Yorick Rohof, managing director bij Brickyard vertelt “Ik kwam al vroeg in aanraking met kentekenherkenning bij een organisatie waar we ANPR inbouwden in voertuigen die tot politieauto’s werden omgebouwd. Hierna heb ik deze kennis en ervaring in kunnen zetten voor de handhaafdivisie van Taxameter Centrale (TMC).

Inmiddels heeft Brickyard de handhaafdivisie van TMC verder uitgebouwd. Gezamenlijk hebben we met deze bedrijven aan de wieg gestaan van het inzetten van deze techniek voor handhaving in Nederland.”...

...“Via digitale kentekenhandhaving weten wij van een voertuig, de Locatie, het Kenteken, de datum en de Tijd. In het kort noemen wij dit bij Brickyard: LoKeT, het kapstokje waar wij alles aan kunnen ophangen.

Handhaven voor wat betreft een specifiek voertuig, kan met behulp van LoKeT. Handhaving-gerelateerde vragen over een voertuig lijken eenvoudig te beantwoorden. Heeft een voertuig voor een bepaalde plek, op een bepaalde tijd, wel of geen rechten.

De complexiteit ontstaat omdat wij hierin slechts een onderdeel zijn van een hele keten. Andere onderdelen in dit proces zijn de handhaafstrategie, de rechtenbevragingen, de verzamelde informatie uit de kentekencamera (waaronder beeldmateriaal) en overige informatiebronnen zoals RDW en RvO. De uitdaging is om de hiervoor genoemde informatie samen te brengen in een gebruiksvriendelijk overzicht, waardoor een handhaver in een oogopslag eenduidig zijn besluit kan nemen.”...

...“De samenwerking tussen onze software en sensoren zoals kentekencamera’s op straat is noodzakelijk om tot een goede handhaafoplossing te komen. Zonder deze samenwerking werkt digitale kentekenhandhaving niet. Om het maximale uit een sensor te halen, moeten we rekening kunnen houden met mogelijkheden en onmogelijkheden van een sensor. Dit houdt in dat bepaalde informatie die niet van een sensor kan komen, verrijkt moet worden in de handhaafsoftware of juist andersom.”

Zo is er maar één sensor nodig om op verschillende feiten te handhaven. Hiernaast zijn wij ook in staat om verschillende soorten sensoren in te zetten om een efficiënt handhaafsysteem te creëren. Denk hierbij aan een Smartphone, een kentekencamera en een scanauto die allen naast elkaar ingezet kunnen worden in één milieuzone.”

Door de vereenvoudiging die digitale kentekenhandhaving gemeenten biedt, ontstaat er ruimte op andere terreinen. Een BOA kan zich zo weer richten op zijn kern taken.

Alles bij de bron; MobiliteitsPlatform