Kentekenregistratie

De Belastingdienst heeft uiteindelijk toch gewonnen van de aanbieder van slim betaald parkeren, SMS Parking. De opvraging van gegevens uit de database van SMS Parking door de Belastingdienst is legaal, oordeelt het Gerechtshof volgens RTL Nieuws. Vandaag diende het hoger beroep dat de Belastingdienst had aangespannen nadat het eind vorig jaar nog de eerste rechtszaak had verloren.

Volgens het Hof vraagt de Belastingdienst alleen kentekens op en dat behoort niet tot privacygevoelige informatie. En daarnaast weegt het algemene belang voor het Hof zwaarder dan mogelijke inbreuk op de privacy.

De fiscus is al langer uit op parkeergegevens. Zo heeft de Belastingdienst al data gekregen van Servicehuis Parkeren. Deze provider verwerkt alle kentekengegevens die bij parkeerautomaten ingevoerd worden. Ook Yellowbrick, een concurrent van SMS Parking, heeft na overleg met zijn juristen besloten data af te staan. Servicehuis Parkeren heeft onlangs besloten om zijn bewaartermijn fors in te korten; data wordt voortaan nog maximaal dertien weken bewaard, waardoor de Belastingdienst geen complete jaargegevens kan opvragen.

Alles bij de bronnen; WebWereld & Tweakers

Op bedrijventerrein Kooypunt in Den Helder worden deze herfst camera’s geplaatst voor het vastleggen van alle voorbijgaande kentekens, alle uren.

De Helderse transportondernemer van Veen  zit niet zo met de dunne scheidslijn tussen burgerrechten en over de schreef gaan. ,,Alle maatregelen die kunnen helpen om daders te achterhalen, moeten worden genomen. Wie het verschil niet kent tussen mijn en dijn, moet de consequenties dragen.’’  Twee jonge knapen hielden in mei huis bij Van Veen. Hekwerk werd doorgeknipt en ruiten van vijf vrachtauto’s ingeslagen. De buit bleef beperkt. ,,Geen georganiseerde bende dus en de beelden van de camera’s op ons eigen terrein, leverden de politie helaas niets op.’’ 

Kentekenregistratie had houvast gegeven, daarvan is van Veen overtuigd. Ondernemersvereniging Kooypunt start in november met een proef. Bij de toegangswegen van Kooypunt komt apparatuur. Bij onheil op Kooypunt geeft de ondernemersvereniging de beelden vrij aan de politie. De Waal: ,,Dat gebeurt dus alleen ná een calamiteit. Het is niet zo dat alle opnamen al vooraf beschikbaar worden gesteld. 

Na de proef van een jaar beslissen wij over de definitieve opzet. Of zo doorgaan, of een toezichtcentrale inschakelen.’’

Alles bij de bron; jpgNrdHollDagbl. [premium art]

 

Vanaf 1 juni moeten parkeervergunninghouders hun bezoekers digitaal aanmelden, om gebruik te maken van het lagere parkeertarief. Daarbij moet de vergunninghouder het kenteken van de bezoeker aanmelden op een beveiligde website.

Tegen deze nieuwe manier van werken heeft een binnenstadbewoner bezwaar aangetekend bij de gemeente. De registratie zou inzicht geven in wie er bij de vergunninghouder op bezoek komt. Volgens de gemeente is het voor niemand anders dan de vergunninghouder mogelijk om de verzamelde informatie in te zien. 

Dit wordt bevestigd door Ton van Puffelen, directeur van Desyde BV. Dat is het bedrijf dat de digitale bezoekersregeling faciliteert voor Breda en andere gemeenten. Per email zegt hij: “Voor de bezoekersregeling geldt veelal het vastleggen van het kenteken van de bezoekende auto. Deze informatie is alleen beschikbaar voor de ontvanger van de bezoeker en de handhaving; dit geldt binnen alle gemeenten. Over de periode dat we deze informatie bewaren is met de gemeente Breda geen afspraak gemaakt.”

Met de nieuwe bezoekersregeling heeft de vergunninghouder een gebruikersaccount dat is vastgelegd in een beveiligde database. Met een persoonlijke toegangscode kan de houder inloggen in de database en daar het kenteken van de bezoeker invullen. Die kan op manier tegen een goedkoper tarief parkeren, 25 cent per uur, tegen twee euro normaal tarief. De bewoner rekent dit af.

Alles bij de bron; BredaVandaag

Kijk de volgende keer dat u over de snelweg rijdt eens of u camera's ziet hangen. Hoeveel zijn het er? En enig idee van wie die apparatuur is? Het zijn er veel. Maar hoeveel precies, daar heeft eigenlijk niemand zicht op. (...) Als het aan minister Ivo Opstelten van veiligheid en justitie ligt, gaat de politie meer gebruikmaken van de slimme apparatuur.

Binnenkort praat de Tweede Kamer verder over het plan om de politie toestemming te geven alle nummerplaten die door de apparatuur worden opgepikt voor vier weken te bewaren. (...) En de vraag is of dat van de privacyrichtlijn van de Europese Unie mag. (...)"

Alles bij de bron; PrivacyFirst

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven is sinds maandag bezig kentekens te registeren op twee plaatsen op de A67. Bij het viaduct van Mierlo en bij het viaduct van Steensel hangen camera's die twee weken kentekens, passagetijdstip en locatie van passerende auto's en vrachtwagens registreren. Met de gegevens wil het SRE bestuurders die er vaak rijden een 'persoonlijk advies' geven.

De doorstroming op de A67 moet verbeteren en daarom is het project Brabant in-car III in het leven geroepen. Wie vaak over de A67 rijdt, kan nu een uitnodiging krijgen om aan het project deel te nemen. Deelnemers krijgen dan via bijvoorbeeld de TomTom of smartphone adviezen over snelheid, rijstrook en invoegend verkeer. 

En wat nou als je te hard rijdt? Of als je niet wilt dat je gegevens op straat komen te liggen (letterlijk dus)? SRE verzekert: "De camera’s worden uitsluitend gebruikt om het kenteken en het passagetijdstip te registreren van het verkeer voor het project Brabant in-car III. Na de deelnemerswerving worden de registraties gewist. Voor verkeerskundig onderzoek worden uitsluitend geanonimiseerde gegevens gebruikt. 

Alles bij de bron; Dichtbij

Geachte leden van de Tweede Kamer,

U wordt gevraagd een wetsvoorstel te accorderen om de overheid het recht te geven alle kentekengegevens (oftewel reisgegevens) van automobilisten voor een periode van 4 weken op te slaan voor opsporing en vervolging. Iedere burger wordt hierdoor een potentiële verdachte. Let wel, de reisgegevens van 16 miljoen mensen over een periode van 4 weken om voornamelijk openstaande boetes te kunnen innen. Dit zal gebeuren middels uitbreiding van automatische kentekenregistratie (ANPR).

In de huidige ANPR-praktijk worden alleen met rede verdachte kentekens (zogeheten “hits”) bewaard en nagetrokken, overigens zonder dat hier reeds een specifieke, met privacywaarborgen omklede rechtsbasis voor bestaat. In plaats van de huidige praktijk alsnog van een degelijke rechtsbasis te voorzien, gaat minister Opstelten in zijn wetsvoorstel echter meteen 10 stappen verder door voortaan ieders kenteken in een politiedatabank op te slaan...

...Geachte leden van de Tweede Kamer, dit wetsvoorstel hoort slechts op twee plekken thuis: in een dictatuur of, in onze open democratische samenleving, in de prullenbak. Een minister die eerder in Rotterdam bewees het niet zo nauw met onze wetgeving te nemen en willens en wetens alle ANPR-gegevens 4 maanden op te laten slaan is in mijn ogen niet te vertrouwen. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten, logisch toch? ... Bij aanname van dit wetsvoorstel zal Privacy First direct juridische actie nemen om de hoeksteen van ons rechtssysteem te waarborgen en onschuldige burgers uit de klauwen van de tot controlewaanzin verworden overheid te behoeden...

...Na één gesprek met enkele privacy organisaties pretendeert de minister dat er een consultatie op dit wetsvoorstel is geweest en dat er een “Privacy Impact Analyse” (PIA) is uitgevoerd. Niets is echter minder waar. Tevens heeft een niet-onafhankelijke PIA geen enkel nut voor een wetsvoorstel dat sowieso niet voldoet aan de basisprincipes van onze rechtsstaat. Dit hebben wij ook aangegeven. En over deze principes valt niet te onderhandelen, tenzij wordt afgestapt van een democratische rechtsstaat.

pdfDe volledige brief hier  

PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug wilde weten wat het arrest van het Europese Hof van Justitie betekent voor het wetsvoorstel voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door middel van automatische nummerplaatherkenning. 

Opstelten zegt dat het arrest geen gevolgen heeft voor het wetsvoorstel, omdat het volgens hem in de eerste plaats om andere gegevens gaat. De telecommunicatiegegevens kunnen in tegenstelling tot kentekengegevens een 'omvattend beeld' van het gedrag van burgers in kaart brengen, zoals waar ze zijn en met wie ze contact hebben.

“De kentekengegevens geven uitsluitend inzicht in de locatie waar een kenteken van een voertuig op een bepaalde datum en tijdstip door een camera is geregistreerd. Het gaat dus om andersoortige gegevens. Op basis van de bewaarde kentekengegevens kan weliswaar inzicht worden verkregen in de locatie van een voertuig op bepaalde data of tijdstippen, maar wordt geen inzicht verkregen in de identiteit van de bestuurder en in betrekkingen tussen personen. Hier komt bij dat de kentekengegevens in de openbare ruimte worden verzameld.”

Daarnaast geeft Opstelten aan dat de voorgestelde bewaartermijn van vier weken voor kentekengegevens 'aanzienlijk korter' is dan de Europese Richtlijn, die een bewaartermijn van ten hoogste twee jaar voor telecommunicatiegegevens toestond.

Alles bij de bron; Tweakers

Het is niet zeker of het plan van minister Opstelten om alle kentekens van passerende automobilisten op te slaan juridisch haalbaar is. Het wetsvoorstel dat het bewaren van camerabeelden bij wegen mogelijk maakt, botst volgens juristen mogelijk met de Europese privacyregels. 

De hoogste rechterlijke instantie van de Europese Unie verklaarde dinsdag de opslag van bel- en internetgedrag door providers ongeldig. Die uitspraak kan gevolgen hebben voor het wetsvoorstel omdat ook daar geen selectie wordt gemaakt maar een ieders gegevens worden opgeslagen.

"Het Hof vindt dat een grote inbreuk op de privacy, waar een aantal duidelijke waarborgen voor nodig zijn. Dat ontbreekt in het wetsvoorstel van kentekenregistratie", zegt advocaat Wouter Dammers van Lawfox.

De Tweede Kamer heeft een debat donderdagavond over de opslag van camerabeelden van voertuigkentekens uitgesteld in verband met een opmerkelijk vonnis van het Europese Hof van Justitie over het verplicht opslaan van telecomgegevens. De uitspraak van het hof is volgens minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) niet van toepassing op zijn wetsvoorstel voor de opslag van kentekengegevens, zo schreef hij donderdag aan de Tweede Kamer. Maar volgens D66 is dat "een paniekantwoord'' en met steun van andere fracties is de behandeling toch opgeschort. 

Alles bij de bronnen; SecManagement & AutoWeek

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha