Kentekenregistratie

Parkmanagement Hoorn gaat camera's vervangen en voegt kentekenherkenning toe. De kentekens van voertuigen op het terrein zullen worden vergeleken met lijsten van verdachte of gezochte voertuigen.

Het collectieve cameratoezicht is geregeld door de Hoornse Ondernemers Compagnie: een samenwerking tussen ondernemers en de lokale overheid. De camera's worden in 2016 vervangen door nieuwe exemplaren die beter beeld opleveren bij slecht weer of in het donker. Camera's op de toegangswegen krijgen kentekenherkenning en worden gekoppeld aan 'de verschillende databases' met verdachte of gezochte kentekens. Met de politie is afgesproken dat zij, na verificatie, zullen uitrukken.

Alles bij de bron; SlimBekeken


Antwerpen krijgt de eerste Belgische stadsparking die gebruik maakt van nummerplaatherkenning. De parking Rijnkaai wordt uitgerust met Automatic Numberplate Recognition (ANPR). Daarbij worden intelligente camera’s ingeschakeld om de kentekens van voertuigen op foto vast te leggen. De autobestuurder rekent de parkeerbeurt ook af door de kentekens van zijn wagen in de betaalautomaat in te tikken. Bij het verlaten van de parking wordt met een camera automatisch gecontroleerd of de betaling correct is verlopen.

Het parkeerbedrijf merkt op dat de gebruikte technologie enkel de kentekens van de auto’s registreert en geen enkele link legt met de eigenaar van het voertuig. De gegevens worden volgens het bedrijf bovendien gewist wanneer de betaling is gebeurd en de auto de parking heeft verlaten. Enkel bij een betalingsprobleem zouden de gegevens voor verdere administratie worden bijgehouden.

Alles bij de bron; Express


Vraag 2
Is voorafgaand aan de start van de kentekenregistratie een privacy impact analyse gedaan? Zo ja, is deze gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens en bent u bereid deze ook met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2
Een PIA (Privacy Impact Assessment) is alleen voor de rijksoverheid verplicht als het gaat om ontwikkeling van nieuwe wetgeving en beleid waarmee de bouw van nieuwe ICT-systemen of de aanleg van grote databestanden wordt voorzien. Daarvan is hier geen sprake. Het gaat hier om een project dat is uitgevoerd door de regionale overheid. Een PIA is niet door de Provincie Overijssel doorlopen en kan derhalve ook niet gedeeld worden.

Vraag 3
Is automobilisten de gelegenheid geboden zich vooraf af te melden voor de registratie?

Antwoord 3
Wegbeheerders kunnen, voor zover dat noodzakelijk is voor de goede vervulling van hun publieke taak, kentekenregistraties laten plaatsvinden op voorwaarde dat voldaan wordt aan de eisen die vastgelegd zijn in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp, artikel 8, aanhef en onder e).
Het is voor automobilisten niet mogelijk om zich af te melden voor deze kentekenregistraties, zowel niet vooraf als achteraf.

Vraag 4
Ligt het in de lijn der verwachting dat kentekenregistratie om fietsgebruik te bevorderen ook in andere gemeenten wordt geïntroduceerd? ...

Antwoord 4
De komende twee jaar worden er, als onderdeel van het programma Beter Benutten, door regionale overheden meerdere projecten uitgevoerd gericht op het stimuleren van fietsgebruik... De verwachting is dat bij enkele van deze fietsstimuleringsprojecten kentekenregistraties ten behoeve van werving en nulmeting worden uitgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor het fietsstimuleringsproject van de gemeente Breda. Het is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen voor welke andere projecten dit ook zal gelden, omdat deze projecten nog opgezet en aanbesteed dienen te worden. Het is verder aan de aanbestedende partij en/of de inschrijvende marktpartijen om de keuze te maken of gebruik wordt gemaakt van kentekenregistraties of van andere methoden voor het registreren en werven van deelnemers.

Alles bij de bron; RijksOverheid


Een deel van de 260 nieuwe hoogtechnologische camera's die op onze snelwegen terroristen moeten helpen opsporen, zal ook gebruikt worden om hardrijders te pakken via trajectcontroles. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. "Als we de camera's toch hebben, waarom niet? Dat zijn mooie opportuniteiten", klinkt het bij het kabinet van Jambon.

Voor partijgenoot en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts klinkt dat als muziek in de oren. Hij pleit al langer voor meer trajectcontroles. Zijn kabinet geeft ook aan dat ze al "in gesprek zijn" met de federale wegpolitie over het gebruik van de camera's. Het kabinet-Jambon benadrukt wel dat de strijd tegen terreur op de eerste plaats komt. "Daarna kunnen we kijken wat de ­extra mogelijkheden zijn. Een deel, of misschien alle camera's kunnen gebruikt worden voor trajectcontroles."

Bron; deRedactie


Bij kentekenparkeren moeten parkeerders hun kenteken invoeren. Via scanauto's en scanscooters worden de kentekens vervolgens op betaald parkeren gecontroleerd. De betaalgegevens en het ingetoetste kenteken komen in een landelijke database terecht waar al 68 gemeenten op zijn aangesloten. Verschillende burgers hadden bezwaar gemaakt tegen het invoeren van hun kentekennummer en kregen hierin ook gelijk van zowel de rechtbank als het gerechtshof. 

 "Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn niet enthousiast over deze uitspraak van de rechter en komen de parkeerder dan ook slechts minimaal tegemoet in zijn privacyrecht", aldus Privacy Barometer. Bestuurders die betalen maar niet hun kenteken invoeren krijgen namelijk toch een bekeuring. Parkeerders kunnen hier wel bezwaar tegen maken. In zowel Amsterdam als Rotterdam kan dat online. Den Haag zal parkeerders ook eerst bekeuren en ze dan bezwaar laten maken. Alleen Utrecht hanteert een privacyvriendelijke aanpak. Automobilisten kunnen de kwitantie van de parkeerautomaat achter de voorruit leggen. Zodra de controleurs die achter de scanauto aanrijden bij de auto aankomen en zien dat er een geldige kwitantie achter de voorruit ligt, wordt er geen bekeuring uitgeschreven.

Den Haag en A'dam zien niets in de Utrechtse aanpak, de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens (VVD) vindt zelfs dat automobilisten gewoon bekeurd moeten kunnen worden als ze hun kenteken niet invoeren. Amsterdam heeft om dezelfde reden vorig jaar al verschillende burgers voor het gerecht gedaagd. In alle gevallen kregen de burgers gelijk van de rechter. 

Alles bij de bron;  Security


Maandag start het grootschalig verkeersonderzoek onder motorvoertuigen. De verkeerstellingen worden gedaan in het kader van het verkeer- en vervoersplan ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’. De gemeente werkt aan een slimmere logistiek in de stad en wil vooral weten hoeveel doorgaand verkeer door de stad rijdt.

Om gegevens te verzamelen plaatst de gemeente op ongeveer 50 locaties kentekencamera’s, in totaal ongeveer 150 camera’s. De gegevens worden versleuteld en zijn niet herleidbaar naar persoonsgegevens, om de privacy van weggebruikers te waarborgen. De gemeente krijgt geen persoonlijke informatie. De camera’s registeren de verkeersstromen in de periode van 25 januari t/m 7 februari 2016.

Bron; UtrechtsInternetCourant


Na Amsterdam gaat ook Den Haag kentekenparkeren invoeren, zo heeft de gemeente bekendgemaakt. Bij alle parkeerautomaten in Den Haag moet straks eerst het kenteken worden ingevoerd, gevolgd door de tijd dat men wil parkeren. 

Den Haag zal in het tweede kwartaal van dit jaar een scanauto en een scanscooter voor de parkeercontrole inzetten. Met camera’s en computers worden de kentekens in de straat gecontroleerd op betaald parkeren. 48 uur na het afmelden worden de gegevens geanonimiseerd, zo laat de gemeente weten. Is er bij controle niet betaald voor parkeren dan volgt binnen een paar dagen een parkeerbon in de brievenbus van de persoon op wiens naam de auto staat. Als er niet is betaald blijven de geregistreerde gegevens 13 weken bewaard voor een eventueel bezwaar tegen de parkeerbon. 

Vorig jaar wonnen privacyorganisatie Privacy First en verschillende burgers een rechtszaak tegen het kentekenparkeren in Amsterdam. Volgens privacyvoorstanders is kentekenparkeren een schending van het recht op privacy in de zin van anonimiteit in de openbare ruimte. De rechtbank Amsterdam oordeelde vervolgens dat als een parkeerder geen kenteken opgeeft maar wel aantoonbaar heeft betaald, er geen parkeerboete mag worden opgelegd. Ook in hoger beroep kwam het Hof tot dezelfde conclusie dat betaalde parkeerbelasting niet kan worden nageheven.

Alles bij de bron;  Security


De Belgische parkeerwachters hoeven binnenkort hun auto niet meer uit. Ze krijgen slimme camera's op het dak van hun auto die nummerplaten lezen, en meteen weten of er voor die auto's wel een betaalsms'je is verstuurd. Zo kunnen ze veel méér auto's controleren, én ze krijgen het niet aan de stok met agressieve chauffeurs.

Voor de privacy is er op het eerste gezicht geen probleem, zegt bevoegd staatssecretaris Bart Tommelein. Zolang het systeem alleen wordt gebruikt om te controleren of je hebt betaald om te parkeren.

Bron;  HLN [Thnx-2-Luc]


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha