EPD

Motie-Tan (PvdA) c.s. over het niet nemen van onomkeerbare beslissingen over het elektronisch patientendossier en het Landelijk Schakelpunt (EK 31.466, K)

In deze motie wordt de regering verzocht alle voorbereidende activiteiten voor het elektronisch patientendossier (EPD) en specifiek de ontwikkeling van en investering in het Landelijk Schakelpunt (LSP), op te schorten.

volledige originele tekst

gewijzigde motie