorbeeld onder een van de handhavingsportalen door, dan wordt een foto gemaakt en wordt gecheckt of er bijzonderheden zijn. Zo niet, dan wordt de foto direct verwijderd.
College Bescherming Persoonsgegevens

Bij de vormgeving van de kilometerprijs doen we geen concessies aan uw privacy. Er is dus niemand die straks kan kijken of u op een bepaalde dag op een bepaalde plaats was. Met het College Bescherming Persoonsgegevens wordt steeds besproken hoe we uw privacy kunnen garanderen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de Europese richtlijnen die op het gebied van privacybescherming gelden.

Lees verder bij de bron; www.verkeerenwaterstaat.nl

En tot slot willen de Belgen ook wel meedoen en Europa de weg wijzen :(

De Belg meent dat een Benelux-regeling van kilometerheffing een voorbeeld kan zijn voor andere EU-landen. ,,De Benelux is sinds haar ontstaan de gangmaker van de Europese eenmaking geweest. De Lage Landen moeten in het begin van de 21e eeuw ook op mobiliteitsvlak de weg tonen aan de rest van Europa.''

Lees verder bij de bron; www.depers.nl

Daar gaan we weer .... onhoudbaar de glijbaan af

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha