EPD

De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen ziet het nog steeds niet zitten. Een elektronisch patiëntendossier mag voordelen bieden, de risico’s van het systeem zijn nog steeds onaanvaardbaar, vinden de artsen. Bovendien tast het hun beroepsgeheim aan. Ze hebben geen vertrouwen in de jongste versie en stappen naar de rechter, zo kondigde hun vereniging vandaag aan.

Minister Edith Schippers beloofde daarom vorig jaar nog eens extra maatregelen ter bescherming. Senator Heleen Dupuis vindt nog steeds dat haar partijgenoot te weinig rekening houdt met de privacy van patiënten. Zo heeft ze er moeite mee dat de wet uitgaat van generieke toestemming „Dat betekent dat een burger in één keer aan alle zorgverleners toestemming verleent om zijn medische gegevens te gebruiken. Dat is wel erg veel. Bovendien is onduidelijk wie zich, naast huisartsen, apothekers en ziekenhuizen, allemaal aansluiten op het EPD en welke medische informatie van patiënten wordt opgeslagen. De minister toont zich hiermee wel erg halsstarrig en volhardend ten koste van de privacy van patiënten. ”

pdfUit deze bron NRC (digiabo)