Met de afwijzing van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) door de Eerste Kamer is het nog niet gedaan met alle online platformen, databases en portalen met medische gegevens. Er zijn er zo’n vijftig bekend, die breed of in kleine kring worden gebruikt, vooral door medici en zorgverleners zelf.

Ongeveer de helft daarvan is ook toegankelijk voor de patiënten zelf. En van die 25 zijn er zeker veertien niet adequaat beveiligd. 

Opvallend is dat aanbieders van dergelijke portalen, zoals Medlook, al in 2001 door de Registratiekamer, de voorloper van het CBP, zijn gewezen op de zwakke beveiliging. Sindsdien is er niets veranderd, maar heeft ook bijvoorbeeld het CBP de aanbieder van de medische database niet meer op de vingers getikt.

Lees alles bij de bron; webwereld


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!