De Privacycommissie fluit minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N­VA) terug. Hij wil de Amerikanen ongebreidelde toegang geven tot onze politie­ en vreemdelingendatabanken met vingerafdrukken.

Het parlement kreeg geen stem in de plannen van Jambon. Via een eenvoudig samenwerkingsakkoord, een ‘memorandum of understanding’, wilde de minister van Binnenlandse Zaken de Verenigde Staten rechtstreeks toegang geven tot de drie grote databanken met vingerafdrukken van zowel de federale politie als van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Amerikanen zouden toegang krijgen tot de zogeheten ‘AFIS­databank’, waarin alle vingersporen zitten die het gerecht verzamelt op plaatsen waar misdrijven zijn gepleegd. Alsook tot de databank met alle vingerafdrukken van asielzoekers, illegalen en in de ‘Visanet’­databank voor visa­aanvragen.

De Privacycommissie geeft een ‘ongunstig advies’ en forse kritiek op het geplande akkoord met de Amerikanen. Zo’n ‘massale en geautomatiseerde doorgifte van gevoelige persoonsgegevens’ regelen via een samenwerkingsakkoord dat nooit is goedgekeurd door het parlement, kan volgens de commissie niet. Zo’n belangrijke inmenging in de privacy moet op z’n minst gedekt zijn door een wettelijke basis of een bilateraal akkoord dat is goedgekeurd door het parlement. Want nu ziet de commissie geen enkele Belgische of internationale wet die zo’n verregaand akkoord met de VS zou toelaten.

Bovendien is het samenwerkingsakkoord veel te soepel, hekelt de Privacycommissie. Na de ondertekening, die al niet aan het parlement zou worden voorgelegd, zou ook elke wijziging heel soepel kunnen gebeuren zonder groen licht van het parlement. Inhoudelijk gaat de toegang die Jambon wil geven aan de VS veel te ver, besluit de Privacycommissie. De doeleinden van het akkoord noemt de commissie ‘veel te vaag’ en ‘te algemeen’. De VS kunnen onze vingerafdrukken zowel opvragen voor terrorismebestrijding als voor ‘misdaadbestrijding in het algemeen', ook om ‘bedreigingen voor de nationale veiligheid te voorkomen’ naast het laten naleven van de immigratiewet en het afhandelen van asielaanvragen. Bovendien zouden de VS ons land ook nog 'voor om het even welk doeleinde’ kunnen vragen om onze data in te kijken.

De Privacycommissie vindt ook de gegevens die Jambon wil prijsgegeven buiten proportie. Want de VS zouden niet alleen kunnen zien of een vingerafdruk in onze databanken gekend is, ze zouden meteen alle achterliggende gegevens van die persoon krijgen. ‘En die zijn niet limitatief opgesomd in het geplande akkoord. Integendeel, de deur wordt wijd opengezet voor de uitwisseling van om het even welke (biometrische) gegevens’, waarschuwt de Privacycommissie.

Alles bij de bron; deTijd [inloggen verplicht]