Kentekenregistratie

Vanaf 1 mei mag je echt niet meer met je oude vervuilende auto in delen van Rotterdam komen. De zogenoemde milieuzone in het centrum en een aantal omliggende wijken was al sinds januari van kracht, maar nu gaat de politie pas handhaven. Benzine-auto's die ouder zijn dan juli 1992 en diesels van voor 2001 mogen het gebied niet meer in.

Per dag rijden zo'n 500.000 auto's in de Rotterdamse milieuzone. Vorig jaar waren dagelijks bijna 9000 van die voertuigen niet toegestaan volgens de nieuwe regels. De afgelopen maanden daalde dat al fors, naar gemiddeld 2300 per dag.

ANPR MilieuZone Rdam

Utrecht was de eerste stad met een milieuzone. Sinds januari vorig jaar worden dieselauto's van voor 2001 daar geweerd uit de binnenstad. Amsterdam is ook bezig met het instellen van milieuzones, maar niet voor personenauto's. Vanaf 2017 zijn er verboden gebieden in de stad voor oude bestelwagens en vanaf 2018 voor oude scooters. 

Alles bij de bron; NOS


Binnen twee jaar is het zo goed als onmogelijk om nog met de wagen te rijden zonder dat u gefilmd wordt. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon plant namelijk niet alleen een 'cameraschild' aan de landsgrenzen, maar op alle plekken waar autosnelwegen elkaar of ringwegen kruisen. Bovendien wil hij het nieuwe netwerk van zo'n 1.000 camera's verbinden met de slimme toestellen die al door steden als Mechelen, Turnhout en Kortrijk worden ingezet.

De zogenaamde ANPR-camera's zijn uitgerust met nummerplaatherkenning én maken ook een foto van de wagen, waardoor het mogelijk wordt kleur, merk en type te achterhalen. Tweehonderd agenten zullen zich bezighouden met het verwerken van alle informatie. De camera's moeten vooral helpen om terroristen en zware misdadigers op te sporen. Al wil Jambon ze ook inzetten om snelheidsduivels te klissen. Een privacyprobleem stelt zich volgens de federale politie niet. "De informatie wordt enkel doorgegeven aan politiediensten die deze nodig hebben voor hun job."

De eerste camera's worden wellicht nog dit jaar geïnstalleerd.

Alles bij de bron; HLN


Parkmanagement Hoorn gaat camera's vervangen en voegt kentekenherkenning toe. De kentekens van voertuigen op het terrein zullen worden vergeleken met lijsten van verdachte of gezochte voertuigen.

Het collectieve cameratoezicht is geregeld door de Hoornse Ondernemers Compagnie: een samenwerking tussen ondernemers en de lokale overheid. De camera's worden in 2016 vervangen door nieuwe exemplaren die beter beeld opleveren bij slecht weer of in het donker. Camera's op de toegangswegen krijgen kentekenherkenning en worden gekoppeld aan 'de verschillende databases' met verdachte of gezochte kentekens. Met de politie is afgesproken dat zij, na verificatie, zullen uitrukken.

Alles bij de bron; SlimBekeken


Antwerpen krijgt de eerste Belgische stadsparking die gebruik maakt van nummerplaatherkenning. De parking Rijnkaai wordt uitgerust met Automatic Numberplate Recognition (ANPR). Daarbij worden intelligente camera’s ingeschakeld om de kentekens van voertuigen op foto vast te leggen. De autobestuurder rekent de parkeerbeurt ook af door de kentekens van zijn wagen in de betaalautomaat in te tikken. Bij het verlaten van de parking wordt met een camera automatisch gecontroleerd of de betaling correct is verlopen.

Het parkeerbedrijf merkt op dat de gebruikte technologie enkel de kentekens van de auto’s registreert en geen enkele link legt met de eigenaar van het voertuig. De gegevens worden volgens het bedrijf bovendien gewist wanneer de betaling is gebeurd en de auto de parking heeft verlaten. Enkel bij een betalingsprobleem zouden de gegevens voor verdere administratie worden bijgehouden.

Alles bij de bron; Express


Vraag 2
Is voorafgaand aan de start van de kentekenregistratie een privacy impact analyse gedaan? Zo ja, is deze gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens en bent u bereid deze ook met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2
Een PIA (Privacy Impact Assessment) is alleen voor de rijksoverheid verplicht als het gaat om ontwikkeling van nieuwe wetgeving en beleid waarmee de bouw van nieuwe ICT-systemen of de aanleg van grote databestanden wordt voorzien. Daarvan is hier geen sprake. Het gaat hier om een project dat is uitgevoerd door de regionale overheid. Een PIA is niet door de Provincie Overijssel doorlopen en kan derhalve ook niet gedeeld worden.

Vraag 3
Is automobilisten de gelegenheid geboden zich vooraf af te melden voor de registratie?

Antwoord 3
Wegbeheerders kunnen, voor zover dat noodzakelijk is voor de goede vervulling van hun publieke taak, kentekenregistraties laten plaatsvinden op voorwaarde dat voldaan wordt aan de eisen die vastgelegd zijn in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp, artikel 8, aanhef en onder e).
Het is voor automobilisten niet mogelijk om zich af te melden voor deze kentekenregistraties, zowel niet vooraf als achteraf.

Vraag 4
Ligt het in de lijn der verwachting dat kentekenregistratie om fietsgebruik te bevorderen ook in andere gemeenten wordt geïntroduceerd? ...

Antwoord 4
De komende twee jaar worden er, als onderdeel van het programma Beter Benutten, door regionale overheden meerdere projecten uitgevoerd gericht op het stimuleren van fietsgebruik... De verwachting is dat bij enkele van deze fietsstimuleringsprojecten kentekenregistraties ten behoeve van werving en nulmeting worden uitgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor het fietsstimuleringsproject van de gemeente Breda. Het is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen voor welke andere projecten dit ook zal gelden, omdat deze projecten nog opgezet en aanbesteed dienen te worden. Het is verder aan de aanbestedende partij en/of de inschrijvende marktpartijen om de keuze te maken of gebruik wordt gemaakt van kentekenregistraties of van andere methoden voor het registreren en werven van deelnemers.

Alles bij de bron; RijksOverheid


Een deel van de 260 nieuwe hoogtechnologische camera's die op onze snelwegen terroristen moeten helpen opsporen, zal ook gebruikt worden om hardrijders te pakken via trajectcontroles. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. "Als we de camera's toch hebben, waarom niet? Dat zijn mooie opportuniteiten", klinkt het bij het kabinet van Jambon.

Voor partijgenoot en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts klinkt dat als muziek in de oren. Hij pleit al langer voor meer trajectcontroles. Zijn kabinet geeft ook aan dat ze al "in gesprek zijn" met de federale wegpolitie over het gebruik van de camera's. Het kabinet-Jambon benadrukt wel dat de strijd tegen terreur op de eerste plaats komt. "Daarna kunnen we kijken wat de ­extra mogelijkheden zijn. Een deel, of misschien alle camera's kunnen gebruikt worden voor trajectcontroles."

Bron; deRedactie


Bij kentekenparkeren moeten parkeerders hun kenteken invoeren. Via scanauto's en scanscooters worden de kentekens vervolgens op betaald parkeren gecontroleerd. De betaalgegevens en het ingetoetste kenteken komen in een landelijke database terecht waar al 68 gemeenten op zijn aangesloten. Verschillende burgers hadden bezwaar gemaakt tegen het invoeren van hun kentekennummer en kregen hierin ook gelijk van zowel de rechtbank als het gerechtshof. 

 "Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn niet enthousiast over deze uitspraak van de rechter en komen de parkeerder dan ook slechts minimaal tegemoet in zijn privacyrecht", aldus Privacy Barometer. Bestuurders die betalen maar niet hun kenteken invoeren krijgen namelijk toch een bekeuring. Parkeerders kunnen hier wel bezwaar tegen maken. In zowel Amsterdam als Rotterdam kan dat online. Den Haag zal parkeerders ook eerst bekeuren en ze dan bezwaar laten maken. Alleen Utrecht hanteert een privacyvriendelijke aanpak. Automobilisten kunnen de kwitantie van de parkeerautomaat achter de voorruit leggen. Zodra de controleurs die achter de scanauto aanrijden bij de auto aankomen en zien dat er een geldige kwitantie achter de voorruit ligt, wordt er geen bekeuring uitgeschreven.

Den Haag en A'dam zien niets in de Utrechtse aanpak, de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens (VVD) vindt zelfs dat automobilisten gewoon bekeurd moeten kunnen worden als ze hun kenteken niet invoeren. Amsterdam heeft om dezelfde reden vorig jaar al verschillende burgers voor het gerecht gedaagd. In alle gevallen kregen de burgers gelijk van de rechter. 

Alles bij de bron;  Security


Maandag start het grootschalig verkeersonderzoek onder motorvoertuigen. De verkeerstellingen worden gedaan in het kader van het verkeer- en vervoersplan ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’. De gemeente werkt aan een slimmere logistiek in de stad en wil vooral weten hoeveel doorgaand verkeer door de stad rijdt.

Om gegevens te verzamelen plaatst de gemeente op ongeveer 50 locaties kentekencamera’s, in totaal ongeveer 150 camera’s. De gegevens worden versleuteld en zijn niet herleidbaar naar persoonsgegevens, om de privacy van weggebruikers te waarborgen. De gemeente krijgt geen persoonlijke informatie. De camera’s registeren de verkeersstromen in de periode van 25 januari t/m 7 februari 2016.

Bron; UtrechtsInternetCourant


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha