Kentekenregistratie

Als het voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie om kentekens van alle auto's voor een periode van een maand te bewaren doorgaat, volgen er juridische stappen. Daarmee dreigt Stichting Privacy First. "Opstelten doet er met zijn huidige voorstel alsnog een paar scheppen bovenop", stelt Privacy First. De stichting beschouwt het wetsvoorstel van Opstelten als een bedreiging voor de maatschappij.

Iedere burger wordt door deze maatregel een potentiële verdachte. Je moet de overheid vertrouwen, maar die overheid wantrouwt zelf de burger," aldus Privacy First voorzitter Bas Filippini. "In een gezonde democratische rechtsstaat dient de overheid onschuldige burgers met rust te laten. Met dit wetsvoorstel overschrijdt de overheid die principiële grens.

Als het parlement het wetsvoorstel aanneemt zal Privacy First de Nederlandse Staat dagvaarden en de wet onverbindend laten verklaren omdat die in strijd met het recht op privacy is. Indien nodig zal de stichting doorprocederen tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Alles bij de bron; Security

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil dat de politie alle kentekens die het vastlegt vier weken mag bewaren en gebruiken. De periode van vier weken geldt nu al voor de opslag van beelden van gemeentelijke toezichtcamera's. Verder is in het wetsvoorstel opgenomen voor welke doelen de politie kentekengegevens mag bewaren.

Naast het kenteken en de foto van het voertuig, worden gegevens bewaard over de locatie, de datum en het tijdstip. De naam van de kentekenhouder wordt niet opgeslagen. Die wordt pas bekend wanneer relevante kentekengegevens zijn gevonden en navraag wordt gedaan bij het kentekenregister.

De opgeslagen gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de opsporing van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan en de aanhouding van voortvluchtige verdachten of veroordeelden en alleen bevoegde politieagenten toegang tot de opgeslagen kentekengegevens", aldus het ministerie.

Alles bij de bron; Security

De politie heeft vorige week in Wassenaar dankzij automatische kentekenplaatherkenning (ANPR)een automobilist opgepakt die nog een grote belastingschuld had openstaan. De politie heeft meer controles met een ANPR-voertuig aangekondigd.

ANPR is een computer met een gespecialiseerd softwareprogramma en een daaraan gekoppelde videocamera, die kentekens van passerende voertuigen scant, vastlegt en herkent aan de hand van gekoppelde kentekenbestanden die in het systeem zijn aangebracht. 

Volgens de politie is er met de kentekens die op deze lijsten voorkomen iets "mis". Door opvolging te geven aan een "hit" kan het voertuig worden staandegehouden en de bestuurder worden onderworpen aan een onderzoek. Ook kunnen kentekenbestanden van andere instanties zoals de Belastingdienst en de Douane in het systeem worden geladen.

Alles bij de bron; Security

De Vlaamse minister van Mobiliteit wil dat gemeenten en politiezones in heel Vlaanderen hetzelfde systeem voor het herkennen van nummerplaten kopen, via een aankoopcentrale. Het is belangrijk dat de systemen op elkaar afgestemd zijn, zegt de minister, zodat de gegevens goed kunnen worden uitgewisseld. 

De camera's kunnen gebruikt worden voor verkeersanalyses, maar ze kunnen ook dienen in de strijd tegen de criminaliteit.

Minister Crevits zegt dat de privacy van de bestuurders niet in gevaar komt.

Alles bij de bron; deredactie

Het is de Belgische politie verboden om Nederlandse automobilisten te bekeuren. De verkeerspolitie beschikt sinds vorige week over het Eucarissysteem waarmee de politie gemakkelijk de adresgegevens van snelheidsovertreders kan opvragen. Verkeersagenten vertellen dat het bevel gegeven is om te stoppen met het beboeten van Nederlanders via dat systeem.

De Belgische overheid hoopt voor eind dit jaar een verdrag met Nederland te sluiten. Voor 2014 wordt een Europees verdrag verwacht.

Alles bij de bron; spitsnieuws

Enkele grensgemeenten in Limburg willen slimme camera's plaatsen, die nummerplaten registreren en herkennen. Die informatie kan nuttig zijn voor de politie, vooral in de strijd tegen de drugscriminaliteit.

In Maasmechelen staan al een een hele tijd zulke camera's, maar ook in Lanaken en in Riemst hebben ze plannen. "Je kan ze passief gebruiken om te zien wie er in de gemeente is geweest, welke auto's zijn er geweest", zegt burgemeester Mark Vos (CD&V) van Riemst. "Maar als je dan nummerplaten hebt van bijvoorbeeld mensen die ooit iets op hun kerfstok hebben gehad, zou je die kunnen ontdekken in die database."

"Je zou ook kunnen zeggen dat als er bepaalde nummerplaten in onze gemeente binnenkomen, dat er een signaal gaat naar de politie en dat ze die kunnen onderscheppen. Bij ons is het vooral de bedoeling om naar aanleiding van de invoering van de weetpas een aantal dingen extra te kunnen controleren."

Alles bij de bron; deredactie [thnx-2-Niek]

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft onderzoek gedaan naar de wijze van controle door de Dienst Wegverkeer (RDW) op de verstrekking van gegevens uit het kentekenregister aan externe partijen, te weten verzekeraars en gerechtsdeurwaarders.

Tijdens het onderzoek constateerde het CBP dat de RDW onvoldoende maatregelen had getroffen om persoonsgegevens in het kentekenregister te beveiligen tegen misbruik. Zo bleek de RDW niet bij iedere eerste aanvraag voor toegang tot het kentekenregister te controleren of de aanvrager inderdaad een verzekeraar of gerechtsdeurwaarder is. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat de RDW niet checkte of de gegevens door de ontvangers daadwerkelijk worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Gedurende het onderzoek heeft het CBP documenten ontvangen waaruit blijkt dat de RDW – zij het op een later moment - alsnog controles heeft uitgevoerd. Nu de RDW alsnog genoemde controlemaatregelen heeft genomen, is niet langer sprake van strijd met de verplichtingen op dit punt uit de Wbp en de wegenverkeerswetgeving.

Alles bij de bron; CBP

Vanaf vandaag is de trajectcontrole op de snelweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht in werking. Het systeem controleert 24 uur per dag of automobilisten zich netjes houden aan de snelheidslimiet van 100 kilometer per uur.  In eerste instantie wordt de trajectcontrole alleen uitgevoerd tussen knooppunt Holendrecht en Maarssen. Later dit jaar wordt ook in de andere richting het systeem in werking gezet. 

Alles bij de bron; volkskrant [Thnx-2-Niek]

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha