45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Kentekenregistratie

Belastingdienst: Massale opslag kentekens is legaal

De Belastingdienst mag volgens de wet de ANPR-camera’s van de politie langs de snelwegen gebruiken om massaal gescande kentekens van passerende auto’s op te slaan en 5 jaar lang te gebruiken. Het systeem is gescheiden van de database met kentekens die door de politie wordt gebruikt.  De ANPR-camera’s sturen de gescande kentekens dus door naar twee van elkaar gescheiden opslagsystemen.

Dat zegt woordvoerder Adriaan Ros van de Belastingdienst naar aanleiding van de commotie die gisteren is ontstaan toen bleek dat de Belastingdienst die politiegegevens gebruikte. 

De gegevens worden gefilterd op leaserijders en niet-leaserijders. De data van die laatsten wordt direct vernietigd, zegt Ros. “Ook de kentekens van de leaserijders die zeggen privékilometers te maken met de leaseauto worden gewist. Van degenen die zeggen de leaseauto alleen voor het werk te gebruiken, worden de kentekens en andere metadata 5 jaar lang bewaard.”

Het gebruik maken van andermans infrastructuur door de Belastingdienst moet geregeld worden via een convenant dat de eigenaar van die infrastructuur aanmerkt als uitvoerder inzake de Algemene Wet op de Rijksbelastingen. De Belastingdienst heeft dergelijke convenanten ook met het Centraal Justitieel Incassobureau en de Inspectie Leefomgeving en Transport bij de controle op leaserijders. Ook deze instanties hebben camera’s langs de wegen.

Alles bij de bron; Webwereld

Politie schendt wet door illegale opslag van alle kentekens voor de Belastingdienst [UPDATE]

De Landelijke Eenheid, een onderdeel van de Nationale Politie, blijkt alle kentekens die het vastlegt met zogenoemde anpr-camera’s op te slaan in een centrale database. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is dat illegaal.  "Het bewaren van kentekens van allerlei onschuldige mensen is in strijd met de wet. Die moeten direct worden verwijderd”, zegt voorzitter Jacob Kohnstamm van de privacywaakhond. Anpr staat voor automatic number plate recognition.

De opslag van de kentekens is ook opmerkelijk omdat het kabinet-Balkenende IV in de Tweede Kamer destijds beloofde dat het bewaren niet meer zou gebeuren. Dat was nadat twee politiekorpsen daarvoor in 2010 door het CBP op de vingers waren getikt. Het bewaren van kentekens blijkt uit een tot nu toe onbekend convenant tussen de Landelijke Eenheid en de Belastingdienst. 

Alles bij de bron; NRC UPDATE; txtde volledige tekst [Thnx-2-GeenStijl]

NL-controlestaat; Belastingdienst controleert vaker kentekens

De Belastingdienst voert het aantal controles met camera’s die kentekens fotograferen momenteel flink op. Werden er in heel 2012 nog 1.259.628 voertuigen gefotografeerd, in de eerste zes maanden van dit jaar waren dat er al 924.602. 

De Belastingdienst beschikt sinds 2009 over vier auto’s met een zogenoemde anpr-camera aan boord. Anpr staat voor automatic number plate recognition. De camera’s fotograferen razendsnel de kentekens van het voorbijrazende verkeer. Volgens de Belastingdienst wordt meer dan 90 procent van de nummerplaten ondertussen herkend. 

De Belastingdienst laat daarnaast regelmatig anpr-camera’s van de politie speuren naar kentekens van leasewagens of voertuigen van eigenaren met een belastingschuld. De politie beschikt over enkele honderden vaste en mobiele camera’s die nummerplaten fotograferen. Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) heeft plannen om dat aantal flink uit te breiden tot een landelijk dekkend netwerk.

Na de zomer stemt de Tweede Kamer waarschijnlijk over een wetsvoorstel om de foto’s die ze maken vier weken te bewaren. Nu nog worden de gefotografeerde nummerplaten binnen enkele seconden vergeleken met een lijst van voertuigen van verdachten. De ‘no-hits’ worden direct verwijderd.

De foto’s van de anpr-camera’s worden o.a. gebruikt om te controleren of leaserijders niet meer privékilometers maken dan ze via hun rittenadministratie opgeven. Zo werd er enkele weken geleden met de politie nog een controle uitgevoerd bij vakantiepark Buitenborgh in Vinkeveen. Ook daar gefotografeerde bestelauto’s die volgens de eigenaar alleen zakelijk worden gebruikt, leveren een zogenoemde ‘hit’ in het systeem op.

Alles bij de bron; NRC [Thnx-2-Niek]

Politie niet klaar voor kentekenherkenning ?

De laatste vijf jaar is in relatieve stilte een netwerk van ruim 1600 ANPR-camera’s langs de Nederlandse wegen opgehangen: de meeste in het kader van ‘verkeersmanagement’ en een paar honderd voor de politie en Marechaussee. De opsporing van misdrijven is enorm gebaat als bekend is waar verdachte auto’s zich bevinden en bevonden. 

Belangrijk is dan wel dat informatie over verdachte voertuigen tussen korpsen wordt gedeeld en dat de registraties door ANPR-camera’s worden bewaard. Voor het delen is in 2008 een landelijk bureau ANPR ingevoerd dat als een centrale ‘backoffice’ fungeert. Voor het bewaren van de registraties wordt thans een wet door het parlement geloodst. Daarmee kunnen alle gescande kentekens van verdachte en onverdachte voertuigen vier weken worden bewaard.

Uit een analyse van tientallen rapporten, evaluaties, nieuwsberichten, enkele niet-openbaar gemaakte stukken en off the record gesprekken met ambtenaren doemt echter het beeld op van een politieorganisatie die helemaal niet klaar is om ANPR op grote schaal toe te passen. Of ANPR ooit effectief voor opsporing van misdrijven wordt gebruikt, is zeer onzeker. Het zal vooral een systeem worden voor het innen van openstaande boetes.

Voor huis-tuin-en-keuken-overtredingen lijkt ANPR een efficiënt middel. Naast de politie leveren ook andere instanties, zoals de Belastingdienst, referentielijsten aan. Hierdoor worden soms per actie voor tonnen aan openstaande boetes geïnd. Deze succesverhalen verschijnen geregeld in de media.

Alles bij de bron; Sargasso

Voorschoten twijfelt over ANPR camera's om inbrekers af te schrikken

De gemeente Voorschoten debatteerde over de vraag of kentekencamera's nodig zijn om inbrekers af te schrikken. Vanwege de hoge kosten wees een raadsmeerderheid het voorstel af, maar de invoering van andere camera's moet wel worden onderzocht.

Het doel van de camera's die kentekens registreren - zogenaamde ANPR camera's - was om inbrekers sneller op te sporen of af te schrikken. Maar de gemeenteraad van Voorschoten wil geen 120.000 euro betalen voor zes camera’s. Een raadsmeerderheid twijfelt aan de effecten. Het besluit is nu genomen een nieuw voorstel te laten maken waarin de voorwaarden voor de camera's duidelijk worden gemaakt.

Alles bij de bron; SlimBekeken

Ook ANPR-systemen in private handen ??


De politie riep vanmiddag iedereen op recente camerabeelden van de omgeving van de Rijnbrug op de N233 of de route richting Leersum op de N225 door te sturen. Vandaag bleek uit gegevens van een mobiele kentekenscanner dat de auto van de vader over die brug op de N233 in Rhenen heeft gereden.

De eigenaar van de scanner had naar aanleiding van de vermissing van de broertjes besloten de gescande kentekens te bekijken. Het kenteken van de vader, 08-NT-BV, bleek er bij te zitten. 

 de tekst; 'de eigenaar vd scanner' triggerde bij mij de vraag ... een private partij met een ANPR ??

Alles bij de bron; NRC

België; Nummerplaatherkenning maakt kans op Big Brother Award

De Liga voor Mensenrechten reikt eind mei in samenwerking met onderzoekscentrum EMSOC en datapanik.org, een website die de 'controlemaatschappij' aanklaagt, voor het derde jaar op rij de Big Brother Award uit. 

Dit jaar werden acht kandidaten genomineerd, waaronder de ANPR-camera's, uitgerust met nummerplaatherkenning, en de GAS-boetes. Volgens de organisatie zijn dat twee hete hangijzers in de stad Mechelen. "De Liga vindt het beleid van Bart Somers buitensporig", luidt het bij Caroline De Geest, woordvoerster van de Liga voor Mensenrechten. "Het is algemeen geweten dat de burgemeester een grote fan is van controle."

"Mechelen is een van de koplopers in ons land als het over GAS-boetes en cameratoezicht gaat", verklaart De Geest. "In sommige gevallen loopt het de spuigaten uit. Het kostenplaatje van de camera's is bijvoorbeeld exorbitant. De efficiëntie van die toestellen is nog nooit bewezen. Dan plaats ik serieuze vraagtekens bij de enorme bedragen die er naartoe vloeien." Volgens de Liga voor Mensenrechten hing er een prijskaartje van 1,6 miljoen euro aan de installatie van de camera's en kost het onderhoud ervan de stad jaarlijks 72.100 euro.

Alles bij de bron; GazetvanAntwerpen

Het kenteken en het oppakken van boeven

Vaak hebben terloopse berichten in de media een veel grotere invloed op ons dagelijks leven dan we geneigd zijn te denken. Zo heeft minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) een wetsvoorstel ingediend bij de Kamer waarin staat dat de politie vier weken lang de kentekengegevens van automobilisten die zijn verkregen bij een automatische nummerplaatcontrole mag bewaren. 

Er is nogal wat kritiek op het voorstel. Zo betwijfelt de Raad van State of de inbreuk op de privacy te rechtvaardigen is. Bovendien gelooft de raad niet dat de pakkans omhoog gaat. Uit een onderzoek waarop Opstelten zich baseert, blijkt juist dat de meerwaarde van de nieuwe bevoegdheid voor de opsporing van strafbare feiten zeer beperkt is. 

Maar feiten doen in ons land nauwelijks meer ter zake als het zogenaamd gaat om de bestrijding van misdaad. De manier van politiek bedrijven van Opstelten past onder de noemer van de ‘nieuwe daadkracht’, de overheid die als gedecideerde misdaadbestrijder de criminelen wel even goed gaat aanpakken. En daarbij is iedere burger principieel een verdachte. De platte retoriek die wordt gebruikt om maatregelen in te voeren die steeds meer een inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer zijn rechtstreeks afkomstig uit het populisme. 


Nederland staat wereldwijd bovenaan bij het verzamelen van gegevens van burgers: het afluisteren van telefoons en het lezen van e-mails en andere computercommunicatie. En dat alles onder het mom van veiligheid en misdaadbestrijding. Niemand vraagt zich af of dit effectief is. Sterker nog: als het om het oplossen van misdrijven gaat, scoort ons land zeer slecht. Blijkbaar leveren al die verzamelde gegevens niet veel op.


Bovendien zijn onze persoonlijke gegevens bij de politie in slechte handen. Gebrekkige kennis van informatica, slordigheid, domheid en kwade wil zijn aan de orde van de dag. Het zou een verademing zijn als de politiek voor de verandering eens luistert naar de Raad van State.

Alles bij de bron; FrieschDagblad