Kentekenregistratie

Wie kan zien waar mijn auto, wanneer heeft gestaan. Worden die gegevens geregistreerd? Bewaard? Zo ja hoe lang? Zijn er instanties die over die gegevens kunnen beschikken? Allemaal vragen die PvdA-fractievoorzitter Ad van der Wegen afvuurt op de gemeente.

Het kentekenparkeren dat in Bergen op Zoom in december is ingegaan, is volgens hem een aanslag op de privacy. Immers, wie parkeert moet het kenteken van zijn of haar auto invoeren in de automaat. Die registreert precies welke auto wanneer in een bepaald deel van de stad heeft gestaan. Van der Wegen wil weten hoe zorgvuldig met die data wordt omgegaan.

Alles bij de bron; BNdeStem

RTL Nieuws meldde gisteren dat criminelen de productie van kentekenplaten hebben gekraakt. Ze stalen een drukpers en een groot aantal blanco nummerborden. Minister Opstelten overweegt de invoering van een chip in kentekenplaten om fraude tegen te gaan. Dat zei hij in de Tweede Kamer op vragen van het CDA.

Onwetende automobilisten krijgen soms hoge boetes voor overtredingen die ze niet hebben begaan. Volgens Opstelten zijn inmiddels de nodige maatregelen genomen. Vorig jaar zijn er geen meldingen binnengekomen van diefstal bij de producenten van kentekenplaten.

Mogelijk komt er een chip in de kentekenplaten, zodat gecontroleerd kan worden of een plaat origineel is.

Alles bij de bron; NOS

Het Europese Hof van Justitie maakte in april in een baanbrekend arrest korte metten met Europese regels over de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens. De zogenaamde Dataretentierichtlijn werd met terugwerkende kracht ongeldig verklaard, hetgeen juridisch zoveel betekent dat zij nooit heeft bestaan. Zo’n ongeldigheidsverklaring komt maar zelden voor en geeft aan hoe hoog het Hof de zaak opneemt...

...Direct na de uitspraak van het Europese Hof lag bij de regering de vraag wat de consequenties zijn voor Nederlandse wetgeving. Nu, pas zeven maanden later, ligt er een reactie en een concept wetsvoorstel van minister Opstelten....

De regering houdt vast aan het massaal kunnen verzamelen van gegevens van alle burgers. Het gaat dan niet alleen om telecommunicatiegegevens, maar ook kentekengegevens, van passerende motorvoertuigen. Ook daarvoor is een wetsontwerp aanhangig om die massaal op te slaan. De Raad van State adviseert om bij beide groepen gegevens veel selectiever te werk te gaan, maar dat legt de regering ter zijde. Dit betekent dat zij voor de staat het recht blijft opeisen van alle bewegingen en communicaties van haar burgers een schaduwboekhouding bij te houden. Evenmin wenst de regering te tornen aan de bewaartermijnen, die worden bepaald door de technisch aard van de gegevens (telefonie, internet), terwijl het Europese Hof duidelijk aangeeft dat de termijnen gekoppeld moeten worden aan een inhoudelijk gemotiveerd noodzakelijkheidsvereiste. Ook hier adviseert de Raad van State in lijn met de uitspraak van het Hof....

Voor nationale veiligheid is het beeld nog minder florissant. De minister blijft als enige bevoegd om het verzamelen en raadplegen van bulk data toe te staan. Geen tijdige voorafgaande betrokkenheid van de onafhankelijke rechter, zoals zelfs in de VS het geval is. Geen voorzieningen om weerwoord te voeren. Nederland dient ver te blijven van een surveillancestaat, maar doet geen poging dat te vermijden.

pdfVolledige artikel hier [NRC-papier]

Deze week diende mijn rechtszaak tegen kentekenparkeren in de gemeente Amsterdam. Ondanks dat ik mijn parkeergeld had betaald heb ik een boete ontvangen. Ik weiger namelijk principieel mijn kenteken in te voeren. Tevens heb ik het recht op anoniem betalen aan de orde gesteld, aangezien de gemeente Amsterdam (en vele anderen) het betalen met cash geld voor parkeren hebben afgeschaft. 

"Big Data" is het nieuwe gouden kalf met in het keilzog de omkering van klassieke rechtsprincipes; elke burger is vanaf nu verdacht en moet worden gecontroleerd en geregistreerd. Middels "profiling" (het checken op kenmerken) wordt vervolgens gecheckt of er (potentieel) schuldigen zijn aan een strafbaar feit. Vanuit het principe dat geen enkele burger meer kan ontsnappen. Overijverige ambtenaren buitelen over elkaar heen in voorstellen voor nog meer en betere controle van die verschrikkelijke burgers, die natuurlijk niet te vertrouwen zijn en niet in staat zijn eigen keuzes te maken. 

De trend binnen de overheid is een doorgeslagen efficiency- en controledenken waarbij de burger totaal niet relevant is voor de exponenten hiervan.

Alles bij de bron; PrivacyFirst

"Auto parkeren? In sommige Nederlandse gemeentes moeten automobilisten hun kenteken invoeren bij de parkeermeter. Tot ongenoegen van Bas Filippini (48), voorzitter van de stichting Privacy First. Hij eist vandaag voor de rechter dat de gemeente Amsterdam het zogeheten kentekenparkeren afschaft.

Volgens Filippini is het een aantasting van onze privacy. "Er is een directe koppeling tussen mij en mijn kenteken. Ik wil anoniem kunnen reizen." De directe aanleiding van de rechtszaak is een parkeerboete die Filippini ontving omdat hij zijn kenteken niet invoerde bij een parkeerautomaat. De boete bedroeg 59,60 euro. "Dat is toch belachelijk?", zegt Filippini. "Als ik niet mee wil doen aan het verzamelen van kentekens, moet dat kunnen."

De overheid faalt in het handhaven van privacy, vindt Filippini. Hij is bang voor misbruik van de opgeslagen kentekens. "De overheid is bezig een kentekendatabase op te bouwen. Die informatie kunnen ze vast voor andere dingen gebruiken."

Het vonnis van de rechtbank staat vooralsnog gepland voor 23 december as. 

Alles bij de bron; PrivacyFirst

Op maandag 10 november wordt het kentekenparkeren in Feijenoord ingevoerd. Eerder dit jaar werd het kentekenparkeren al ingevoerd op de rechter Maasoever. Met de invoering van het nieuwe parkeersysteem in Feijenoord wordt gestart met het kentekenparkeren in Rotterdam-Zuid. Als laatste wordt volgende maand het kentekenparkeren ingevoerd in de betaald parkeergebieden in IJsselmonde en Charlois.

Alles bij de bron; Dichtbij

Het stadsbestuur van Rotterdam stapt naar de staatssecretaris van financiën, Eric Wiebes, om de privacy tijdens het kentekenparkeren te waarborgen. Momenteel worden de gegevens van parkeerders voor 7 jaar bewaard, Rotterdam wil dit terugdraaien naar drie maanden.

Door een overeenkomst met de Belastingdienst kan deze periode echter alleen worden veranderd via het kabinet. Volgens wethouder Pex Langenberg zijn dit echter geen gegevens die nodig zijn om te controleren of iemand nog iets aan de belasting is verschuldigd. Hierbij wijst hij ook naar Amsterdam waar parkeergegevens nu al na 3 maanden worden verwijderd.

Alles bij de bron; Dichtbij

Op 11 november as. vindt om 9.00u bij de rechtbank Amsterdam een rechtszitting plaats: de zaak van Bas Filippini tegen kentekenparkeren in Amsterdam. Doel van deze rechtszaak is om het recht op anoniem parkeren weer in ere te herstellen.

De rechtszaak van de voorzitter van Privacy First draait in de kern om twee aspecten bij kentekenparkeren die de organisatie onrechtmatig acht: 1) verplichte registratie van kentekens en 2) gebrek aan anonieme betalingsmogelijkheden. Beide aspecten zijn in strijd met het recht op privacy. Bovendien ontbreekt een privacyvriendelijk alternatief. 

De rechtszaak is openbaar: u bent van harte welkom. Adres: rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 220. Datum & tijdstip: dinsdag 11 november 2014, 9.00u. Zaaknr: "AMS 14 / 1512 Parkbl." Privacy First hoopt op uw komst!

Alles bij de bron; PrivacyFirst

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha