Kentekenregistratie

Steeds meer automobilisten kopen niet langer een parkeerkaartje dat je achter de voorruit moet leggen, maar betalen met een app. Zodra je hebt geparkeerd, meld je je aan. Vanaf dat moment kan de parkeercontroleur digitaal zien dat er is betaald voor het parkeren. Zodra je je weer afmeldt, stop je met betalen. Maar wat nu als je — vergissen is menselijk — per ongeluk een verkeerd kenteken intoetst?

Dat overkwam een vrouw in Amsterdam. Zij had de auto van een vriend geparkeerd en toetste vervolgens per abuis het nummer van haar eigen auto in.

De controleur van de gemeente constateerde dat de vrouw geen parkeerbelasting — want dat is betaald parkeren formeel — had betaald voor de geparkeerde auto en legde een naheffingsaanslag (boete) op van 55,90 euro, plus de niet betaalde parkeerbelasting van 5 euro. Het stond overigens vast dat de vrouw had betaald, maar voor de verkeerde auto had betaald. Zij had, in jargon, wel aangifte gedaan van parkeerbelasting en die ook betaald, maar op onjuiste wijze.

De vrouw was het niet eens met de boete en ging naar de rechter, die onlangs in hoger beroep uitspraak deed. De rechter, en in hoger beroep ook het hof, vond het onjuist doen van aangifte geen reden voor een naheffingsaanslag — deze was dus onterecht opgelegd en moet worden ingetrokken. Het feit dat op onjuiste wijze aangifte is gedaan, is geen reden om een boete op te leggen.

De parkeercontroleur voerde nog als argument aan dat het niet beboeten van het intikken van een verkeerd nummerbord zou kunnen leiden tot misbruik, maar hij kon niet duidelijk maken hoe dat dan zou kunnen gebeuren, omdat vaststaat dat de automobiliste heeft betaald, heeft zij voldaan aan haar verplichting parkeerbelasting te betalen. En daar gaat het om.

Alles bij de bron; Z24

In de gemeenteraad van Leuven werd maandagavond het debat gevoerd over de 'slimme' camera's met nummerplaatherkenning. De oppositiepartijen in de raad willen die bewakingscamera's ook gebruiken om criminele feiten te bestrijden. "Wij zijn dat niet van plan", stelde burgemeester Tobback. "Als het parket ons vraagt om de camera's te gebruiken voor het opsporen van rondtrekkende dadergroepen, zoals in Mechelen, dan doen we dat. Maar die vraag is er nog niet."

Mensen die menen dat de anpr-camera's zaligmakend zijn in de strijd tegen criminaliteit, maken volgens het stadsbestuur een grove vergissing. "Diefstal pak je aan met een geïntegreerde aanpak. De helft van alle pogingen mislukt, omdat de burger simpele voorzorgen neemt. Wij geven premies voor preventie omdat blijkt dat dit werkt. Denk aan onze alert-campagne, waarmee de politie burgers aanspoort om elke verdachte situatie onmiddellijk te melden." 

Alles bij de bron; deMorgen

Minister Jambon gaat werk maken van een cameraschild, een netwerk van slimme camera's dat nummerplaten herkent uit de hele Schengenzone. Zo wil Jambon rondtrekkende dievenbendes strikken en criminelen die opereren in de grensstreek. Een bende die bijvoorbeeld geseind is in Frankrijk, kan gepakt worden als ze door ons land rijdt. Nu lukt dat nog niet, want de camera's herkennen alleen Belgische nummerplaten. Volgende week begint er een proefproject in Antwerpen en Turnhout.

Bron; HLN [Thnx-2-Luc]

De burgemeester van megastad San Jose in het ooit zo liberale Californië heeft het lumineuze idee opgevat om vuilniswagens te voorzien van automatische kentekenplaatscanners, zoals die al op de plaatselijke politiewagens zijn gemonteerd. De vuilniswagens doen immers wekelijks elke straat in de stad aan en kunnen dan als een stofzuiger alle kentekenplaten opzuigen. Scheelt de politie handenvol werk in de jacht op autodieven en ander onguur volk.

Nu heeft de plaatselijke politie nog maar de beschikking over zes van die kentekenplaatscanners, ter vergelijking: het nabije Oakland heeft veel minder inwoners maar liefst 33 kentekenplaatscanners. Met de hulp van de vuilnismannen maakt San Jose dus een flinke inhaalslag.

Alles bij de bron; WebWereld

Een beboete Belg ontdekte dat langs de wegen in België honderden illegale flitscamera's staan en stapte succesvol naar de rechter, de politie is de nieuwe flitspalen vergeten aan te melden bij de Privacycommissie.

De palen moeten worden geregistreerd, omdat er persoonlijke gegevens van weggebruikers mee worden verwerkt. „Als de politie een auto flitst, leggen ze de nummerplaat vast en zien ze de naam en het adres van de eigenaar van de wagen. Dat zijn persoonsgegevens. Elke instantie die de gegevens verwerkt, moet dat aan ons melden. En de politiediensten zijn geen uitzondering op die regel”, zegt de Belgische Privacycommissie.

Alles bij de bron; Telegraaf

Het Openbaar Ministerie is van plan om alle waarschuwingsborden voor snelheidscontroles te verwijderen, zo berichtte Metro maar privacyorganisatie Privacy First wil dat ze blijven staan. Volgens de organisatie is dit namelijk wettelijk verplicht omdat geheim cameratoezicht in Nederland verboden is.

De organisatie vindt dat het cameratoezicht boven de Nederlandse snelwegen inmiddels draconische vormen heeft aangenomen. Niet alleen zijn er de ANPR-systemen (Automatische Nummerplaat Registratie) van de politie die automobilisten registreren. Ook bij de camerasystemen voor trajectcontroles wordt elke automobilist minstens drie dagen in een politiedatabase opgeslagen. De gegevens zijn vervolgens door andere overheidsdiensten zoals de AIVD en het FIOD bij de politie op te vragen.

De beslissing van het OM om de bebording te verwijderen is volgens Privacy First "het zoveelste bewijs" dat de Nederlandse overheid de privacy van haar eigen bevolking totaal niet respecteert. Mocht het Openbaar Ministerie het plan om de bebording te verwijderen doorzetten, dan zegt Privacy First dat het hier gebruik van zal maken bij zowel huidige als toekomstige rechtszaken tegen cameratoezicht boven de Nederlandse snelwegen.

Alles bij de bron; Security

Overheid, verzekeraars en particuliere opsporingsbureaus gaan in een pilot gestructureerder samenwerken bij de opsporing van gestolen auto's. Hierbij wordt relevante data uitgewisseld tussen publieke en private partijen. De proef gaat van start in Oost-Nederland langs de Duitse grens.

Als gestolen auto's worden gesignaleerd door bijvoorbeeld camera's boven de weg en er geen politie in de buurt is, worden de gegevens doorgespeeld aan privédetectives. Die kunnen dan de gestolen auto's blijven volgen tot er wel politie beschikbaar is.

Kentekengegevens van gestolen auto's die worden waargenomen in de openbare ruimte, worden geverifieerd en doorgespeeld aan politie en verzekeraars door het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) in Veendam, een samenwerkingsverband van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de politie, de stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) en de Belastingdienst.

Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de stichting Maatschappij en Veiligheid, uit in het AD kritiek op het plan. "Boeven vangen is een taak van de politie. Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Schakel je daarvoor particulieren in, dan verlies je de regie. Ik heb daar ernstige bedenkingen bij."

Alles bij de bron; AutomGids & AD

We maken de laatste restjes mee van de tijd waarin een burger zich anoniem kon bewegen. Al het digitale is kwetsbaar voor meekijken, -luisteren, -lezen en -voelen. Alles wordt digitaal. Alles raakt aan internet gekoppeld, dankzij snellere chips, onbeperkte dataopslag en snellere zoekmachines. Het toezicht gaat mee en zoekt zich voorzichtig een weg....

...Begin deze maand sprak ik iemand uit de leiding van de Nationale Politie. Op niet al te lange termijn komt 80 procent van alle opsporingsinformatie van „sensoren”, meent hij. Is de politieman daar wel op voorbereid? Zou die datagolf uit camera’s, ontvangers, zenders, voelers en toetsenborden rechtstatelijk geborgd zijn? Hoe lang het bewaard mag worden, wie er bij mag, wanneer precies, hoe lang en met welk doel het mag worden verzameld? En hoe serieus moet de bedreiging zijn om ze überhaupt te mogen verzamelen? Hij was er eerlijk over. Hij dacht niet dat de politie er klaar voor is. Daarvoor gaat de techniek te hard. En de politie te langzaam.

Eind mei presenteerde het NOS Journaal de RFID-chip voor het kenteken. Sindsdien kwam er een golfje privacyprotest op gang, met De Telegraaf voorop. De belangengroep Privacy First, dat in deze kwesties als schrikdraad functioneert, meent dat de kentekenchip past in een groter overheidsplan om via ‘portals’ op de snelweg de bewegingen van alle auto’s te kunnen volgen. En het systeem zou aanknopen bij een Europese datastructuur waarin lidstaten al hun auto-informatie uitwisselbaar maken. Daarmee is de EU surveillancestaat realiteit en kan niemand zich meer ongezien of anoniem verplaatsen.

Het roept ook de vraag op waarom kentekens überhaupt nog zouden bestaan. Een uitleesbare, gekoppelde chip volstaat; het verkeersnetwerk van lussen, camera’s en sensoren doet de rest. Waarom rusten we trouwens auto’s net als vliegtuigen niet meteen uit met een transponder, die permanent de locatiegegevens uitzendt? Dan is alles opgelost – centrale verkeersregie en -handhaving liggen voor het grijpen. Zo bezien is een kentekenchip met een zendbereik van slechts 20 meter echt een héle privacyvriendelijke oplossing. Die maar doen dan?

Alles bij de bron; pdfNRC [abo-versie]

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha