Kentekenregistratie

Een groot deel van Rotterdam wordt 1 januari gesloten voor vervuilende voertuigen. De gemeente hoopt zo de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Om de maatregel te kunnen controleren, komen er boven de grote wegen in Rotterdam camera's die kentekens van passerende auto's registreren. Medewerkers van Stadsbeheer registreren daarnaast met scanauto's de kentekens van voertuigen in de stad.

Automobilisten die de Rotterdamse milieuzone in rijden, moeten vooraf met borden worden gewaarschuwd dat hun kenteken wordt geregistreerd. Als dit niet gebeurt, is de milieuzone 'onrechtmatig', stelt de stichting Privacy First. De organisatie maakt zich ook zorgen over misbruik van de kentekengegevens van duizenden automobilisten.

,,De geschiedenis leert dat dit soort systemen altijd eerst voor een of twee doeleinden worden opgezet, om vervolgens jaren later voor allerlei andere doelen te worden gebruikt en misbruikt,'' zegt Vincent Böhre van de privacystichting. Zo zou de kentekeninformatie kunnen worden gedeeld met justitie of de fiscus. Wat dat betreft heeft de stichting weinig vertrouwen in Rotterdam. ,,Van alle gemeenten in Nederland is Rotterdam de meest privacyschendende.'' 

Alles bij de bron; AD


Vorige week diende het Hoger beroep in de zaak [X] tegen de Gemeente Amsterdam. In de zaak speelde de kwestie of de gemeente Amsterdam bij het parkeren van je auto het invoeren van een kenteken verplicht mag stellen.  Om de struinende parkeerwachter te vervangen, werkt Gemeente Amsterdam met een systeem waarin een individu zijn nummerbord invoert in een parkeerautomaat. Vervolgens kunnen ambtenaren, gemakkelijk vanaf een scooter of vanuit een auto, alle nummerborden scannen en deze vergelijken met de nummerborden in het systeem. Is er geen overeenkomst: boete.

Zoals al eerder besproken is deze zaak privacyrechtelijk interessant. Een kentekenplaat is immers mogelijk herleidbaar tot een individu en kan dus onder omstandigheden een inbreuk vormen op de privacy van een persoon. Om deze reden werden er al door verschillende personen een onjuist of fictief kenteken ingevuld en vervolgens het betaalbewijs achter de voorruit gelegd. Zo ook door Privacy First frontman Bas Filipini. Ondanks het zichtbaar zijn van de het betaalbewijs, leverde dit hem een boete op. 

In de rechtszaak die volgde na het bezwaar van Filipini oordeelde de Rechtbank dat het aantonen dat er betaald is voor het parkeren voldoende moet zijn en de gemeente geen kenteken verplicht mag stellen. Een overwinning voor de privacy, aldus Privacy First. Toch zat er een klein smetje op deze overwinning: de rechter repte geen woord over privacy.  

Omdat de gemeente geen hoger beroep instelde in de zaak tegen de voorzitter van Privacy First, maar wél tegen het vonnis in vergelijkbare gevallen, had de rechter wederom de kans om zich uit te spreken over het privacybelang in deze zaak. Inmiddels kunnen we de conclusie trekken dat het 2-0 staat voor ‘de privacy’. Toch blijft het, door het ontbreken van inhoudelijke, privacy-gerelateerde overwegingen van de Rechtbank en het Hof, een overwinning zonder smaak.

Alles bij de bron; SOLV


De politie heeft afgelopen vrijdag een grote controle met kentekencamera's op de A13 ter hoogte van Delft gehouden. De actie was gericht om ondermijnende criminaliteit in Rotterdam een halt toe te roepen. De aanpak richt zich op vormen van criminaliteit waarbij illegale netwerken gebruik maken van legale diensten zoals transport, opslag, financiële, vergunningen en huisvesting. Deze vermenging van onder- en bovenwereld vormt een bedreiging voor de Nederlandse samenleving en kan vele gedaanten aannemen: van aantasting van integer handelsverkeer (fraude, illegale goederenstromen, witwassen) tot aantasting van integer bestuur (corruptie, bevoordeling). Informatie over ondermijnende activiteiten wordt bij elkaar gevoegd. Samen met signalen vanuit bijvoorbeeld buurtbewoners of particuliere organisaties zoals banken geeft dit een completer beeld en treedt de overheid waar mogelijk strafrechtelijk of bestuurlijk op.

In een bericht over de actie stelt de politie dat het daarom veel informatie over criminelen in Nederland probeert in te winnen. Tijdens deze controle stond het verzamelen van informatie en het in beeld brengen van criminelen dan ook centraal. Gedurende de actie werden met kentekencamera's (Automatic NumberPlate Recognition) voertuigen naar de controleplaats gebracht. In totaal zijn er 82 voertuigen gecontroleerd.

Een persoon werd aangehouden voor witwassen, terwijl een aantal andere personen gesignaleerd stonden en hun straf nog moesten uitzitten. Twee personen hadden teveel gedronken, van wie één iemand zijn rijbewijs direct kon inleveren. De politie stelt dat het via de actie veel informatie heeft ingewonnen en dat er gereageerd kon worden op een informatieverzoek uit Litouwen over bepaalde personen.

Alles bij de bron; Security

Gisteren deed het Hof Amsterdam uitspraak in een achttal zaken rond kentekenparkeren: parkeerders kunnen niet verplicht worden om bij het parkeren hun kenteken in te voeren. Indien iemand kan aantonen dat hij voor zijn parkeerplek betaald heeft, dient een eventuele parkeerboete vernietigd te worden.

Het parkeerbeleid van Amsterdam en tal van andere Nederlandse gemeenten komt daardoor definitief op losse schroeven te staan. Privacy First beschouwt dit als een grote overwinning in de strijd voor meer privacy in de openbare ruimte.

Begin dit jaar won Privacy First voorzitter Bas Filippini reeds zijn eigen rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam over kentekenparkeren. Parkeerbeheerder Cition BV (gemeente Amsterdam) ging bewust niet tegen dit vonnis in hoger beroep, maar deed dat wél in een aantal andere, vergelijkbare rechtszaken van individuele burgers zonder advocaat. Die tactiek van Cition komt de gemeente Amsterdam nu duur te staan: in een achttal vergelijkbare zaken komt het Hof tot dezelfde conclusie als de rechtbank Amsterdam eerder in de zaak van Privacy First. Het is nu aan Amsterdam (en andere Nederlandse gemeenten) om het parkeerbeleid alsnog aan te passen: vrijwillige i.p.v. verplichte invoering van kentekens bij parkeren!

Klik HIER voor ons model-bezwaarschrift.

Alles bij de bron; PrivacyFirst

Antwerpen bouwt het stedelijke automatisch nummerplaatherkenningsnetwerk ANPR stelselmatig uit en dat zal normaal gezien in de loop van 2016 leiden tot een volledige ring van ANPR-camera's rond de binnenstad.  De ANPR-camera's (automatic number plate recognition) worden in cirkels geplaatst om op die manier alle voertuigen te kunnen controleren die het gebied in kwestie in- en uitrijden.

De lokale politie zal eveneens van het ANPR-netwerk gebruik kunnen maken, om criminaliteit en overlast te voorkomen en bestrijden en om de verkeersveiligheid te verbeteren. "De camera's maken het bijvoorbeeld mogelijk om zowel reactief als in real time dringend op te sporen, geseinde of gestolen voertuigen te herkennen en te onderscheppen of afwijkende gedragspatronen te detecteren", zegt burgemeester Bart De Wever.

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]

In de gemeente Haarlemmermeer is onlangs een ‘ANPR-pilot’, oftwel; automatische kentekenplaatherkenning, gestart. 

Op diverse lokaties in de gemeente zijn kentekenscanners geplaatst. Dit helpt de politie om gerichter controles uit te voeren tijdens de zogenoemde donkere dagen. De inzet van de politie is tijdens de ‘donkere dagen’ gericht op het voorkomen en bestrijden van misdaden zoals woninginbraken, straatroven en overvallen. Over de lokatie van de scanners doet de politie geen mededelingen; dit om de pakkans zo groot mogelijk te houden.

Alles bij de bron; RB&W [Thnx-2-Dick]

De Belastingdienst en politie maken elk jaar 3 miljard foto's van kentekens. Dat blijkt uit een rechtszaak die vandaag dient bij het hof in Den Haag en waar NRC Next over bericht.

De zaak was door een leaserijder aangespannen die vindt dat de grootschalige controle door de Belastingdienst zijn privacy schendt. De foto's worden gemaakt door kentekencamera's. Via camera’s met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) worden de nummerplaten in seconden vergeleken met een lijst van gestolen voertuigen en auto’s van verdachte personen. Ook de Belastingdienst maakt gebruik van de camera's, bijvoorbeeld om te controleren of leaserijders niet meer privékilometers rijden dan ze opgeven of om belastingontduikers op te pakken.

Sinds vorig jaar worden de beelden van de ANPR-camera's in realtime naar zowel politie als de Belastingdienst gestuurd. Van de 3 miljard foto's worden er 7 miljoen (0,23%) in een auto-database opgeslagen, waar ze tot zeven jaar kunnen worden bewaard. Eind vorig jaar werd al bekend dat de politie de Belastingdienst met ANPR-camera's laat meekijken. Privacyorganisaties hebben grote kritiek op het gebruik van de camera's. In 2013 wonnen ANPR-camera's de Belgische Big Brother Awards.

Bron; Security

NB; volens het CBS staan er zo'n 8 miljoen auto's in Nederland op kenteken. Dat zou betekenen dat elk autokenteken gemiddeld grofweg 375 keer per jaar op de foto gaat !! [hierbij ga ik natuurlijk voorbij aan de motorkentekens dus het zal iets minder vaak zijn] Yhnx-2-Rene voor de CBS link

Stadsbeheer zet nieuwe scanauto's in die álles zien, wanbetalers zijn gewaarschuwd. De met camera's uitgeruste voertuigen kunnen maar liefst  1400 auto's per uur controleren. De camera's op het dak, die in een opvallende witte bak zijn ingebouwd, staan naar alle kanten toe gericht.

Ze zijn in staat om rijdende auto's te scannen, bijvoorbeeld bij controles voor de milieuzone, én stilstaande auto's. De camera's zijn zo ingesteld dat ze zelfs in staat zijn om kentekens te scannen van auto's die op 50 centimeter afstand staan van een andere voertuig en ze scannen van voor en achter.

De foto's van de gescande kentekens komen via een computer in de achterbak van de auto terecht in het systeem van Stadsbeheer. Vervolgens wordt in de verschillende databases van parkeerbeheer, parkeerproviders en parkeervergunningen gekeken of iemand betaald heeft of niet voor die bewuste parkeerplek. Om dat te kunnen achterhalen zijn alle 83.000 betaalde parkeerplekken in het systeem ingevoerd. De scanauto, die contact heeft met drie gps-systemen om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kan dus precies zien om welke parkeerplek het gaat.  

Alles bij de bron; AD

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha