EPD

De mislukte invoering van het landelijk Elektronisch Patiëntendossier heeft Nederlanders een trauma bezorgd, maar dat wil niet zeggen dat een digitaal patiëntendossier een onhaalbare kaart is. Dat stellen onderzoekers van ICTU, een Nederlandse organisatie voor de automatisering van overheidsdiensten. Ze kijken daarbij naar Denemarken als lichtend voorbeeld.

In Denemarken heeft elke patiënt één digitaal dossier. Via het portaal sundhed.dk kan iedereen zijn eigen medisch dossier inzien en beheren wie er toegang toe hebben. In de Deense situatie heeft iedereen het wettelijke recht te zien wie toegang tot zijn of haar gegevens heeft. Volgens Schenk en Coommans is regie het sleutelwoord en hebben de Denen dat goed geregeld.

Volgens hen is er geen excuus meer om een elektronisch patiëntendossier niet goed te regelen. "We hebben echter een EPD-trauma opgelopen. Het Landelijk EPD voorzag niet in de basisbehoefte aan regie over de eigen data. Het vertrouwen in de overheid als centrale regisseur, als betrouwbare partij, is kwijtgeraakt."

Alles bij de bron; Security