Kentekenregistratie

Volgende week dinsdag vindt er bij de rechtbank Utrecht een rechtszaak tegen de trajectcontroles van de Staat plaats. De zaak is aangespannen door Bas Filippini, voorzitter van privacybeweging Privacy First. Volgens Filippini zijn trajectcontroles een grove schending van de privacy, aangezien iedereen door de overheid wordt gevolgd, ook het gros van de automobilisten dat niet te hard rijdt.

"Dit vormt een omkering van het klassieke principe in een democratische rechtsstaat: de overheid mag pas inbreuk op de privacy maken bij een redelijke verdenking van een concreet strafbaar feit", aldus Filippini. Hij wil dit dan ook door de rechter laten toetsen en is bereid om hiervoor door te procederen tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Filippini stelt dat het om een unieke zaak gaat. Als één van de weinige landen ter wereld mogen Nederlandse rechters geen wetten aan de Grondwet toetsen. In veel zaken wordt daarom louter aan het EVRM getoetst. Trajectcontroles zijn echter geen wet, maar een nationale praktijk. Filippini wil dat die praktijk door de rechter aan het EVRM én de Grondwet wordt getoetst.

De rechtszaak bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is openbaar en vindt om 11:00 uur plaats.

Alles bij de bron; Security

Parkeren zonder kaartje en met het invoeren van je kenteken wordt steeds normaler in Nederland. Na onder andere Amsterdam, Rotterdam en Hoorn gaat ook Den Haag over op kentekenparkeren, zo werd vorige week bekend. Maar is dat wel zo’n goed idee? Parkeren met het invoeren van je kenteken is omstreden bij privacyvoorvechters. Zo wordt opgeslagen waar je geparkeerd hebt en kan de belastingdienst tot zeven jaar na het invoeren de gegevens gebruiken.

D66-raadslid Rachid Guernaoui staat desondanks achter het invoeren van het kentekenparkeren in Den Haag. Zo wordt het gemakkelijker voor de parkeerder, die niet meer een kaartje achter de voorruit hoeft te leggen, en komen er door de verbeterde controle veel meer parkeerinkomsten binnen. EenVandaag spreekt met beide over de wenselijkheid van kentekenparkeren. Ook spreken we met Arno Lodder, hoogleraar internetrecht aan de Vrije Universiteit.

 Alles bij de bron; éénVandaag [met video] [via PrivacyFirst]

 

Op 28 april as. dient mijn rechtszaak tegen trajectcontroles boven de Nederlandse snelwegen en wellicht in de toekomst alle openbare wegen en weggetjes in Nederland. Trajectcontrole is ooit ingevoerd onder een algemene bepaling in de Politiewet. De vereiste specifieke wetgeving met privacywaarborgen ontbreekt sindsdien nog steeds. Het volgen van alle automobilisten in de openbare ruimte over een langere periode zonder redelijke verdenking van een strafbaar feit is in de optiek van Privacy First een zware inbreuk op de privacy en disproportioneel...

...De laatste jaren wordt de burger vanuit techniek geconfronteerd met steeds meer nieuwe maatregelen van de overheid om diezelfde burger te kunnen controleren. Inmiddels zijn we aangekomen op een kantelpunt waarin technologie leidend is en alle burgers in plaats van potentiële (buitenlandse) spionnen onderwerp van spionage zijn geworden (zie de onthullingen van Edward Snowden). Inkomsten, efficiency en controle zijn daarbij leidend voor de overheid...

...Trajectcontroles staan niet op zichzelf en zijn inmiddels onderdeel van een enorm controle-apparaat dat zijn weerga niet kent, denk aan ANPR (automatische nummerplaatherkenning), @MIGO BORAS (vriend van wie?) grenscontrole, elektronische slotgrachten rond steden, kentekenparkeren, OV-chipkaarten, reisdatabases, etc. Er wordt als het ware een elektronische gevangenis zonder weerga opgetuigd, waarbij wettelijke waarborgen ontbreken en kentekens en OV-chipkaarten fungeren als elektronische enkelbanden.

Dit staatsapparaat geeft het doorgeslagen controle- een efficiencydenken binnen de overheid weer, waarin de burger geen rol speelt en gewantrouwd wordt. Zoals de waard is... De controlewaanzin in de openbare ruimte gaat steeds verder en zal eindigen achter de voordeur van die verschrikkelijke en lastige burgers, middels slimme energiemeters en 2-weg elektronische apparatuur, sympathiek "The Internet of Things" genoemd.

Inmiddels heeft de overheid het Orwelliaans genoemde "Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten" opgericht (dit is geen grap) waarin alle kentekens van alle parkeerders en in de toekomst alle reis- en verblijfsgegevens kunnen worden opgeslagen. Een verdere stap in centralisering van de total control organisatie...

...De burger en maatschappij worden continu weer verrast met nieuwe feiten en toepassingen van eerder voor andere doelen ingestelde controlemaatregelen. Waren de camera's er in eerste instantie voor veilig rijden, inmiddels is trajectcontrole een ordinaire boetemachine waaruit niet te ontsnappen valt en worden alle ANPR-gegevens realtime door de Politie gedeeld met de Belastingdienst. Liefst via geheime convenanten en werkgroepen,...

...Door de continue controle en profiling voelen burgers zich (on)gemerkt steeds meer bespied. De continue profiling dwingt met andere woorden de burger in een positie om uit te moeten gaan leggen aan de overheid (Belastingdienst, Politie & Justitie, Sociale Zaken) waarom hij/zij ergens is geweest, hoe vaak en wat de reden daarvan ook weer was. De burger als continue verdachte en wee diegene die "afwijkend" gedrag vertoont ten opzichte van het "normaal" gedrag. Inmiddels gaat het die kant al op voor Nederlanders met een vinkje achter hun naam, kinddossier of geloofsovertuiging. 

Alles bij de bron; PrivacyFirst

Bas Filippini, de voorzitter van stichting Privacy First, heeft een procedure uitgelokt tegen de staat.

De camera’s bij trajectcontroles leggen volgens Filippini iedereen vast die de camera's passeert en niet alleen weggebruikers die te hard rijden. De vraag is nu volgens Filippini of dat zomaar is toegestaan. "Ik wil graag van de rechter horen hoe ver we met deze waanzin door moeten gaan in Nederland om alle stukjes openbare ruimte in Nederland te filmen en te registreren", zo stelt hij.

Om de zaak voor de rechter te krijgen, reed Filippini enige tijd geleden opzettelijk te hard over de A2. De boete die hij hiervoor kreeg, gebruikt hij nu om de staat aan te klagen en de rechtmatigheid van de trajectcontroles aan de rechter voor te leggen.

Alles bij de bron; NU

In 2013 voerde Amsterdam het kentekenparkeren in. Cition, aan wie de gemeente de handhaving uitbesteedde, kan met speciale scanauto’s en –scooters 2000 kentekens per uur controleren. Dat leverde een recordbedrag aan parkeergeld op. Boetes kunnen makkelijker worden opgelegd en de grotere pakkans zorgt voor meer naleving.

Een efficiënte handhavingsmethode, maar privacytechnisch rammelt het. Verschil met een rondwandelende parkeerwachter is dat Cition de kentekens van alle geparkeerde auto’s scant. Daarmee kan de gemeente veel meer dan alleen boetes opleggen. Niet alleen het meten van de parkeerdruk, maar ook fiscale controle op leaserijders....

....Eind januari baarde Privacy First opzien met een vonnis: voorzitter Bas Filippini had expres zijn kenteken niet ingevoerd, maar kon wel aantonen dat hij betaald had. Zijn bezwaar werd gegrond verklaard. Interessanter is de uitspraak van de Alkmaarse rechtbank van december 2014. Ook daar had een parkeerder privacybezwaren. De rechtbank oordeelde echter dat er in wezen geen verschil is met het uitschrijven van bonnen. Pas als er sprake is van niet betalen of fout parkeren, wordt het kenteken gekoppeld aan een persoon. Maar klopt die redenering wel? Alle kentekens worden immers gescand. Desalniettemin meende de rechter dat de voordelen van kentekenparkeren enige privacyinbreuk rechtvaardigen.

Over de wettelijke privacyeisen repte de rechter geen woord. Daar moet maar eens verandering in komen. Neem Amsterdam: op de automaten staat alleen dat het invoeren van het juiste kenteken verplicht is. Voor nadere informatie moet je een website raadplegen. Nogal onhandig als je aan het parkeren bent. Maar ook online wordt het er niet duidelijker op: het blijft gissen wie er verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, waarvoor de gegevens worden verwerkt, wie toegang heeft en hoelang de gegevens bewaard blijven. De gemeente en Cition hebben dus nogal wat huiswerk te doen als het om privacy proof kentekenparkeren gaat. Daarbij kan de protestactie van Privacy First weer van betekenis zijn.

Bron; NRC abo-versie [pdfIngezondenBrief]

De Vlaamse Belastingdienst krijgt er op korte termijn tientallen camera’s van de politie bij om na te gaan of iedereen wel verkeersbelasting betaalt. De controles door de scanners brengen nu al een aardige stuiver op. Sinds de Vlaamse Belastingdienst er in 2011 mee is gestart, is bijna 12,5 miljoen euro opgehaald aan verkeersbelasting én boetes die ermee gepaard gaan.

De Vlaamse Belastingdienst heeft nu vijf mobiele nummerplaatscanners waarmee controleurs haast dagelijks de baan op gaan. De nummerplaat van passerende auto’s wordt gescand en door een databank gehaald. Zo kunnen de controleurs meteen zien voor welke wagens de wegenbelasting niet is betaald. In dat geval kunnen de auto’s aan de kant worden gezet en moeten de bestuurders de achterstallige taksen meteen betalen.

De komende weken en maanden worden de controles nog veel intensiever. De Belastingdienst heeft groen licht gekregen om de ANPR-camera’s van de lokale politiezones te gebruiken. In een eerste fase wordt een samenwerking opgestart met de politiezone Turnhout, die zo’n 50 ANPR-camera’s op haar grondgebied heeft staan. Later krijgt de Vlaamse Belastingdienst toegang tot de ANPR-camera’s over heel Vlaanderen.

Alles bij de bron; deStandaard

Opnieuw ophef over het Amsterdamse parkeerbeleid. Niet het ongeloofwaardige aantal parkeerplaatsen voor invaliden op de grachten, of de stijgende tarieven, maar de vraag of het verplicht invoeren van een kenteken inbreuk maakt op de privacy van de parkeerder, stond vorige week centraal...

...Vorige week deed de rechtbank Amsterdam uitspraak. De controleur die geen kenteken aantreft in het systeem mag ervan uitgaan dat er niet is betaald en een boete opleggen, maar de parkeerder mag op zijn beurt bewijzen dat hij wél heeft betaald. Dat kan ook met bankafschriften en bonnetjes, vindt de rechter. Als er inderdaad is betaald, wordt de boete geschrapt.

Wie in Amsterdam parkeert, hoeft dus niet langer verplicht zijn kenteken in te voeren, mits hij kan bewijzen dat er is betaald en bereid is daarvoor een bezwaar- en beroepsprocedure te doorlopen.

Tot groot verdriet van Filippini wijdde de rechter geen woord aan het privacyvraagstuk zelf. Hij is inmiddels een ‘nationale bezwaaractie’ tegen het kentekenparkeren gestart en hoopt dat Amsterdammers het de gemeente moeilijk gaan maken door op grote schaal te weigeren hun kenteken in te voeren. Misschien meer iets voor privacy hoeders met een lange adem...

...Het is overigens maar de vraag of behandeling van het privacyvraagstuk het door Filippini gewenste resultaat had opgeleverd. Een maand eerder deed de rechtbank Noord-Holland (Alkmaar) uitspraak over dezelfde materie. Omdat er in deze zaak niet was betaald, kwam de rechtbank wél toe aan de privacyvraag. Ook in deze zaak vond de parkeerder dat de gemeente Amsterdam de privacy van de parkerende burger schendt door te vragen naar het kenteken bij het betalen van parkeerbelasting...

...Volgende de rechter is enige inbreuk op het privéleven van een kentekenhouder gerechtvaardigd, omdat het economisch welzijn is gediend met het heffen van belasting en de parkeerbelasting is vastgelegd in de wet. Ook worden kenteken en persoonsgegevens pas aan elkaar gekoppeld als blijkt dat er niet is betaald. Van een ongeoorloofde inbreuk op de privacy van parkeerders is volgens de rechter dan ook geen sprake.

Alles bij de bron; pdfNRC1 & pdfNRC2 [AboVersie]

Op 30 januari 2015 stelde de rechtbank Amsterdam Stichting Privacy First in het gelijk: parkeerders mogen geen boete krijgen als zij weigeren om bij het parkeren hun kenteken in te voeren. Privacy First ontvangt sindsdien dagelijks vragen van burgers over onterechte parkeerboetes. Om hieraan tegemoet te komen zet Privacy First vanaf vandaag een nieuw model-bezwaarschrift tegen kentenparkeren online. Hieronder kunt u dit bezwaarschrift downloaden.

Vooralsnog weigert de gemeente Amsterdam aan het vonnis van de rechter gehoor te geven: men blijft parkeerders die geen kenteken willen invoeren beboeten. Parkeerders die een parkeerboete (hebben) ontvangen kunnen daartegen vanaf nu eenvoudig in bezwaar gaan. Conform de uitspraak van de rechter zullen alle boetes wegens het niet invoeren van een kenteken immers moeten worden vernietigd. Reeds betaalde boetes zullen door de gemeente moeten worden terugbetaald.

Om burgers hierin te helpen plaatst Privacy First vandaag een speciaal model-bezwaarschrift online. In het bezwaarschrift heeft Privacy First alvast de voornaamste bezwaren tegen kentekenparkeren voor u ingevuld. U kunt dit echter naar eigen inzicht wijzigen of aanvullen. Vergeet niet een kopie van uw betaalbewijs (kwitantie van de parkeerautomaat) mee te sturen! U kunt het bezwaarschrift hieronder downloaden:

BEZWAARSCHRIFT TEGEN KENTEKENPARKEREN (Word-versie)
BEZWAARSCHRIFT TEGEN KENTEKENPARKEREN (Odt-versie)

Dit bezwaarschrift is te gebruiken door iedereen in Nederland die met een onterechte boete bij kentekenparkeren wordt geconfronteerd. 

Zowel de gemeente Amsterdam als Privacy First beraden zich momenteel nog over een eventueel hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam. In een dergelijk hoger beroep zullen alle privacy-aspecten rond kentekenparkeren opnieuw in volle omvang aan de orde komen en zal de rechter genoodzaakt zijn om zich alsnog over die aspecten uit te spreken.

Alles bij de bron; PrivacyFirst

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha