EPD

Verzekeraar Menzis verplichtte apothekers ten onrechte om patiëntendossiers beschikbaar te stellen in het Landelijk Schakelpunt. Nadat dit werd ontdekt trok de verzekeraar deze discutabele clausule snel terug. Volgens artsenblad Medisch Contact probeerde Menzis in nieuwe contracten met de apothekers aansluiting op het LSP verplicht te stellen en eiste zelfs een minimum aan patiëntendossiers die voor deling via het LSP moeten worden opengesteld. 

Menzis eiste van de apothekers dat zeker 15 procent van alle patiëntendossiers zou worden gedeeld via het LSP. Als die apothekers meer wilden verdienen dan het basiscontract, moest zelfs 40 procent van de dossiers te delen zijn.

Maar, zo is ineens het besef bij Menzis, niet de apotheker maar de patiënt gaat over die gegevens. Mezis geeft overigens nog niet op: de apothekers worden nu op een andere manier onder druk gezet, via "regionale werkgroepen".

Alles bij de bron; WebWereld