Kentekenregistratie

De laatste vijf jaar is in relatieve stilte een netwerk van ruim 1600 ANPR-camera’s langs de Nederlandse wegen opgehangen: de meeste in het kader van ‘verkeersmanagement’ en een paar honderd voor de politie en Marechaussee. De opsporing van misdrijven is enorm gebaat als bekend is waar verdachte auto’s zich bevinden en bevonden. 

Belangrijk is dan wel dat informatie over verdachte voertuigen tussen korpsen wordt gedeeld en dat de registraties door ANPR-camera’s worden bewaard. Voor het delen is in 2008 een landelijk bureau ANPR ingevoerd dat als een centrale ‘backoffice’ fungeert. Voor het bewaren van de registraties wordt thans een wet door het parlement geloodst. Daarmee kunnen alle gescande kentekens van verdachte en onverdachte voertuigen vier weken worden bewaard.

Uit een analyse van tientallen rapporten, evaluaties, nieuwsberichten, enkele niet-openbaar gemaakte stukken en off the record gesprekken met ambtenaren doemt echter het beeld op van een politieorganisatie die helemaal niet klaar is om ANPR op grote schaal toe te passen. Of ANPR ooit effectief voor opsporing van misdrijven wordt gebruikt, is zeer onzeker. Het zal vooral een systeem worden voor het innen van openstaande boetes.

Voor huis-tuin-en-keuken-overtredingen lijkt ANPR een efficiënt middel. Naast de politie leveren ook andere instanties, zoals de Belastingdienst, referentielijsten aan. Hierdoor worden soms per actie voor tonnen aan openstaande boetes geïnd. Deze succesverhalen verschijnen geregeld in de media.

Alles bij de bron; Sargasso

De gemeente Voorschoten debatteerde over de vraag of kentekencamera's nodig zijn om inbrekers af te schrikken. Vanwege de hoge kosten wees een raadsmeerderheid het voorstel af, maar de invoering van andere camera's moet wel worden onderzocht.

Het doel van de camera's die kentekens registreren - zogenaamde ANPR camera's - was om inbrekers sneller op te sporen of af te schrikken. Maar de gemeenteraad van Voorschoten wil geen 120.000 euro betalen voor zes camera’s. Een raadsmeerderheid twijfelt aan de effecten. Het besluit is nu genomen een nieuw voorstel te laten maken waarin de voorwaarden voor de camera's duidelijk worden gemaakt.

Alles bij de bron; SlimBekeken


De politie riep vanmiddag iedereen op recente camerabeelden van de omgeving van de Rijnbrug op de N233 of de route richting Leersum op de N225 door te sturen. Vandaag bleek uit gegevens van een mobiele kentekenscanner dat de auto van de vader over die brug op de N233 in Rhenen heeft gereden.

De eigenaar van de scanner had naar aanleiding van de vermissing van de broertjes besloten de gescande kentekens te bekijken. Het kenteken van de vader, 08-NT-BV, bleek er bij te zitten. 

 de tekst; 'de eigenaar vd scanner' triggerde bij mij de vraag ... een private partij met een ANPR ??

Alles bij de bron; NRC

De Liga voor Mensenrechten reikt eind mei in samenwerking met onderzoekscentrum EMSOC en datapanik.org, een website die de 'controlemaatschappij' aanklaagt, voor het derde jaar op rij de Big Brother Award uit. 

Dit jaar werden acht kandidaten genomineerd, waaronder de ANPR-camera's, uitgerust met nummerplaatherkenning, en de GAS-boetes. Volgens de organisatie zijn dat twee hete hangijzers in de stad Mechelen. "De Liga vindt het beleid van Bart Somers buitensporig", luidt het bij Caroline De Geest, woordvoerster van de Liga voor Mensenrechten. "Het is algemeen geweten dat de burgemeester een grote fan is van controle."

"Mechelen is een van de koplopers in ons land als het over GAS-boetes en cameratoezicht gaat", verklaart De Geest. "In sommige gevallen loopt het de spuigaten uit. Het kostenplaatje van de camera's is bijvoorbeeld exorbitant. De efficiëntie van die toestellen is nog nooit bewezen. Dan plaats ik serieuze vraagtekens bij de enorme bedragen die er naartoe vloeien." Volgens de Liga voor Mensenrechten hing er een prijskaartje van 1,6 miljoen euro aan de installatie van de camera's en kost het onderhoud ervan de stad jaarlijks 72.100 euro.

Alles bij de bron; GazetvanAntwerpen

Vaak hebben terloopse berichten in de media een veel grotere invloed op ons dagelijks leven dan we geneigd zijn te denken. Zo heeft minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) een wetsvoorstel ingediend bij de Kamer waarin staat dat de politie vier weken lang de kentekengegevens van automobilisten die zijn verkregen bij een automatische nummerplaatcontrole mag bewaren. 

Er is nogal wat kritiek op het voorstel. Zo betwijfelt de Raad van State of de inbreuk op de privacy te rechtvaardigen is. Bovendien gelooft de raad niet dat de pakkans omhoog gaat. Uit een onderzoek waarop Opstelten zich baseert, blijkt juist dat de meerwaarde van de nieuwe bevoegdheid voor de opsporing van strafbare feiten zeer beperkt is. 

Maar feiten doen in ons land nauwelijks meer ter zake als het zogenaamd gaat om de bestrijding van misdaad. De manier van politiek bedrijven van Opstelten past onder de noemer van de ‘nieuwe daadkracht’, de overheid die als gedecideerde misdaadbestrijder de criminelen wel even goed gaat aanpakken. En daarbij is iedere burger principieel een verdachte. De platte retoriek die wordt gebruikt om maatregelen in te voeren die steeds meer een inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer zijn rechtstreeks afkomstig uit het populisme. 


Nederland staat wereldwijd bovenaan bij het verzamelen van gegevens van burgers: het afluisteren van telefoons en het lezen van e-mails en andere computercommunicatie. En dat alles onder het mom van veiligheid en misdaadbestrijding. Niemand vraagt zich af of dit effectief is. Sterker nog: als het om het oplossen van misdrijven gaat, scoort ons land zeer slecht. Blijkbaar leveren al die verzamelde gegevens niet veel op.


Bovendien zijn onze persoonlijke gegevens bij de politie in slechte handen. Gebrekkige kennis van informatica, slordigheid, domheid en kwade wil zijn aan de orde van de dag. Het zou een verademing zijn als de politiek voor de verandering eens luistert naar de Raad van State.

Alles bij de bron; FrieschDagblad

Als het voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie om kentekens van alle auto's voor een periode van een maand te bewaren doorgaat, volgen er juridische stappen. Daarmee dreigt Stichting Privacy First. "Opstelten doet er met zijn huidige voorstel alsnog een paar scheppen bovenop", stelt Privacy First. De stichting beschouwt het wetsvoorstel van Opstelten als een bedreiging voor de maatschappij.

Iedere burger wordt door deze maatregel een potentiële verdachte. Je moet de overheid vertrouwen, maar die overheid wantrouwt zelf de burger," aldus Privacy First voorzitter Bas Filippini. "In een gezonde democratische rechtsstaat dient de overheid onschuldige burgers met rust te laten. Met dit wetsvoorstel overschrijdt de overheid die principiële grens.

Als het parlement het wetsvoorstel aanneemt zal Privacy First de Nederlandse Staat dagvaarden en de wet onverbindend laten verklaren omdat die in strijd met het recht op privacy is. Indien nodig zal de stichting doorprocederen tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Alles bij de bron; Security

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil dat de politie alle kentekens die het vastlegt vier weken mag bewaren en gebruiken. De periode van vier weken geldt nu al voor de opslag van beelden van gemeentelijke toezichtcamera's. Verder is in het wetsvoorstel opgenomen voor welke doelen de politie kentekengegevens mag bewaren.

Naast het kenteken en de foto van het voertuig, worden gegevens bewaard over de locatie, de datum en het tijdstip. De naam van de kentekenhouder wordt niet opgeslagen. Die wordt pas bekend wanneer relevante kentekengegevens zijn gevonden en navraag wordt gedaan bij het kentekenregister.

De opgeslagen gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de opsporing van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan en de aanhouding van voortvluchtige verdachten of veroordeelden en alleen bevoegde politieagenten toegang tot de opgeslagen kentekengegevens", aldus het ministerie.

Alles bij de bron; Security

De politie heeft vorige week in Wassenaar dankzij automatische kentekenplaatherkenning (ANPR)een automobilist opgepakt die nog een grote belastingschuld had openstaan. De politie heeft meer controles met een ANPR-voertuig aangekondigd.

ANPR is een computer met een gespecialiseerd softwareprogramma en een daaraan gekoppelde videocamera, die kentekens van passerende voertuigen scant, vastlegt en herkent aan de hand van gekoppelde kentekenbestanden die in het systeem zijn aangebracht. 

Volgens de politie is er met de kentekens die op deze lijsten voorkomen iets "mis". Door opvolging te geven aan een "hit" kan het voertuig worden staandegehouden en de bestuurder worden onderworpen aan een onderzoek. Ook kunnen kentekenbestanden van andere instanties zoals de Belastingdienst en de Douane in het systeem worden geladen.

Alles bij de bron; Security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha