EPD

Miljoenen euro’s zullen er de komende jaren in de zorg worden verspild. Alles wijst erop dat het geld in een centraal systeem wordt gestopt waar niemand echt blij van gaat worden en dat een centrale grote logge organisatie beheerder wordt van alle medische informatie van alle Nederlanders. Bijna een voorspelbaar en gegarandeerd fiasco en daar wordt niemand beter van.

Waarom gaan we het dan toch zo doen? Waarom lijken de overheid en zorg- en verzekeringsinstellingen toch deze doodlopende weg te gaan bewandelen? De trend in automatiseringstrajecten mag dan zijn alles te centraliseren en in een anonieme cloud op te slaan, maar dat staat haaks op de wijze waarop internet de wereld verandert. Bovendien: hoezo de klant (patiënt) centraal en vraag gestuurd werken?!

Want van en voor wie zijn medische gegevens nou eigenlijk? Wie mag er informatie toevoegen of wijzigen? Wie moet de patiënt uiterst vertrouwelijk gegevens toevertrouwen? Is er een goede reden waarom de controle niet in handen is van de patiënt zelf en diens directe familie? De scepsis tegen het opslaan van data in de cloud groeit, met recht, nu de risico’s aan het licht komen. En om burgers tegen zichzelf in bescherming te nemen (dossier kwijtraken, diagnoses verwijderen of toevoegen), is centrale controle niet nodig.

Hoe dan wel? Laat patiënten zelf beschikken over hun medische gegevens en kiezen wie ze hun dossiers in beheer geven.

Alles bij de bron; Computable