Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat gegevens van ANPR-camera's voor onderzoek naar zero-emissievervoer gebruiken. De kentekendata van ANPR (Automatic Number Plate Recognition) camera's wordt gecombineerd met gegevens waarover het statistiekenbureau beschikt. 

Het CBS kreeg het verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat met ANPR-data meer inzicht wil krijgen in de transitie naar zero-emissievervoer in gemeenten. Om vragen over dit verkeer te beantwoorden wil het CBS gegevens van ANPR-camera's combineren met data van het eigen VESDI-platform, dat onder meer gegevens bevat over voertuigbezit, ritten en zendingen van bedrijfsvoertuigen.

"Met kentekendata kan het CBS door koppeling de branche bepalen waarin het bedrijf actief is", zegt Frank Halmans van het Centraal Bureau voor de Statistiek. "Maar het gaat om zowel camera- als locatiedata. Dat zijn privacygevoelige gegevens en daarom zijn we uiterst zorgvuldig omgegaan met het verzoek van het ministerie."

Om de privacyrisico's in kaart te brengen heeft het CBS een data protection impact assessment (DPIA) laten uitvoeren. Dat waarschuwt ook voor een ander risico, namelijk dat de gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, ook wel function creep genoemd. Mochten de doeleinden of reikwijdte worden aangepast, zegt het CBS dat er een nieuw of aanvullend DPIA wordt opgesteld.

De gemeente Utrecht gaat nu als eerste formeel ANPR-gegevens leveren, waarna het CBS de gevraagde analyses uitvoert.

Alles bij de bron; Security