EPD

Artsen willen snel praten na torpedering EPD

Denk niet dat door de torpedering van het L-EPD door de senaat het gevaar geweken is. Diverse stemmen roepen nu vooral op om Regionaal door te gaan en je hoort al stemmen om deze Regionale EPD's te verbinden tot inter- of bovenregionale EPD's. Dan moet je jezelf af gaan vragen wat het verschil is tussen het afgeschoten L-EPD en de sluipvorm IR-EPD.

...Volgens woordvoerder Lode Wiegersma is de KNMG wel groot voorstander van de digitale infrastructuur die bij het EPD hoort. De senatoren willen op bescheiden schaal in de regio beginnen en het systeem van onderop in de praktijk opbouwen...

...In het regionale systeem wordt de privacy niet voldoende bewaakt, aldus de NPCF. ,,Wettelijk moeten zorginstellingen toestemming vragen aan de patiënt om hun gegevens in een EPD om te zetten. Dit wordt nog niet altijd gedaan. Daarbij is het vaak lastig voor de patiënt om zijn dossier in te zien. Soms krijgen ze alleen gedeeltelijk toegang tot de informatie.''

Lees alles bij de bron; kassa (thnx-2-Ria)

Artsen willen door met EPD-alternatief

Het Landelijke Schakel Punt (LSP) voor de uitwisseling van patiëntengegevens moet in gebruik blijven. Ook zonder EPD moeten medische gegevens uniform opgeslagen en uitgewisseld kunnen worden. De belangenorganisaties in de (medische) zorg willen verder gaan met de gegevensuitwisseling.

“Elektronische uitwisseling van medische gegevens, regionaal of bovenregionaal, is een feit”, schrijft de Boer (Vereniging v Ziekenhuizen). Dat loopt echter (nog) niet via het LSP. “Wel zijn een landelijke infrastructuur en landelijke standaarden noodzakelijk”, aldus De Boer. Zo hoeven regionale systemen niet meer apart beveiligd en onderhouden worden. Als de gegevensuitwisseling centraal geregeld wordt zijn de systemen veiliger en efficiënter, aldus de artsen.

Lees alles bij de bron; webwereld