Sinds 1 januari blijken medische data van Nederlanders intensiever te worden gekoppeld en geanalyseerd. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft in september toestemming gegeven voor het breder delen van deze data. Ze heeft daartoe een overeenkomst gesloten met vijf partijen: Zorgverzekeraars Nederland, Vektis, NZa, IGZ en Zorginstituut Nederland. De Tweede Kamer is niet ingelicht over deze afspraken. Die zijn door een bezorgde arts aan de Volkskrant gegeven.

Deze arts maakt zich zorgen over de reikwijdte van de overeenkomst, zoals de ondermijning van het beroepsgeheim van artsen en het gebruik van medische data door commerciële partijen. Ook noemt hij als gevaar risicoprofilering die mogelijk stigmatiserend kan uitpakken voor bepaalde bevolkingsgroepen. Experts die de overeenkomst bekeken, delen zijn kritiek. Ze hebben grote twijfels over de rechtmatigheid ervan. 

Ook geven ziekenhuizen en geestelijke gezondheidsinstellingen een uitgebreide set met zorg- en behandeldata over patiënten aan de Zorgautoriteit (NZa). De Autoriteit Persoonsgegevens noemde dit eerder al een 'zeer risicovolle database' vanwege de gevoelige informatie over patiënten. 

In september heeft minister Schippers toestemming gegevens deze twee datasets samen te brengen en breder te verspreiden via een 'informatiemakelaar'. Ook zorgverzekeraars kunnen deze data opvragen. Dit gebeurt zonder de specifieke toestemming van patiënten. Hugo de Vos, adviseur over informatie in de zorg en bekend met dergelijke zorgdata, is zeer kritisch over de overeenkomst. 'Dit weerspiegelt een grote datahonger en de verwachting dat alles te voorspellen is als je alle data van alle Nederlanders maar hebt, zonder dat goed is nagedacht of het middel het doel legitimeert.'

ZorgData

Alles bij de bron; VolkskrantSchrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!